Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische Chirurgie

Buikwandcorrectie

Buikwandcorrectie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Door extreem gewichtsverlies, zwangerschap, veroudering of operaties kan de buikwand ernstig verslappen of uitrekken. De huid en het onderliggende vetweefsel hangen dan om de buik heen. Dit kan met behulp van plastische chirurgie worden gecorrigeerd. Met een medische term heet deze operatie abdomino- of buikwandplastiek.

Als u te zwaar bent is het verstandig om voor de operatie eerst af te vallen. Het operatieresultaat is dan beter en het risico op infectie vermindert.

Voorbereiding op de operatie


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Stoppen met roken

Nicotine vergroot de kans op problemen bij de genezing van de wond. Uw arts raadt u daarom aan om enkele weken voor de operatie volledig te stoppen met roken en dit na de operatie enkele weken vol te houden.

Bloedverdunnende medicijnen

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Acenocoumerol, APC, Ascal, Aspro Bruis, Clopidogrel, Kinderaspirine, Marcoumar, Sinaspril), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid

Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, voedingsstoffen, jodium, pleisters, latex of andere stoffen.

Opname

Eén werkdag voor de geplande opnamedatum, wordt u gebeld door een medewerker van het Centraal Planbureau. U hoort dan of de operatie definitief doorgaat en op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Nagelverzorging, sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lezen, bril, make-up

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

De operatie

De buikwandcorrectie wordt onder algehele verdoving uitgevoerd. U verblijft twee tot drie dagen in het ziekenhuis. De operatie duurt ongeveer twee uur. Bij de operatie maakt de arts de buikwand geheel los van de onderliggende spierlaag tot aan de ribbenboog en het borstbeen.

De navel wordt rondom omsneden zodat deze op zijn plaats blijft. Daarna trekt de plastisch chirurg de huid strak en verwijdert hij de overtollige huid en het onderhuidse vetweefsel. Indien uw buikspieren uitgerekt zijn, worden deze meteen verstevigd. Soms is het hierbij nodig om een weefselmatje te plaatsen ter versteviging. Om de navel weer naar buiten te laten komen, wordt een gaatje in de huid gemaakt. Daar wordt de navel vervolgens in gehecht.

Tijdens de operatie brengt de chirurg een aantal drains (dunne slangetjes) in waardoor het wondvocht naar buiten kan. Die drains moeten blijven zitten tot er bijna geen wondvocht meer wordt aangemaakt. Meestal duurt dit enkele dagen.

De littekens van een buikwandcorrectie lopen rond de navel en grotendeels binnen de bikinilijn, eventueel verticaal, afhankelijk van de noodzakelijke operatietechniek.

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u een buikwandcorrectie overweegt is het belangrijk hierover een reële verwachting te hebben. Een buikwandcorrectie heeft als resultaat dat uw buik platter en strakker wordt. Absolute symmetrie is niet te garanderen. Daarnaast zal de operatie littekens achterlaten die altijd enigszins zichtbaar blijven. Een ander gevolg van een buikwandcorrectie is dat de huid onder de navel soms tijdelijk gevoelloos wordt en soms blijft. Dit geeft weinig klachten. Na verloop van maanden kan het gebied dat gevoelloos is wel kleiner worden.

Als er ook sprake is van vetophoping op de heupen, zal dit na de buikwandcorrectie soms duidelijker zichtbaar zijn. Het is een misverstand om te veronderstellen dat de vetophoping op de heupen een gevolg is van de buikwandcorrectie. Als u ook uw heupen wilt corrigeren, is een nieuwe operatie noodzakelijk. Deze heupcorrectie valt niet onder een eventueel eerder afgegeven goedkeuring voor de buikwandcorrectie. Indien u de buikwandcorrectie zelf bekostigd heeft, zult u ook de kosten van de heupcorrectie zelf moeten betalen.

Na een buikwandcorrectie

Als tijdens de buikwandcorrectie ook uw buikspieren verstevigd zijn moet u de dag na de operatie strikte bedrust houden. De eerste zes weken na de operatie mag u niet zwaar tillen of persen. Als een buikspiercorrectie niet nodig was, mag u de dag na de operatie al uit bed. Over het algemeen is een buikwandcorrectie niet pijnlijk.

Voor een goede genezing van de wond en om bloed- en vochtophoping te voorkomen, moet u gedurende zes weken een steunend korset om de buik of een stevige pantybroek dragen. Het korset wordt eenmalig verstrekt en krijgt u direct om na de operatie.

De totale herstelperiode van een buikwandcorrectie is ongeveer zes weken. Daarna zijn alle normale bewegingen weer mogelijk en kunt u ook weer sporten. De hechtingen worden ongeveer twee weken na de operatie verwijderd.

Risico's en complicaties

Een buikwandcorrectie heeft risico's, net als elke andere operatie. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals een trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en een gevoelloze huid.

Verder zijn er de normale risico's van een narcose. Deze risico's zijn niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesioloog bespreekt dit met u. De wond kan gaan infecteren, wat overigens zelden voorkomt. De meeste kans op infectie bestaat bij mensen die te veel onderhuids vetweefsel hebben. Het is daarom van belang om voor de operatie een zo normaal mogelijk gewicht te hebben.

Een enkele keer kan een nabloeding voorkomen. U moet dan nog een keer geopereerd worden waarbij de arts het nabloedende bloedvaatje dicht. Een complicatie die later kan optreden, is dat er wat overtollige huid aanwezig is bij de heupen. Meestal trekt dit na verloop van tijd weg. Soms is het nodig deze 'dog-ears' (hondenoren) te verwijderen. Dit kan veelal onder plaatselijke verdoving in de polikliniek van het ziekenhuis gebeuren.

Om de kans op trombose te verkleinen, is het belangrijk dat u na de operatie regelmatig in beweging bent. Moet u in bed blijven? Zit dan zoveel mogelijk rechtop en beweeg uw tenen en voeten op en neer.

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vergoeding

Een buikwandcorrectie is een cosmetische operatie en wordt over het algemeen niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U moet de operatie dus meestal zelf betalen. Een buikwandcorrectie is een tamelijk dure ingreep, omdat de operatie onder algehele verdoving plaatsvindt en u enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven.

De plastisch chirurg geeft u van tevoren een opgave van de kosten. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die u zelf dient te betalen of door uw verzekering vergoed moeten worden.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het secretariaat van de polikliniek Plastische Chirurgie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 44. Natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen tijdens uw afspraak met de plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Verantwoording tekst

Het onderwerp buikwandcorrectie bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.

Voor het schrijven van de teksten is gebruikgemaakt van:

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 869-jan 24