Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Percutane niersteenverwijdering

Percutane niersteenverwijdering

Het operatief verwijderen van een niersteen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Bij percutane niersteenverwijdering wordt een niersteen operatief verwijderd. De grootte en de vorm van de niersteen kunnen ervoor zorgen dat een dergelijke operatie nodig is. Percutaan betekent 'door de huid'. De uroloog prikt namelijk met een naald door de huid om bij de nier te komen. Via dit 'gaatje' kan de uroloog de steen met behulp van operatie-instrumenten kapot trillen en verwijderen.

In deze folder vindt u meer informatie over het operatief verwijderen van een niersteen. De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw uroloog. Realiseert u zich dat het precieze verloop van de behandeling per persoon kan verschillen.


Voorbereiding


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meld dit dan van tevoren bij uw uroloog. In overleg met uw behandelend arts zult u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie moeten stoppen.

Opname

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u vervolgens op welke verpleegafdeling u wordt verwacht.

De operatie


Röntgenfoto

Voorafgaand aan de operatie wordt er een röntgenfoto gemaakt om de exacte plaats van de niersteen vast te stellen.

De ingreep

Op de operatiekamer brengt de anesthesioloog u onder narcose. Meestal bestaat de operatie uit twee delen:
  1. Eerst ligt u op uw rug met uw benen in speciale beensteunen. De uroloog brengt een scoop (een dun buisje) in via de plasbuis. Aan het einde van de scoop bevindt zich een camera. De uroloog bekijkt hiermee de niersteen en de binnenkant van de nier. Vervolgens spuit de uroloog spoelvloeistof in de nier. Hierdoor zet de nier uit. Zo kan de uroloog de nier later gemakkelijk door de huid aanprikken. Vervolgens wordt u op uw buik gedraaid.
  2. Wanneer u op uw buik ligt, prikt de arts met een naald door uw huid in uw nier. Daarna brengt de uroloog een hol buisje van ongeveer één centimeter dikte in. Met speciale instrumenten verwijdert hij/zij de niersteen via het holle buisje. Als de steen te groot is, wordt deze eerst verkleind. Daarna verwijdert de uroloog de kleine stukjes steen (zie afbeelding 2). Aan het einde van de ingreep, vervangt de uroloog het holle buisje door een nierkatheter (zie afbeelding 3). Ook krijgt u een blaaskatheter.
De ingreep duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.


Afbeelding 1: uitgangssituatie


Afbeelding 2: afvoeren van de steentjes via een hol buisje


Afbeelding 3: aanbrengen nierkatheter

Na de operatie


Pijn

Ondanks dat u pijnstillende medicijnen krijgt, kunt u na de ingreep pijn ervaren in het gebied van de nier. Er kunnen nog kleine steentjes via de urineleider naar de blaas gaan. Hierdoor kunt u last krijgen van koliekpijn. Meestal gaat dit vanzelf over. Mocht u pijn hebben, geeft u dit dan aan bij de verpleegkundige.

Katheters

Na de operatie heeft u op twee plaatsen een slangetje (katheter) zitten: in de nier en de blaas.

Bloederige urine

Uw urine kan tot enkele dagen na de operatie wat bloederig zijn. Dit is heel normaal.

Weer thuis

Meestal mag u twee tot drie dagen na de operatie weer naar huis. Voordat u naar huis mag, moet u goed kunnen plassen en geen klachten (zoals koorts en ernstige koliekpijn) hebben.

Om de genezing van de wond te bevorderen, is het van belang dat u zich de eerste twee weken aan de volgende leefregels houdt:

Controleafspraak

Ongeveer twee weken na de ingreep heeft u een controleafspraak op de polikliniek Urologie. Tijdens deze afspraak wordt er een röntgenfoto gemaakt van uw nier(en), om te kijken of alle niersteendeeltjes verwijderd zijn. Daarna bespreekt de uroloog de röntgenfoto met u.

Risico's en complicaties

Ondanks de ervarenheid en deskundigheid van uw uroloog, is het mogelijk dat er een complicatie optreedt. Mogelijke complicaties/risico's:

Niersteen onbereikbaar

Soms lukt het niet om de niersteen via het holle buisje door de huid te bereiken. Om de steen dan toch te verwijderen, is een 'open' operatie nodig. Hierbij maakt de arts een snee in de huid, waarna hij de nier blootlegt. Hierbij ontstaat een grotere wond dan bij de percutane niersteenverwijdering.

Beschadiging andere weefsels

Bij het inbrengen van het holle buisje, kunnen omliggende weefsels worden geraakt. Denk hierbij aan een stukje darm of longweefsel. Dit gebeurt zelden. Als dit gebeurt, is een 'open' operatie noodzakelijk.

Bloeding

De naald en het holle buisje kunnen een bloeding in de buikholte veroorzaken. Als dit gebeurt, is een "open" operatie noodzakelijk.

Urineweginfectie

Tijdens de operatie is er door het buisje een open verbinding met de lucht buiten het lichaam. Hierdoor is de kans op een urineweginfectie groter. Om dit te voorkomen krijgt u tijdens en na de ingreep antibiotica.

Steentjes in de urineleider

Tijdens en na de ingreep kunnen kleine deeltjes van de niersteen in de urineleider terechtkomen. Meestal verdwijnen deze vanzelf. Een enkele keer moeten deze deeltjes later verwijderd worden.

Contact opnemen bij complicaties

U dient contact op te nemen met uw huisarts in de volgende gevallen:
Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk de polikliniek Urologie. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen. Met u maken wij een nieuwe afspraak.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? De uroloog of verpleegkundige bespreekt ze graag met u tijdens één van uw afspraken. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u uw vragen ook telefonisch stellen. Het telefoonnummer van de polikliniek Urologie is (0314) 32 95 72.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 1667-feb-24