Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Plastische Chirurgie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Borstvergroting


Algemeen
Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor een borstvergroting. Borsten kunnen al sinds de puberteit klein of onderontwikkeld zijn. Soms neemt het volume van de borsten af na een zwangerschap of de borsten zijn slapper en kleiner geworden na gewichtsverlies.

Er zijn geen duidelijke leeftijdsgrenzen voor een borstvergrotende operatie, maar de ingreep wordt niet snel uitgevoerd voor het achttiende levensjaar. Het is belangrijk dat u de operatie zelf wilt. Een borstvergrotende operatie biedt over het algemeen geen oplossing voor sociale of seksuele problemen.

Prothesen
De meest eenvoudige, effectieve en duurzame mogelijkheid om borsten te vergroten, is met behulp van kunststofprothesen. De prothesen bestaan uit een zakje van siliconenrubber, gevuld met siliconengel of een ander vulmiddel (bijvoorbeeld water).

Over het gebruik van siliconen bestaan veel misverstanden. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter nooit aangetoond dat siliconen een schadelijk effect hebben op de gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, waarvan vrijwel alle plastisch chirurgen in Nederland lid zijn, is van mening dat een borstvergroting met siliconen een verantwoorde medische ingreep is. Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen van een borstvergroting goed worden afgewogen tegen de nadelen en de risico's. Deze zullen uitvoerig met u worden besproken.

De levensduur van prothesen kan beperkt zijn. Geadviseerd wordt om in ieder geval tien jaar na de operatie weer een afspraak te maken met een plastisch chirurg.

Voorbereidend gesprek
De plastisch chirurg overlegt met u over de grootte van de in te brengen prothese. Over het algemeen wordt gestreefd naar borsten die passen bij uw postuur. Verder bespreekt de chirurg de plaats van de littekens met u.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatief spreekuur
Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een verpleegkundige. Dit noemen we het pre-operatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie (bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje). Ook bespreekt de anesthesioloog met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen. De verpleegkundige geeft uitleg over de opname en uw verblijf in het ziekenhuis. Ook legt de verpleegkundige uit wat u voor de operatie wel en niet mag eten en drinken.

Voorafgaand aan het pre-operatief spreekuur heeft u een afspraak op het medicatiespreekuur. Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Bovengenoemde afspraken worden gemaakt op het Centraal Planbureau.

Stoppen met roken
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de genezing van de wond. Uw arts raadt u daarom aan om enkele weken voor de operatie volledig te stoppen met roken en dit na de operatie enkele weken vol te houden.

Bloedverdunnende medicijnen
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Acenocoumerol, APC, Ascal, Aspro Bruis, Clopidogrel, Kinderaspirine, Marcoumar, Sinaspril), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid
Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, voedingsstoffen, jodium, pleisters, latex of andere stoffen.

Opname
Eén werkdag voor de geplande opnamedatum, wordt u gebeld door een medewerker van het Centraal Planbureau. U hoort dan of de operatie definitief doorgaat en op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Een borstvergrotende operatie wordt soms in dagbehandeling verricht. Soms wordt een opname van enkele dagen geadviseerd. De plastisch chirurg bespreekt dit met u.

Scheren oksels
Bij u vindt een operatie plaats in een lichaamsgebied waar mogelijk haar groeit. Door te ontharen kunt u kleine wondjes in de huid krijgen. Hierdoor ontstaan sneller infecties tijdens of na een operatie. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vragen wij u minimaal een week voor de operatie niet meer zelf het operatiegebied te ontharen. De chirurg bepaalt of het nodig is om te ontharen. Als dit het geval is, gebeurt dit direct voor de operatie in het ziekenhuis.

Nagelverzorging
Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up
Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

De operatie
De operatie gebeurt in de regel onder algehele verdoving. Meestal worden de prothesen via een snede in de huidplooi onder de borst ingebracht, tussen de borstklier en de borstspier of onder de borstspier direct op de ribben. De plastisch chirurg bespreekt met u wat de meest geschikte methode voor u is.
voor de ingreepprothese boven de borstspierprothese onder de borstspier

Aan het eind van de operatie wordt de borst verbonden met een steungevend verband. In het wondgebied worden meestal twee drains (dunne slangetjes) aangebracht, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes wordt het wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd. De drains worden verwijderd als er bijna geen vocht meer wordt geproduceerd (meestal na één tot twee dagen).

De borstvergrotende operatie duurt gemiddeld één tot twee uur.

Na een borstvergroting
Na de operatie voelen de borsten soms pijnlijk en gespannen aan. Dit wordt binnen een paar dagen minder. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt een afspraak gemaakt voor controle op het spreekuur. Tijdens dit bezoek worden zo nodig de hechtingen verwijderd. Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen.

Er wordt aanbevolen om de eerste zes weken na de operatie dag en nacht een bh te dragen. Alle bewegingen die u pijnloos kunt uitvoeren zijn toegestaan. U kunt de eerste zes weken na de operatie beter niet sporten, zwaar tillen of uw armen hoog boven het hoofd brengen.

Voorzichtig dagelijkse massage van de borst met een crème of lotion kan het litteken soepeler maken. Hiermee mag u meestal drie weken na de operatie starten.

Klachten
Na de operatie kunnen de tepels minder gevoelig zijn, of juist extra gevoelig. Dit herstelt meestal binnen enkele maanden. Dit is echter niet altijd het geval. Het litteken kan enkele maanden na de ingreep tijdelijk rood, dik en hard zijn. Vrijwel elke borstprothese zal in de loop van de tijd wat slijten. Het is dus mogelijk dat ze op een gegeven moment vervangen moeten worden, wat een nieuwe operatie betekent. Zo'n operatie is alleen nodig als er klachten optreden.

Resultaten
Een borstvergroting is een veilige en betrouwbare chirurgische ingreep. Veel vrouwen zijn tevreden over de resultaten. Toch kan er soms wat te wensen overblijven. Er ontstaan altijd littekens, die overigens meestal weinig of niet opvallen. U wordt naar beste kunnen behandeld, maar er kunnen geen garanties gegeven worden voor een goed resultaat of voor volledige symmetrie van de borsten. Soms is een tweede operatie nodig om een optimaal resultaat te bereiken.

Na de operatie is het nog steeds mogelijk om borstvoeding te geven.

De prothesen worden onder het klierweefsel of onder de borstspier geplaatst. Onderzoek naar knobbeltjes in de borst blijft daardoor mogelijk. Het is echter belangrijk te weten dat de aanwezigheid van siliconen prothesen de beoordeling van röntgenfoto's van de borsten moeilijker kan maken. Het is daarom nodig bij röntgenonderzoek van tevoren te melden dat er prothesen zijn geïmplanteerd.

Risico's en complicaties
Net als bij elke andere operatie kunnen zich bij een borstvergroting complicaties voordoen. Een wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. In zeldzame gevallen wordt een prothese uitgestoten. De kans op complicaties is dus wel aanwezig, maar is klein. De littekens kunnen na de ingreep tijdelijk rood en dik worden. Een wond die niet goed geneest kan bovendien een blijvend breed litteken veroorzaken.

Het lichaam vormt om elke ingebrachte prothese een bindweefsellaagje. Dit laagje wordt ook wel kapsel genoemd. Soms trekt het kapsel zich samen waardoor de borsten hard en onnatuurlijk rond worden. Het is onmogelijk te voorspellen bij wie dit gebeurt. Het komt wel voor dat er een verschil in kapselvorming is tussen twee borsten van dezelfde patiënt. Deze complicatie wordt veel onderzocht, maar er is nog geen oorzaak of behandeling voor gevonden. Wel wordt steeds meer gebruik gemaakt van protheses met een ruwe buitenkant, waarbij overmatige kapselvorming minder lijkt voor te komen.

In zeldzame gevallen gaat een prothese kapot. Soms is dit te merken omdat er iets "knapt" en omdat de borst anders aanvoelt of van vorm is veranderd. Een kapotte prothese moet meestal vervangen worden. Verder zijn er de normale risico's van een narcose. Deze risico's zijn niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesioloog bespreekt dit met u.

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vergoeding
Over het algemeen wordt een borstvergrotende operatie niet vergoed door zorgverzekeraars. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal uw zorgverzekeraar de kosten dragen. De medische adviseur van uw verzekeringsmaatschappij zal u dan oproepen om te beoordelen of de operatie voor vergoeding in aanmerking komt. U moet er dus van uitgaan dat u de operatie zelf moet betalen. De plastisch chirurg informeert u over de totale kosten van de operatie.

Als een aanvullende operatie nodig is voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, brengt dit extra kosten met zich mee die u zelf dient te betalen of door uw verzekering vergoed moeten worden.

Vragen
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het secretariaat van de polikliniek Plastische Chirurgie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 44. Natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen tijdens uw afspraak met de plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Verantwoording tekst
De tekst in deze folder is algemeen van aard. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.

De teksten zijn gebaseerd op:
Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 871-jul 21