Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie

Port-a-Cath

Port-a-Cath

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In deze folder leest u wat een Port-a-Cath is, hoe deze wordt geplaatst en gebruikt en welke leefregels er zijn als u weer thuis bent.

Port-a-Cath

Een Port-a-Cath is een hulpmiddel voor mensen die vaak een infuus nodig hebben. Het is een klein kastje dat de chirurg onder de huid plaatst. De bovenkant is afgesloten met een siliconenlaag. Aan de Port-a-Cath zit een katheter, een slangetje, vast (zie afbeelding 1). De katheter komt uit in een bloedvat, meestal onder het sleutelbeen (zie afbeelding 2).

Een arts of een daarvoor opgeleide verpleegkundige prikt met een speciale naald door het siliconen laagje van de Port-a-Cath. De medicijnen of vloeistoffen gaan via de Port-a-Cath naar de katheter en komen zo direct in het bloedvat. Een Port-a-Cath is bijvoorbeeld geschikt bij chemotherapie. Een Port-a-Cath voorkomt irritatie en beschadiging van bloedvaten. Ook mensen die 'moeilijk te prikken' zijn, hebben baat bij dit systeem.

De chirurg plaatst de Port-a-Cath onder de huid op uw borst net onder het sleutelbeen. Het kastje zit helemaal onder de huid. Van buitenaf is alleen een bobbel te zien.
Afbeelding 1:
Port-a-Cath met katheter
Afbeelding 2:
katheter komt uit in bloedvat

Inbrengen van de Port-a-Cath

De chirurg brengt de Port-a-Cath met een kleine operatie in. Het kan zijn dat de operatie door een andere chirurg wordt uitgevoerd dan de chirurg die u heeft gezien op de polikliniek.

De ingreep vindt plaats onder narcose. Na de ingreep kunt u dezelfde dag weer naar huis.

Voorbereiding

Hieronder leest u welke voorbereidingen u dient te treffen voor de ingreep.

Bloedverdunnende medicijnen

Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt (zoals acenocoumarol, fenprocoumon, acetylsalicylzuur, ascal, plavix, fraxiparine, apixaban of rivaroxaban), overleg dan met uw arts of u een aantal dagen voor de ingreep moet stoppen met deze medicijnen.

Nuchter

Voor de ingreep moet u nuchter zijn. In een brief die u thuis gestuurd krijgt, staat vanaf wanneer u niet meer mag eten en drinken.

Vervoer

In verband met de narcose, mag u na de ingreep niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.

Nagelverzorging/sieraden

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

Melden

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie vertelt u waar u vervolgens wordt verwacht. Een verpleegkundige van de afdeling bespreekt met u de gang van zaken rondom de ingreep.

De operatie

Via een kleine snee plaatst de chirurg de Port-a-Cath onder de huid boven de borstspier en brengt de katheter in in een ader onder uw sleutelbeen. De wond wordt meestal gehecht met zelfoplossende hechtingen. De operatie duur ongeveer een half uur.

Na de ingreep

De chirurg laat na de ingreep nog een röntgenfoto maken om te kijken of er geen complicatie is ontstaan. Als alles goed is en u zich goed voelt, kunt u na een paar uur weer naar huis. Na de ingreep kunt u een stijve hals hebben (door het liggen op operatietafel) of plaatselijk wat pijnklachten. U kunt hiervoor paracetamol innemen.

Als de wond geheeld is, is het kastje onder de huid goed te voelen. Dit doet geen pijn. U ziet een bobbel en een of twee kleine littekens.

Adviezen voor thuis

Neemt u de volgende adviezen in acht:U ontvangt een implantatiebewijs. Daarop staan technische gegevens die van belang zijn indien er iets aan de hand is. Wij adviseren u dit bewijs altijd bij u te dragen. Vraag ernaar als u het bewijs niet gekregen heeft.

U kunt zonder problemen door detectiepoortjes op bijvoorbeeld luchthavens.

Risico's en complicaties

Elke ingreep brengt risico's met zich mee. Complicaties die kunnen optreden na het inbrengen van de Port-a-Cath zijn:Neem daarom contact op als:Het is mogelijk dat de chirurg de Port-a-Cath dan verwijdert. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Neem in bovenstaande gevallen contact op met:

Aanprikken

Een arts of verpleegkundige die daarvoor bevoegd is, prikt de Port-a-Cath aan. Diegene prikt met een speciale naald door de huid in de siliconenlaag om toegang te krijgen tot het systeem. Aangezien de naald door de huid geprikt wordt, zult u een prik voelen (zie afbeelding 3).

De medicijnen of vloeistoffen komen via de speciale naald in het reservoir en gaan via de katheter direct in de bloedbaan. Aan de naald zit het infuus gekoppeld (zie afbeelding 4).

Wanneer alle medicijnen of vloeistoffen zijn toegediend, wordt de naald verwijderd. Via de Port-a-Cath kan op indicatie ook bloed worden afgenomen. Dit gebeurt alleen door bevoegde personen en niet op het Laboratorium Afname.


Afbeelding 3: aanprikken van het systeem


Afbeelding 4: injecteren systeem

Na elke behandeling spoelt een verpleegkundige de Port-a-Cath en de katheter door met een heparine oplossing. Dit voorkomt verstoppingen in de katheter.


Gebruiksduur

De Port-a-Cath moet minstens eens in de vier weken worden doorgespoeld. Waneer de Port-a-Cath langdurig niet gebruikt wordt, krijgt u een afspraak of kunt u zelf een afspraak maken om de Port-a-Cath door te laten spoelen. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de Dagbehandeling Oncologie. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 97 46. Wordt de Port-a-Cath niet meer gebruikt, dan kunt u overwegen de Port-a-Cath te laten verwijderen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Vragen

Als u vragen of problemen heeft of als u aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met een verpleegkundige van het oncologisch spreekuur. De verpleegkundige is op werkdagen van 08.30 tot 09.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 34. U kunt uw vragen ook stellen aan de (oncologie)verpleegkundige tijdens de behandeling.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1682-dec 23