Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Vaatchirurgie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Onderzoek van de bloedvaten


Algemeen
Uw behandelend specialist heeft, in overleg met u, één of meerdere onderzoeken van de bloedvaten aangevraagd. Soms kan het onderzoek direct plaatsvinden, maar meestal maakt de secretaresse een afspraak voor u. Het doel van een vaatonderzoek is het beoordelen van het functioneren van de bloedvaten. Op deze polikliniek werken vasculair diagnostisch laboranten. Zij zijn speciaal opgeleid om de bloedvaten van het menselijk lichaam te onderzoeken (vaatdiagnostiek).

Waar meldt u zich in het ziekenhuis
Meldt u zich bij de balie van de polikliniek Vaatchirurgie (souterrain, route 10). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Voorbereiding
Het onderzoek vereist geen speciale voorbereiding. U mag iemand meenemen naar het onderzoek.

Het onderzoek
Door middel van bloeddrukmetingen en duplexonderzoek kan een vernauwing, verstopping of verwijding van de bloedvaten worden opgespoord. Dit geeft op snelle en betrouwbare wijze inzicht in de mogelijke oorzaak van uw klachten. De onderzoeken zijn niet pijnlijk en er komen geen naalden aan te pas. De vasculair diagnostisch laborant haalt u op uit de wachtruimte. Tijdens het onderzoek ligt of zit u op een onderzoektafel.

De bloeddrukmeting
Door middel van bloeddrukmetingen kan een beperking van de bloedtoevoer naar de ledematen worden vastgesteld. Hiervoor is het nodig om op meerdere plaatsen de bloeddruk te meten. Bij beenklachten bijvoorbeeld, legt de laborant net boven de enkels een bloeddrukband aan. Tegelijkertijd wordt automatisch de bloeddruk aan de arm gemeten.

Na de bloeddrukmetingen wordt soms een aanvullende looptest gedaan om de oorzaak en de mate van de klacht te bepalen. U loopt maximaal 5 minuten met een snelheid van 3 km per uur op een loopband. Tijdens het lopen is het belangrijk dat u aangeeft waar en wanneer u pijn voelt en of de pijn verandert. Hierna worden nog een keer de bloeddrukken gemeten.

Tijdsduur van: Het duplexonderzoek
Het doel van het duplexonderzoek is het vaststellen van de plaats en de aard van de afwijking in de bloedvaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een duplexapparaat.

Een duplexapparaat combineert de techniek van echografie en Doppler:De vasculair diagnostisch laborant brengt een gel op waterbasis aan op het te onderzoeken lichaamsdeel. Vervolgens zet hij/zij een transducer (meetapparaatje) op uw huid. Deze transducer maakt de bloedvaten zichtbaar op een beeldscherm. De laborant kan nu de bloedvaten onderzoeken.

Tijdsduur van de meest voorkomende duplexonderzoeken:Nazorg
Het is niet nodig om speciale vervoersmaatregelen te nemen. U mag na het onderzoek zelf autorijden.

De uitslag van het onderzoek
De vasculair diagnostisch laborant legt de bevindingen van het onderzoek vast in een verslag. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw specialist.

Bij verhindering
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen als u verhinderd bent voor het vaatonderzoek. Telefoonnummer secretariaat: (0314) 32 99 88.

Vragen
Als u nog vragen heeft, stel ze dan tijdens uw afspraak van het onderzoek.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 75-apr 19