Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische Chirurgie

Afstaande oren

Afstaande oren

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Afstaande oren, ook vaak flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp en kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men dit otoplastiek (oto betekent oor en plastiek komt van plastische chirurgie). Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vier à vijf jaar. Dit in verband met het uitrijpen van het kraakbeen.Bloedverdunners

Wanneer u bloedverdunners gebruikt, moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid

Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, jodium, pleisters of andere stoffen.

Werkwijze

Het rechtzetten kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd en onder algehele verdoving. In het eerste geval vindt de ingreep plaats op de polikliniek en kunt u na een paar uur weer naar huis. Als u narcose krijgt, wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

Bij de operatie wordt een snede aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt geremodelleerd en het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd.

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

Na een correctie

Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Meestal moet het verband een week blijven zitten. Het wassen van uw haar zult u dus een poosje moeten uitstellen.

Als het verband verwijderd is, moet u nog vijf weken lang dag en nacht een geschikte (ski)hoofdband of een zwachtel dragen ter bescherming van uw oren. Daarna moet u zes weken lang enkel ‘s nachts een geschikte (ski)hoofdband of zwachtel dragen. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol). Soms worden oplosbare hechtingen gebruikt. Als dat het geval is, hoort u dat na de operatie van de verpleegkundige. De oplosbare hechtingen verdwijnen vanzelf. Andere hechtingen worden na één tot twee weken verwijderd.

Risico's en complicaties

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed.

Als er complicaties optreden wanneer u weer thuis bent, kunt u contact opnemen met:Kraakbeen is een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

Vergoeding

De kosten van het rechtzetten van afstaande oren worden door de verzekering soms wel en soms niet vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden en de dekking.

Verantwoording tekst

Het onderwerp 'correctie van afstaande oren' bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.

Bij het schrijven van deze teksten is gebruik gemaakt van:

Heeft u nog vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Bereikbaarheid

U kunt de polikliniek Plastische Chirurgie bereiken op telefoonnummer (0314) 32 99 44.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 868-apr 24