Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Verpleegkundige spreekuren

Verpleegkundig spreekuur MS

Verpleegkundig spreekuur MS

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte, waarbij op verschillende plaatsen in de hersenen en het ruggenmerg afwijkingen kunnen ontstaan. Door deze afwijkingen geven zenuwen prikkels minder goed door. Hierdoor kunnen klachten ontstaan. Deze klachten kunnen invloed hebben op vele aspecten in uw dagelijks leven.

In deze folder leest u wat het verpleegkundig spreekuur MS kan betekenen voor mensen met Multiple Sclerose.

De MS-verpleegkundige

De MS-verpleegkundige is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met MS. Hij/zij werkt nauw samen met de neurologen en met andere hulpverleners, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut en revalidatiearts.

Het verpleegkundig spreekuur MS

U kunt bij de MS-verpleegkundige terecht voor informatie, advies en begeleiding rondom de volgende onderwerpen: Zo nodig verwijst de MS-verpleegkundige u, in overleg met de neuroloog, door naar andere hulpverleners en/of hulpverlenende instanties.
Een afspraak bij de MS-verpleegkundige duurt ongeveer een uur. Ook uw partner of andere naaste is van harte welkom.

Afspraak maken

Uw neuroloog of uw huisarts kan u doorverwijzen naar het verpleegkundig spreekuur. Als u al bekend bent met MS, kunt u ook zelf contact opnemen om een afspraak te maken. U kunt een afspraak maken via het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Waar meldt u zich

Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats op de polikliniek Neurologie, route 38. U kunt zich melden bij de secretaresse.

Vragen

Heeft u vragen aan de MS-verpleegkundige, dan kunt u een e-mail sturen naar msverpleegkundigen@slingeland.nl. Op dinsdag is de MS-verpleegkundige aanwezig. Zij belt of mailt u dan terug. Voor dringende zaken kunt u bij uw neuroloog terecht.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 1649-dec 23