Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische Chirurgie

Correctie onderoogleden

Correctie onderoogleden

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Veel mensen hebben last van wallen onder hun ogen. Ten onrechte wordt dit vaak in verband gebracht met een uitbundige levensstijl. Die wallen zijn het gevolg van het slapper worden van de huid en de spier rondom het oog en/of van vetophoping onder het oog. Soms ontstaat de zwelling door vochtophoping in het ooglid. Ooglidwallen kunnen gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men deze operatie blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie). Een onderooglidcorrectie kan eventueel gecombineerd worden met een bovenooglidcorrectie.

Bloedverdunners

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Coumarine, Marcoumar, Sinaspril, Sintrom, Ascal, APC, Asprobruis, Kinderaspirine), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid

Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, jodium, pleisters of andere stoffen.

Werkwijze

U wordt verzocht voor de ingreep géén make-up te gebruiken. Correctie van de onderoogleden kan zowel onder plaatselijke als onder volledige verdoving plaatsvinden. Een ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurt op de polikliniek. U mag dan na een paar uur al weer naar huis. Als u volledige verdoving krijgt, wordt u in het ziekenhuis opgenomen. Voor volledige verdoving moet u nuchter zijn.

Bij de operatie wordt een snede gemaakt onder de oogharen van de onderoogleden, met een uitbreiding naar de buitenste ooghoek. Daarna wordt het overtollige vet verwijderd of verplaatst en het huidoverschot weggehaald. De huid wordt naar de zijkant toe strak getrokken en gehecht. De littekens trekken meestal fraai bij. Kraaienpootjes en wallen bij de jukbeenderen worden tijdens een onderooglidcorretie niet verwijderd.

Na een correctie van de oogleden

Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Op de wondjes worden hechtstrips geplakt. Die moeten een week blijven zitten. Na die week komt u terug op de polikliniek om de hechtingen te laten verwijderen.

Het advies is om thuis de oogleden 48 uur te koelen met een ijsbril. Tip: Gebruik hiervoor een zakje doperwtjes uit de vriezer, dit vormt zich goed. Het is verstandig om de eerste twee dagen halfzittend te slapen, niet te veel te bukken, niet te veel te persen en geen zware dingen te tillen. Door deze maatregelen neemt de zwelling sneller af.

Als pijnstiller is paracetamol meestal voldoende.

Risico's en complicaties

Een enkele keer komt er een meer dan normale bloedlekkage voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien. Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden, een trekkend litteken of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten echter vanzelf.

Bij een nabloeding van het vetweefsel kan er een verhoogde druk in de oogkas ontstaan waardoor de oogzenuw kan beschadigen. Deze complicatie gaat gepaard met hevige pijn en een daling van het gezichtsvermogen. Deze verschijnselen zijn zeer zeldzaam.

Als deze verschijnselen zich voordoen wanneer u weer thuis bent, moet u direct contact opnemen met:Een chirurgische ingreep is dan dringend nodig.

In een aantal gevallen treedt bij een onderooglidcorrectie, door overmatige littekenreactie, een ectropion op. Hierbij krult de binnenzijde van het onderooglid naar buiten, zodat het niet meer tegen de oogbol aan zit. Het veroorzaakt irritatie en een tranenvloed. Om dit te verhelpen kan een nieuwe operatie nodig zijn. Ook dit komt zelden voor en meestal verdwijnen de verschijnselen vanzelf.

Een nieuwe operatie is soms ook geïndiceerd als de oogleden niet helemaal symmetrisch zijn, de ooglidwal niet geheel weggenomen is, of een nieuwe wal is ontstaan als gevolg van verdere verslapping van de huid en de spier rondom het oog. In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (holte met vocht) in het litteken ontstaan. Deze cyste wordt operatief verwijderd door de plastisch chirurg. Aan zwelling van de oogleden door vochtophoping kan weinig worden gedaan.

Vergoeding

De kosten van een onderooglidcorrectie worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit komt omdat deze ingreep valt onder de cosmetische chirurgie en daar bestaat geen vergoedingsregeling voor.

Verantwoording tekst

Het onderwerp 'correctie van de onderoogleden' bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.

Bij het schrijven van deze teksten is gebruik gemaakt van:

Heeft u nog vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Bereikbaarheid

U kunt de polikliniek Plastische chirurgie bereiken op telefoonnummer (0314) 32 99 44.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 870-jan-24