Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Hygiëne en Infectiepreventie

MRSA en polikliniekbezoek

MRSA en polikliniekbezoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent mogelijk drager van de MRSA-bacterie. Het kan zijn dat u deze bacterie heeft opgelopen tijdens een behandeling of opname in een buitenlands ziekenhuis of dat u elders met deze bacterie in aanraking bent gekomen, bijvoorbeeld via contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens. In deze folder leest u meer over deze bacterie.

Wat is MRSA?
MRSA is de afkorting van Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. MRSA is een stafylokok, een huidbacterie. Stafylokokken zijn bacteriën die veel voorkomen bij mensen, zonder dat zij daar last van hebben. Soms kan de bacterie infecties veroorzaken, zoals wondinfecties. De bacteriën zitten vooral op de huid en in de neus. De MRSA is een bijzondere stafylokok want hij is ongevoelig (resistent) voor behandeling met de gebruikelijke antibiotica.

Voorkomen van verspreiding
In het ziekenhuis zijn veel mensen bij elkaar, die door ziekte of operatie een verminderde weerstand hebben. Overdracht van de MRSA-bacterie naar deze patiënten kan ernstige complicaties veroorzaken. Daarom willen we verspreiding van de MRSA-bacterie in het ziekenhuis voorkomen.

Onderzoek naar MRSA
Als u mogelijk drager bent van de MRSA-bacterie, hoeven we geen extra maatregelen te nemen tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Indien u wordt opgenomen of wordt ingepland voor een opname, willen we wel graag zeker weten of u drager bent van de MRSA-bacterie. Daarom maakt de spreekuurassistente met wattenstokjes uitstrijkjes van de keel, neus, anus en indien aanwezige wonden. Dit gebeurt aansluitend aan uw afspraak op de polikliniek. Soms wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. U kunt de uitstrijkjes ook laten maken bij uw huisarts. Maak hiervoor dan een afspraak bij uw huisarts.

Na 4 á 5 werkdagen is bekend of de MRSA-bacterie wel of niet bij u is aangetroffen.

MRSA-bacterie niet aangetroffen
Als u de bacterie niet bij u draagt, maar voor uw werk in contact blijft komen met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens, dan is het resultaat van de MRSA-kweek slechts drie maanden geldig. Dit geldt ook als u op een terrein/erf woont waar ook levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens worden gehouden. Op het moment dat u na drie maanden weer voor onderzoek of behandeling in het ziekenhuis moet zijn, onderzoeken wij opnieuw of u de MRSA-bacterie bij u draagt.

MRSA-bacterie wel aangetroffen
Als bij u de MRSA-bacterie aangetroffen is, bent u MRSA-drager. Dit betekent dat de zorgverleners in het vervolg bij een uitgebreid onderzoek of een (wond)behandeling op de polikliniek een schort en handschoenen dragen. Deze maatregelen zijn niet nodig bij het voeren van een gesprek.

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, is de zorg intensiever en zijn er meer maatregelen nodig. Meer hierover kunt u lezen in de folder 'MRSA en geïsoleerd verplegen'. Deze folder is te raadplegen op www.slingeland.nl.

Afhankelijk van uw aandoening en ziekteverloop, starten we soms in overleg met uw huisarts een behandeling om de MRSA-bacterie te bestrijden. De behandeling bestaat onder andere uit het wassen met een desinfecterende zeep, shampoo en het aanbrengen van zalf in de neus eventueel aangevuld met een antibioticakuur.

Als u beroepsmatig in contact blijft komen met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens, dan is een behandeling tegen MRSA niet zinvol. Dit geldt ook als u op hetzelfde adres woont als iemand die beroepsmatig met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens in contact komt.

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts en uw verpleegkundige. Voor meer specifieke informatie kunt u terecht bij de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie van het ziekenhuis en op www.rivm.nl/mrsa.


Foldernummer: 515-feb-24