Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding

Pijnmeting

Pijnmeting

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Tijdens uw ziekenhuisverblijf heeft u mogelijk pijn door een ziekte, operatie of behandeling. Ook kunt u pijn ervaren als u verkeerd of langdurig in bed ligt. Voor een spoedig herstel is het belangrijk om uw pijn zo goed mogelijk te bestrijden.

Doel van de pijnmeting
Iedereen ervaart pijn anders. Om de pijn zo goed mogelijk te kunnen bestrijden, is het belangrijk te weten in welke mate u pijn ervaart. Op de afdeling wordt pijn geregistreerd. Wij doen dat om beter inzicht te krijgen in hoeveel pijn patiënten ervaren. Deze informatie helpt ons om de pijnbestrijding zo goed mogelijk op de pijn van de patiënten af te stemmen.

Hoe meten we de pijn
Meerdere keren per dag vragen wij alle patiënten op deze afdeling om een cijfer toe te kennen aan de mate waarin zij pijn ervaren. Hiervoor gebruiken wij een methode, waarbij de patiënt de pijn een cijfer geeft. De patiënt is namelijk de enige die kan vertellen of er pijn is en hoe erg die pijn is. Omdat het lastig is aan te geven in welke mate er pijn wordt ervaren, kan het geven van een cijfer daarbij helpen.

Pijncijfer
De verpleegkundige vraagt u een aantal keer per dag om een cijfer te geven aan de mate waarin u pijn ervaart. U kunt een cijfer tussen 0 en 10 geven.

0 = geen pijn
2 = draaglijke pijn
4 = onbehaaglijke pijn, die op sommige momenten genegeerd kan worden
6 = sterke pijn, is niet te negeren maar u kunt enkele activiteiten uitvoeren
8 = afschuwelijke pijn
10 = ondraaglijke pijn

U kunt nooit een verkeerd cijfer geven. Het gaat immers om de pijn die u ervaart en pijn is een persoonlijke ervaring. Als u geen pijn heeft, geeft u dat aan met een 0. Heeft u weinig pijn, dan kunt u bijvoorbeeld een cijfer tussen de 1 en de 4 geven. Als u veel pijn heeft, geeft u een cijfer tussen de 7 en de 10

Veel mensen vinden het moeilijk om aan een ander uit te leggen hoeveel pijn zij hebben en dit uit te drukken in een cijfer. Als hulpmiddel hierbij kan een pijnmeetlat worden gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld van een pijnmeetlat.


Afbeelding 1: voorkant pijnmeetlat


Afbeelding 2: achterkant pijnmeetlat

Wisseling in pijn
Misschien heeft u op meerdere plaatsen pijn. Het is dan de bedoeling dat u de pijn die u als ergst ervaart, uitdrukt in een cijfer.

Vragen
Natuurlijk kunt u pijn altijd bespreken met de arts of de verpleegkundige en hoeft u niet te wachten tot een verpleegkundige u vraagt om een pijncijfer te geven. Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder stelt u ze dan gerust aan de arts of verpleegkundige op de verpleegafdeling.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 405-feb 23