Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Verpleegkundige spreekuren

Verpleegkundig spreekuur MS

Verpleegkundig spreekuur MS

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte, waarbij op verschillende plaatsen in de hersenen en het ruggenmerg afwijkingen kunnen ontstaan. Door deze afwijkingen geven zenuwen prikkels minder goed door. Hierdoor kunnen klachten ontstaan. Deze klachten kunnen invloed hebben op vele aspecten in uw dagelijks leven.

In deze folder leest u wat het verpleegkundig spreekuur MS kan betekenen voor mensen met Multiple Sclerose.

De MS-verpleegkundige
De MS-verpleegkundige is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met MS. Hij/zij werkt nauw samen met de neurologen en met andere hulpverleners, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut en revalidatiearts.

Het verpleegkundig spreekuur MS
U kunt bij de MS-verpleegkundige terecht voor informatie, advies en begeleiding rondom de volgende onderwerpen: Zo nodig verwijst de MS-verpleegkundige u, in overleg met de neuroloog, door naar andere hulpverleners en/of hulpverlenende instanties.
Een afspraak bij de MS-verpleegkundige duurt ongeveer een uur. Ook uw partner of andere naaste is van harte welkom.

Afspraak maken
Uw neuroloog of uw huisarts kan u doorverwijzen naar het verpleegkundig spreekuur. Als u al bekend bent met MS, kunt u ook zelf contact opnemen om een afspraak te maken. U kunt een afspraak maken via het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Waar meldt u zich
Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats op de polikliniek Neurologie, route 38. U kunt zich melden bij de secretaresse.

Vragen
Heeft u vragen aan de MS-verpleegkundige, dan kunt u een e-mail sturen naar msverpleegkundigen@slingeland.nl. Op dinsdag is de MS-verpleegkundige aanwezig. Zij belt of mailt u dan terug. Voor dringende zaken kunt u bij uw neuroloog terecht.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1649-okt 22