Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Reumatologie


Methotrexaat tabletten

Bij reumatische aandoeningen


Algemeen
In deze folder kunt u lezen over het medicijn Methotrexaat en waar u op moet letten wanneer u het gebruikt. Methotrexaat wordt ook wel Ledertrexate of MTX genoemd. In deze folder gebruiken we de naam MTX.

U kunt MTX injecteren of als tablet innemen. De reumatoloog heeft met u afgesproken dat u MTX in tabletvorm gebruikt. MTX dient u op een vaste dag in de week in te nemen.

Doel en effect van de behandeling
U gebruikt MTX om de ontsteking in de gewrichten te remmen. De zwelling in de gewrichten, stijfheid en pijn nemen dan af. Dit kan de schade aan de gewrichten vertragen of voorkomen. Of het middel bij u goed werkt, merkt u pas wanneer u het ongeveer 6 tot 12 weken gebruikt. Als het medicijn goed werkt, kunt u MTX vele jaren gebruiken. MTX wordt ook bij psoriasis gebruikt.

Dosering
MTX bestaat in tabletten van 2,5 mg en injecties. De begindosis bij reumatische aandoeningen varieert van 10-15 mg MTX die u 1 keer in de week op een vaste dag gebruikt. Bij onvoldoende resultaat wordt de dosis gedurende de volgende controlebezoeken stapsgewijs verhoogd naar 25-30 mg MTX per week. In sommige gevallen kan het nodig zijn om over te stappen naar injecties.

MTX remt het omzetten van foliumzuur (uit B12) in uw lichaam, daarom krijgt u van de reumatoloog een recept voor foliumzuur mee. Deze tabletten dient u 1 of 2 keer per week in te nemen. Dit spreekt de arts met u af. Het is belangrijk foliumzuur op een andere dag in te nemen dan de MTX, in elk geval minimaal 24 uur na het innemen van MTX.

Tabletten

Controle
Wanneer u begint met het innemen van MTX, is het belangrijk dat u uw bloed regelmatig laat nakijken. Dit is om te onderzoeken of uw lever en nieren goed werken en of u genoeg rode- en witte bloedlichaampjes of bloedplaatjes in uw bloed heeft. Als uit het bloedonderzoek naar voren komt dat u meer of minder MTX moet gebruiken, krijgt u hierover bericht. Als de uitslagen goed zijn, wordt u niet gebeld. U kunt de MTX dan doorgebruiken zoals was afgesproken. Uw reumatoloog geeft aan hoe vaak u uw bloed moet laten nakijken.

Combinatie met andere medicijnen

Sommige antibiotica (bijvoorbeeld Bactrimel, Trimethoprim en Probenecide) kunt u niet samen innemen omdat deze combinatie niet goed werkt. Het kan de bijwerkingen van MTX verergeren.

De ontstekingsremmers die de arts bij reumatoïde artritis voorschrijft, kunt u wél samen met de lage dosis MTX innemen. Dit wordt vaak bewust gecombineerd.

Belangrijk: meld altijd alle medicijnen die u gebruikt. Als u nieuwe medicijnen gebruikt, meldt u dit dan ook aan uw reumatoloog.

Combinatie met alcohol
Wanneer u alcohol drinkt neemt de kans op leverafwijkingen toe. Wees daarom voorzichtig met alcohol en neem maximaal één à twee alcoholconsumpties per dag.

Mogelijke bijwerkingen
De kans op bijwerkingen bij gebruik van MTX hangt af van uw eigen gevoeligheid voor deze bijwerkingen en de hoeveelheid MTX die u gebruikt. Een ontsteking van het mondslijmvlies, misselijkheid, braken en diarree komen regelmatig voor. Af en toe komen hoesten, kortademigheid en koorts voor. Koude rillingen en leverontsteking zijn klachten die zelden ontstaan. Raadpleeg uw behandelend reumatoloog als u last heeft van één van deze bijwerkingen of als u andere bijwerkingen heeft waar u zich zorgen over maakt.

De meest voorkomende zijn:
Soms voorkomend:
  • Kortademigheid of veel hoesten
  • Stoornis in werking van de lever. (Hier merkt u niets van, wel kan dit worden aangetoond in het bloed
Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij ontsteking van het mondslijmvlies, kortademigheid of veel hoesten, erge keelpijn i.c.m. koorts, herhaaldelijk een bloedneus en snel blauwe plekken krijgen.

Effect op zwangerschap en borstvoeding
Als u of uw partner zwangerschap overweegt en ook als u al zwanger bent, mag u geen MTX gebruiken. MTX kan schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht. Als u een kinderwens heeft, dient u minimaal 3 maanden voordat u probeert zwanger te worden te stoppen met MTX. Mannen met een kinderwens moeten eveneens minimaal drie maanden vóór de beoogde zwangerschap van hun partner stoppen met MTX. Het is dus belangrijk om tijdens deze periode én tijdens gebruik van MTX een betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken. Bespreek uw kinderwens met uw reumatoloog. Hij/zij overlegt dan met u over te gaan op een middel dat veilig in gebruik is tijdens conceptie en zwangerschap.

MTX komt in de moedermelk terecht. Wanneer u borstvoeding geeft moet u de borstvoeding staken of de behandeling met MTX stoppen. Overleg hierover eventueel met uw reumatoloog.

Vaccinatie
Reizen
Bij de apotheek kunt u een medicijnpaspoort halen. Als u ziek bent tijdens de vakantie kan de arts in het medicijnpaspoort zien welke medicijnen u gebruikt. Ook is het bij de (luchthaven)controle of douane een verantwoording voor de medicijnen die u bij zich heeft.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 709-jul 20