Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Reumatologie


Methotrexaat injecties

Bij reumatische aandoeningen


Algemeen
In deze folder kunt u lezen over het medicijn Methotrexaat en waar u op moet letten wanneer u het gebruikt. Methotrexaat wordt ook wel Ledertrexate of MTX genoemd. In deze folder gebruiken we de naam MTX.

U kunt MTX injecteren of als tablet innemen. De reumatoloog heeft met u afgesproken dat u MTX injecteert. MTX dient u op een vaste dag in de week te injecteren.

Doel van de behandeling
U gebruikt MTX om de ontsteking in de gewrichten te remmen. De zwelling in de gewrichten, stijfheid en pijn nemen dan af. Dit kan de schade aan de gewrichten vertragen of voorkomen. Of het middel bij u goed werkt, merkt u pas wanneer u het ongeveer 6 tot 12 weken gebruikt. Als het medicijn goed werkt, kunt u MTX vele jaren gebruiken.

Dosering
MTX bestaat in tabletten van 2,5 mg en injecties. De begindosis bij reumatische aandoeningen varieert van 10-15 mg MTX die u 1 keer in de week op een vaste dag gebruikt. Bij onvoldoende resultaat wordt de dosis gedurende de volgende controlebezoeken stapsgewijs verhoogd naar 25-30 mg MTX per week.

Controle
Wanneer u begint met MTX, is het belangrijk dat u uw bloed regelmatig laat nakijken. Dit is om te onderzoeken of uw lever en nieren goed werken en of u genoeg rode- en witte bloedlichaampjes in uw bloed heeft. Als uit het bloedonderzoek naar voren komt dat u meer of minder MTX moet gebruiken, krijgt u hierover bericht. Als de uitslagen goed zijn, wordt u niet gebeld. U kunt de MTX dan doorgebruiken zoals was afgesproken. Uw reumatoloog geeft aan hoe vaak u uw bloed moet laten nakijken.

Combinatie met andere medicijnen
Sommige antibiotica (bijvoorbeeld Bactrimel, Trimethoprim en Probenecide) kunt u niet samen met MTX innemen omdat deze combinatie niet goed werkt. De ontstekingsremmers die de arts voorschrijft, kunt u wel samen met MTX innemen.

Belangrijk: meld altijd alle medicijnen die u gebruikt. Als u nieuwe medicijnen gebruikt, meld dit dan ook aan uw reumatoloog.

Combinatie met alcohol
Wanneer u alcohol drinkt neemt de kans op leverafwijkingen toe. Wees daarom voorzichtig met alcohol en neem maximaal één à twee alcoholconsumpties per dag.

Combinatie met borstvoeding
MTX komt in de moedermelk terecht. Wanneer u borstvoeding geeft moet u de borstvoeding staken of de behandeling met MTX stoppen.

Kinderwens
Als u of uw partner zwanger wil worden en ook als u zwanger bent, mag u geen MTX gebruiken. MTX kan schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht. Als u een kinderwens heeft, dient u minimaal 3 maanden voordat u probeert zwanger te worden, te stoppen met MTX. Mannen met een kinderwens moeten eveneens minimaal drie maanden vóór de beoogde zwangerschap van hun partner stoppen met MTX. Bespreek uw kinderwens met uw reumatoloog. Hij/zij overlegt dan met u hoe u de medicatie kunt afbouwen.

Verstrekking van MTX
U krijgt van uw behandelend reumatoloog een recept mee voor MTX-injecties. Dit recept levert u in bij uw apotheek. Het kan enkele dagen duren voordat u de injecties bij uw eigen apotheek kunt ophalen. Op de dag van de spuitinstructie bij de reumaconsulent, neemt u één injectie mee.

Bewaren van MTX
Op de verpakking van MTX heeft de apotheker aangegeven hoe u het medicijn het beste kunt bewaren. De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking. Bijvoorbeeld exp. 03/2015 betekent dat het middel tot maart 2015 te gebruiken is. Breng overjarige medicijnen altijd terug naar de apotheek.

Afspraak reumaconsulent
De secretaresse maakt (telefonisch) een afspraak met u bij de reumaconsulent. De reumaconsulent legt u het injecteren van MTX uit. Deze uitleg vindt plaats in het ziekenhuis. Meestal zijn 1 à 2 instructies voldoende, maar u wordt net zolang geholpen totdat u zich zeker genoeg voelt om zelf thuis te spuiten.

Belangrijk: als u van MTX tabletten overstapt naar injecties, dient u te stoppen met het slikken van de MTX tabletten. U neemt in de week van de instructie dus de tabletten niet meer in.

Wanneer injecteren
Wij raden u aan om op een rustig tijdstip te injecteren.

Het injecteren van Methotrexaat (Metoject)

De plaats van injecteren

U spuit in de voorkant van uw bovenbenen of in uw buikplooi, minimaal 3 cm links of rechts bij de navel vandaan (zie afbeelding 1). Het beste kunt u de ene week in uw linker- en de andere week in uw rechterbovenbeen/buikplooi spuiten. Uw huid kan dan herstellen. U spuit MTX in het onderhuids bindweefsel (zie afbeelding 1).


Afbeelding 1: de plaats van het injecteren

Voorbereiding

Vóór het spuiten wast u uw handen met zeep. Zorgt u voor een schone tafel (legt u er bijvoorbeeld een schone theedoek op). U legt hierop dan het volgende klaar:Controleer op het etiket of het medicijn, de dosering en de houdbaarheidsdatum (exp:) juist zijn en haal de spuit uit de verpakking.

Werkwijze toediening injectie

Ontsmetten
Als u thuis injecteert, hoeft u de huid niet te ontsmetten. Op iedere andere locatie dient u de huid wel te ontsmetten. Doet u dit als volgt:Beschermdop verwijderen
Naald inbrengen en MTX toedienen

Afbeelding 2: naald inbrengen in een hoek van 90°

Verwijderen injectiespuit


Als u geen kant-en-klare spuit heeft
Als u geen kant-en-klare spuit heeft, maakt u de spuit dan als volgt klaar:Het knoeien van MTX
Als MTX per ongeluk op uw huid of ergens anders op komt, neem dat vocht dan op met een tissue. Wrijf het vocht niet over de huid uit, maar laat de tissue het vocht absorberen. Spoel de plek hierna af met water.

Als MTX in uw ogen komt, is het belangrijk uw ogen goed uit de spoelen met kraanwater. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een eierdopje.

Vergeten te spuiten
Als u erachter komt dat u de vorige dag of de dag daarvoor bent vergeten te spuiten, dan kunt u dit alsnog doen. Spuit u de week erop dan weer op de dag dat u gewend bent te spuiten.

Is het langer dan twee dagen geleden dat u de MTX had moeten spuiten, sla het spuiten dan over en spuit de week erop weer op de gebruikelijke dag uw gewone dosis MTX.

Bijwerkingen
De kans op bijwerkingen bij gebruik van MTX hangt af van uw eigen gevoeligheid voor deze bijwerkingen en de hoeveelheid MTX die u gebruikt. Een ontsteking van het mondslijmvlies, misselijkheid, braken en diarree komen regelmatig voor. Af en toe komen hoesten, kortademigheid en koorts voor. Koude rillingen en leverontsteking zijn klachten die zelden ontstaan. Raadpleeg uw behandelend reumatoloog als u last heeft van van één van deze bijwerkingen of als u andere bijwerkingen heeft waar u zich zorgen over maakt.

Als het gehalte van foliumzuur (vitamine B11) in uw bloed (te) laag is, is de kans op bijwerkingen groter. Daarom krijgt u van de reumatoloog een recept voor foliumzuur mee. Deze tabletten dient u 1 of 2 keer per week in te nemen. Dit spreekt de arts met u af. Het is belangrijk foliumzuur op een andere dag in te nemen dan de MTX, in elk geval 24 uur na het spuiten.

Vaccinaties
Wij adviseren u bij het gebruik van MTX de griepprik te halen bij de jaarlijkse griepvaccinaties in de praktijk van uw huisarts.

Reizen
Bij de apotheek kunt u een medicijnpaspoort halen. Als u ziek bent tijdens de vakantie kan de arts in het medicijnpaspoort zien welke medicijnen u gebruikt. Ook is het bij de (luchthaven)controle of douane een verantwoording voor de medicijnen die u bij u heeft.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 1114-sep 21