Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Interne Geneeskunde
Diabetes


Continu meten van de bloedglucosewaarde


Algemeen
U krijgt een onderzoek waarbij uw bloedglucosewaarden gedurende zeven dagen continue worden gemeten en opgeslagen. Hierdoor krijgen u en het diabetesteam meer inzicht in de glucoseschommelingen in uw bloed.

In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek en aan welke leefregels u zich moet houden tijdens het onderzoek.

Apparatuur
Het systeem waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd, bestaat uit een sensor, een zender en een ontvanger.

Afbeelding: links de ontvanger en rechts de zender

De sensor (een klein kunststof draadje) wordt in het weefsel onder uw huid geplaatst en meet iedere vijf minuten uw bloedglucosewaarden. Aan de sensor zit de zender. Dit apparaatje is ongeveer 2 bij 2 cm en draagt u op uw lichaam. Deze zender zendt de door de sensor gemeten glucosewaarden draadloos naar de ontvanger. De ontvanger slaat de glucosewaarden op.

Uw afspraak
U heeft een afspraak bij de diabetesverpleegkundige en de diëtist. De diabetesverpleegkundige plaatst bij u de zender en de sensor. De diëtist geeft u uitleg over het bijhouden van een logboek. Een week later bespreken zij samen de uitslag met u.

Voorbereiding op het onderzoek

Toestemmingsformulier
Wij verzoeken u om voor dit onderzoek een toestemmingsformulier te tekenen. U gaat dan akkoord met:Invullen van een logboek
Gedurende het onderzoek houdt u een logboek bij. U noteert hierin uw glucosewaarden, uw insulinetoedieningen, alles wat u eet met de hoeveelheden koolhydraten, uw inspanningen en de bijzonderheden. Houdt u er rekening mee dat het invullen van het logboek veel aandacht vraagt.

Bij ziekte
Als u grieperig of verkouden bent, wijken de bloedglucosewaarden af. U kunt dan beter een nieuwe afspraak maken voor het onderzoek. Het is namelijk belangrijk om uw normale levenspatroon aan te houden in de periode dat u de glucosesensor draagt.

Het plaatsen van de sensor
De diabetesverpleegkundige plaatst de sensor met behulp van een kleine naald in het onderhuidse weefsel van uw buik. U voelt hier bijna niets van. Vervolgens verwijdert de diabetesverpleegkundige de naald en koppelt daarna de zender aan de sensor.

Afbeelding: de zender met sensor na plaatsing. De ontvanger past in de broekzak.

De uitleg over het onderzoek en het plaatsen van de zender en sensor duurt ongeveer een half uur. Voor of na het inbrengen van de sensor geeft de diëtist uitleg over het logboek dat u gedurende het onderzoek moet invullen.

Leefregels tijdens het onderzoek
  • De ontvanger moet binnen een bereik van 6 meter van de zender zijn. Is de afstand groter, dan worden de gemeten waarden niet doorgegeven aan de ontvanger en dus ook niet opgeslagen.
  • Laad de ontvanger dagelijks op.
  • Injecteer de insuline niet te dicht bij de glucosesensor. Zorg ervoor dat de afstand tussen de injectieplaats en de sensor minstens 7 cm is.
  • U kunt gewoon douchen of in bad met de glucosesensor.
  • Gebruik geen paracetamol tijdens het onderzoek. Dit beïnvloedt de metingen. U kunt wel diclofenac gebruiken (als u geen nierfunctiestoornis heeft).

Bespreken van de bevindingen
Na één week heeft u weer een afspraak met de diabetesverpleegkundige en diëtist. Neemt u dan de ontvanger, de oplader en het logboek mee.

De diabetesverpleegkundige verwijdert de zender en sensor. De ontvanger waarop de gegevens zijn opgeslagen wordt vervolgens uitgelezen. De diabetesverpleegkundige bekijkt de gegevens eerst met de diëtist. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Daarna bespreken zij de gegevens met u.

Op basis van de bevindingen wordt er een behandelplan opgesteld.

Houd er rekening mee dat u ongeveer twee uur in het ziekenhuis bent.

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de diabetesverpleegkundigen. Er is een telefonisch spreekuur op werkdagen van 08.00 tot 09.30 uur. Telefoonnummer: (0314) 32 96 69. Na 09.30 uur kunt u uw naam doorgeven aan de secretaresse. De diabetesverpleegkundige belt u dan dezelfde dag nog terug.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 1266-dec 19