Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Plastische Chirurgie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Buikwandcorrectie


Algemeen
Door extreem gewichtsverlies, zwangerschap, veroudering of operaties kan de buikwand ernstig verslappen of uitrekken. De huid en het onderliggende vetweefsel hangen dan om de buik heen. Dit kan met behulp van plastische chirurgie worden gecorrigeerd. Met een medische term heet deze operatie abdomino- of buikwandplastiek.

Als u te zwaar bent is het verstandig om voor de operatie eerst af te vallen. Het operatieresultaat is dan beter en het risico op infectie vermindert.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatief spreekuur
Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een verpleegkundige. Dit noemen we het pre-operatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie (bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje). Ook bespreekt de anesthesioloog met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen. De verpleegkundige geeft uitleg over de opname en uw verblijf in het ziekenhuis. Ook legt de verpleegkundige uit wat u voor de operatie wel en niet mag eten en drinken.

Voorafgaand aan het pre-operatief spreekuur heeft u een afspraak op het medicatiespreekuur. Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Bovengenoemde afspraken worden gemaakt op het Centraal Planbureau.

Stoppen met roken
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de genezing van de wond. Uw arts raadt u daarom aan om enkele weken voor de operatie volledig te stoppen met roken en dit na de operatie enkele weken vol te houden.

Bloedverdunnende medicijnen
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Acenocoumerol, APC, Ascal, Aspro Bruis, Clopidogrel, Kinderaspirine, Marcoumar, Sinaspril), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid
Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, voedingsstoffen, jodium, pleisters, latex of andere stoffen.

Opname
Eén werkdag voor de geplande opnamedatum, wordt u gebeld door een medewerker van het Centraal Planbureau. U hoort dan of de operatie definitief doorgaat en op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Nagelverzorging
Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up
Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

De operatie
De buikwandcorrectie wordt onder algehele verdoving uitgevoerd. U verblijft twee tot drie dagen in het ziekenhuis. De operatie duurt ongeveer twee uur. Bij de operatie maakt de arts de buikwand geheel los van de onderliggende spierlaag tot aan de ribbenboog en het borstbeen. De navel wordt rondom omsneden zodat deze op zijn plaats blijft. Daarna trekt de plastisch chirurg de huid strak en verwijdert hij de overtollige huid en het onderhuidse vetweefsel. Indien uw buikspieren uitgerekt zijn, worden deze meteen verstevigd. Soms is het hierbij nodig om een weefselmatje te plaatsen ter versteviging. Om de navel weer naar buiten te laten komen, wordt een gaatje in de huid gemaakt. Daar wordt de navel vervolgens in gehecht.

Tijdens de operatie brengt de chirurg een aantal drains (dunne slangetjes) in waardoor het wondvocht naar buiten kan. Die drains moeten blijven zitten tot er bijna geen wondvocht meer wordt aangemaakt. Meestal duurt dit enkele dagen.

De littekens van een buikwandcorrectie lopen rond de navel en grotendeels binnen de bikinilijn, eventueel verticaal, afhankelijk van de noodzakelijke operatietechniek.

Mogelijkheden en verwachtingen
Als u een buikwandcorrectie overweegt is het belangrijk hierover een reële verwachting te hebben. Een buikwandcorrectie heeft als resultaat dat uw buik platter en strakker wordt. Absolute symmetrie is niet te garanderen. Daarnaast zal de operatie littekens achterlaten die altijd enigszins zichtbaar blijven. Een ander gevolg van een buikwandcorrectie is dat de huid onder de navel soms tijdelijk gevoelloos wordt en soms blijft. Dit geeft weinig klachten. Na verloop van maanden kan het gebied dat gevoelloos is wel kleiner worden.

Als er ook sprake is van vetophoping op de heupen, zal dit na de buikwandcorrectie soms duidelijker zichtbaar zijn. Het is een misverstand om te veronderstellen dat de vetophoping op de heupen een gevolg is van de buikwandcorrectie. Als u ook uw heupen wilt corrigeren, is een nieuwe operatie noodzakelijk. Deze heupcorrectie valt niet onder een eventueel eerder afgegeven goedkeuring voor de buikwandcorrectie. Indien u de buikwandcorrectie zelf bekostigd heeft, zult u ook de kosten van de heupcorrectie zelf moeten betalen.

Na een buikwandcorrectie
Als tijdens de buikwandcorrectie ook uw buikspieren verstevigd zijn moet u de dag na de operatie strikte bedrust houden. De eerste zes weken na de operatie mag u niet zwaar tillen of persen. Als een buikspiercorrectie niet nodig was, mag u de dag na de operatie al uit bed. Over het algemeen is een buikwandcorrectie niet pijnlijk.

Voor een goede genezing van de wond en om bloed- en vochtophoping te voorkomen, moet u gedurende zes weken een steunend korset om de buik of een stevige pantybroek dragen. Het korset wordt eenmalig verstrekt en krijgt u direct om na de operatie.

De totale herstelperiode van een buikwandcorrectie is ongeveer zes weken. Daarna zijn alle normale bewegingen weer mogelijk en kunt u ook weer sporten. De hechtingen worden ongeveer twee weken na de operatie verwijderd.

Risico's en complicaties
Een buikwandcorrectie heeft risico's, net als elke andere operatie. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals een trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en een gevoelloze huid.

Verder zijn er de normale risico's van een narcose. Deze risico's zijn niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesioloog bespreekt dit met u. De wond kan gaan infecteren, wat overigens zelden voorkomt. De meeste kans op infectie bestaat bij mensen die te veel onderhuids vetweefsel hebben. Het is daarom van belang om voor de operatie een zo normaal mogelijk gewicht te hebben.

Een enkele keer kan een nabloeding voorkomen. U moet dan nog een keer geopereerd worden waarbij de arts het nabloedende bloedvaatje dicht. Een complicatie die later kan optreden, is dat er wat overtollige huid aanwezig is bij de heupen. Meestal trekt dit na verloop van tijd weg. Soms is het nodig deze 'dog-ears' (hondenoren) te verwijderen. Dit kan veelal onder plaatselijke verdoving in de polikliniek van het ziekenhuis gebeuren.

Om de kans op trombose te verkleinen, is het belangrijk dat u na de operatie regelmatig in beweging bent. Moet u in bed blijven? Zit dan zoveel mogelijk rechtop en beweeg uw tenen en voeten op en neer.

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vergoeding
Een buikwandcorrectie is een cosmetische operatie en wordt over het algemeen niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U moet de operatie dus meestal zelf betalen. Een buikwandcorrectie is een tamelijk dure ingreep, omdat de operatie onder algehele verdoving plaatsvindt en u enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven.

De plastisch chirurg geeft u van tevoren een opgave van de kosten. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die u zelf dient te betalen of door uw verzekering vergoed moeten worden.

Vragen
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het secretariaat van de polikliniek Plastische Chirurgie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 44. Natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen tijdens uw afspraak met de plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Verantwoording tekst
Het onderwerp buikwandcorrectie bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.

Voor het schrijven van de teksten is gebruikgemaakt van:
Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 869-jun 21