Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Neurologie
Verpleegkundige spreekuren


Verpleegkundig Parkinsonspreekuur


Algemeen
U bent door uw neuroloog verwezen naar het verpleegkundig Parkinsonspreekuur. Hier heeft u een afspraak met een Parkinsonverpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme. In deze folder leest u wat de Parkinsonverpleegkundige voor u kan betekenen.

Verpleegkundig Parkinsonspreekuur
Tijdens het verpleegkundig Parkinsonspreekuur begeleidt en ondersteunt de Parkinsonverpleegkundige u door u aanvullende informatie te geven over de ziekte van Parkinson. Daarnaast krijgt u adviezen over onder andere medicatie, voeding en mobiliteit. Indien nodig verwijst de verpleegkundige in overleg met de neuroloog u naar andere zorgverleners, zoals een logopedist, fysiotherapeut of ergotherapeut. Deze zorgverleners zijn bij voorkeur aangesloten bij Parkinsonnet.

Tijdens vervolggesprekken keren de eerder besproken onderwerpen terug. Deze onderwerpen worden naar behoefte besproken. Ook is er aandacht voor wat de gevolgen van de ziekte zijn voor u en uw partner/omgeving in het dagelijks leven. Uw naasten zijn welkom om bij het gesprek aanwezig te zijn. Uiteraard is er tijdens elk gesprek gelegenheid om uw verhaal te vertellen en om vragen te stellen.

Het is goed om vooraf na te denken over wat u zou willen bespreken. Schrijf punten op een lijstje en neem deze mee naar het Parkinsonspreekuur.

Aanwezigheid en bereikbaarheid
De Parkinsonverpleegkundige is iedere donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur aanwezig. U kunt de Parkinsonverpleegkundige ook telefonisch bereiken tijdens het telefonisch spreekuur op donderdag van 15.45 tot 16.30 uur via het telefoonnummer (0314) 32 92 03.

Op andere dagen kunt u contact opnemen via nummer (0314) 32 90 06. U krijgt dan een voicemail te horen. Spreekt u uw naam en telefoonnummer in. U wordt dan de eerstvolgende donderdag teruggebeld. Heeft u dringende vragen, belt u dan met het secretariaat van de polikliniek Neurologie, telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Wilt u een afspraak maken met de Parkinsonverpleegkundige? Belt u dan met het secretariaat van de polikliniek Neurologie, telefoonnummer: (0314) 32 95 76. U kunt ook een afspraak inplannen tijdens het telefonisch spreekuur.

Waar meldt u zich
Het verpleegkundig Parkinsonspreekuur vindt plaats op de polikliniek Neurologie, route 38. U kunt zich melden bij de secretaresse.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 1630-feb 18