Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Urologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Ureteroscopie

Steenverwijdering uit de urineleider


Deze tekst is grotendeels overgenomen van de ZW-cd, editie november 2009.

Algemeen
Uit onderzoek is gebleken dat er bij u een niersteen in de urineleider (ureter) zit. De urineleider voert urine af van de nier naar de blaas. Een steentje in de urineleider kan de afvoer van urine belemmeren. Uw uroloog zal deze steen door middel van een ureteroscopie verwijderen. Een ureteroscopie is een ingreep waarbij een niersteen met een hol buisje (ureteroscoop) uit de urineleider wordt verwijderd. In deze folder leest u meer over steenverwijdering via ureteroscopie.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatief spreekuur
Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een verpleegkundige. Dit noemen we het pre-operatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie (bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje). Ook bespreekt de anesthesioloog met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen. De verpleegkundige geeft uitleg over de opname en uw verblijf in het ziekenhuis. Ook legt de verpleegkundige uit wat u voor de operatie wel en niet mag eten en drinken.

Voorafgaand aan het pre-operatief spreekuur heeft u een afspraak op het medicatiespreekuur. Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Bovengenoemde afspraken worden gemaakt op het Centraal Planbureau.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder 'Anesthesie'. Deze folder krijgt u uitgereikt tijdens het pre-operatief spreekuur.

Bij suikerziekte
Heeft u suikerziekte, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Bloedverdunnende medicijnen
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meld dit dan van tevoren bij uw uroloog. In overleg met uw behandelend arts zult u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie moeten stoppen.

Opname
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u vervolgens op welke verpleegafdeling u wordt verwacht.

De ureteroscopie

Röntgenfoto
Voorafgaand aan de operatie wordt er een röntgenfoto gemaakt om de exacte plaats van de niersteen vast te stellen.

De ingreep
De anesthesioloog brengt u onder narcose of geeft u plaatselijke verdoving. Tijdens de ingreep ligt u op uw rug met opgetrokken benen in speciale beensteunen. Om de urineleider en de steen goed te kunnen zien, gebruikt de uroloog tijdens de operatie röntgendoorlichting.
De uroloog brengt de ureteroscoop via de plasbuis en de blaas naar de plek waar de niersteen in de urineleider zit (zie afbeelding 1).


Afbeelding 1: Ureteroscopie
(bron: Nederlandse Vereniging voor Urologie)


Via de ureteroscoop spuit de uroloog contrastvloeistof in. Zo zijn de nier, urineleider en steen goed zichtbaar. Soms is het mogelijk de steen vast te pakken met behulp van speciale instrumenten (paktangetje, korfje) en in zijn geheel te verwijderen (zie afbeelding 2). Het kan ook zijn dat de steen eerst verkleind moet worden met een trilapparaatje. Daarna worden de losse deeltjes van de steen verwijderd.


Afbeelding 2: verwijdering met een korfje


Na de verwijdering van de steen(deeltjes) laat de uroloog meestal een dun slangetje achter in de urineleider. (dubbel J-katheter) De urine kan zo gemakkelijker wegstromen van de nier naar de blaas. Dit verkleint de kans dat u koliekpijnen (heftige buikpijnaanvallen) krijgt. Meestal brengt de uroloog ook een blaaskatheter in. Door dit slangetje stroomt de urine vanuit de blaas naar buiten. De urine wordt opgevangen in een urinezak.

Na de operatie
Als het goed met u gaat, mag u de dag na de ingreep weer naar huis. Meestal heeft u de blaaskatheter dan niet meer nodig en wordt deze verwijderd voordat u naar huis gaat.

Uw urine kan na de ingreep geruime tijd wat bloederig zijn. Het is mogelijk dat u nog wat reststeentjes uitplast. Dit veroorzaakt soms een schrijnende pijn.

Ook kunt u vaker dan normaal het gevoel hebben dat u moet plassen. Dit wordt veroorzaakt door het dunne slangetje (dubbel J-katheter) dat nog in de urineleider zit. Na de ingreep treden soms koliekpijnen op. Om deze klachten te verminderen adviseren wij u minimaal 2 liter vocht per dag te drinken. U krijgt tevens een recept voor pijnstillers mee. De koliekpijnen verdwijnen meestal binnen enkele dagen.

Krijgt u koorts? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

Controle
Ongeveer twee weken na de ingreep heeft u een afspraak bij uw uroloog. De datum en het tijdstip van deze afspraak heeft u geruime tijd voor de ingreep van de secretaresse te horen gekregen.

Om te controleren of alle stukjes steen zijn verwijderd, wordt een röntgenfoto gemaakt. Als de röntgenfoto er goed uitziet, verwijdert de uroloog meestal tijdens deze afspraak het slangetje dat in de urineleider is achtergelaten. Dit gebeurt met een kijkonderzoek (scopie). Voor meer informatie over de scopie kunt u de folder 'Cystoscopie' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op de polikliniek Urologie en bij Bureau Patiëntenvoorlichting. U kunt de folder ook lezen en printen op onze website www.slingeland.nl.

Risico's en complicaties
Ureteroscopieën worden regelmatig uitgevoerd door de uroloog. Ondanks de ervarenheid en deskundigheid van uw uroloog, is het mogelijk dat er een complicatie optreedt.

Mogelijke complicaties:
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Tot slot
De informatie in deze folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw uroloog. Realiseert u zich dat het precieze verloop van de behandeling per persoon kan verschillen.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk de polikliniek Urologie. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen. Met u maken wij een nieuwe afspraak.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? De uroloog of verpleegkundige bespreekt ze graag met u tijdens één van uw afspraken. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u uw vragen ook telefonisch stellen. Het telefoonnummer van de polikliniek Urologie is (0314) 32 95 72.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1617-mrt 22