Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Ureteroscopie

Ureteroscopie

Steenverwijdering uit de urineleider

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uit onderzoek is gebleken dat er bij u een niersteen in de urineleider (ureter) zit. De urineleider voert urine af van de nier naar de blaas. Een steentje in de urineleider kan de afvoer van urine belemmeren. Uw uroloog zal deze steen door middel van een ureteroscopie verwijderen. Een ureteroscopie is een ingreep waarbij een niersteen met een hol buisje (ureteroscoop) uit de urineleider wordt verwijderd. In deze folder leest u meer over steenverwijdering via ureteroscopie.

Voorbereiding op de operatie


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Bij suikerziekte

Heeft u suikerziekte, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel (0314) 32 96 69.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meld dit dan van tevoren bij uw uroloog. In overleg met uw behandelend arts zult u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie moeten stoppen.

Opname

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u vervolgens op welke verpleegafdeling u wordt verwacht.

De ureteroscopie


Röntgenfoto

Voorafgaand aan de operatie wordt er een röntgenfoto gemaakt om de exacte plaats van de niersteen vast te stellen.

De ingreep

De anesthesioloog brengt u onder narcose of geeft u plaatselijke verdoving. Tijdens de ingreep ligt u op uw rug met opgetrokken benen in speciale beensteunen. Om de urineleider en de steen goed te kunnen zien, gebruikt de uroloog tijdens de operatie röntgendoorlichting.
De uroloog brengt de ureteroscoop via de plasbuis en de blaas naar de plek waar de niersteen in de urineleider zit (zie afbeelding 1).


Afbeelding 1: Ureteroscopie
(bron: Nederlandse Vereniging voor Urologie)


Via de ureteroscoop spuit de uroloog contrastvloeistof in. Zo zijn de nier, urineleider en steen goed zichtbaar. Soms is het mogelijk de steen vast te pakken met behulp van speciale instrumenten (paktangetje, korfje) en in zijn geheel te verwijderen (zie afbeelding 2). Het kan ook zijn dat de steen eerst verkleind moet worden met een trilapparaatje. Daarna worden de losse deeltjes van de steen verwijderd.


Afbeelding 2: verwijdering met een korfje


Na de verwijdering van de steen(deeltjes) laat de uroloog meestal een dun slangetje achter in de urineleider. (dubbel J-katheter) De urine kan zo gemakkelijker wegstromen van de nier naar de blaas. Dit verkleint de kans dat u koliekpijnen (heftige buikpijnaanvallen) krijgt. Meestal brengt de uroloog ook een blaaskatheter in. Door dit slangetje stroomt de urine vanuit de blaas naar buiten. De urine wordt opgevangen in een urinezak.

Na de operatie

Als het goed met u gaat, mag u de dag na de ingreep weer naar huis. Meestal heeft u de blaaskatheter dan niet meer nodig en wordt deze verwijderd voordat u naar huis gaat.

Uw urine kan na de ingreep geruime tijd wat bloederig zijn. Het is mogelijk dat u nog wat reststeentjes uitplast. Dit veroorzaakt soms een schrijnende pijn.

Ook kunt u vaker dan normaal het gevoel hebben dat u moet plassen. Dit wordt veroorzaakt door het dunne slangetje (dubbel J-katheter) dat nog in de urineleider zit. Na de ingreep treden soms koliekpijnen op. Om deze klachten te verminderen adviseren wij u minimaal 2 liter vocht per dag te drinken. U krijgt tevens een recept voor pijnstillers mee. De koliekpijnen verdwijnen meestal binnen enkele dagen.

Krijgt u koorts? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

Controle

Ongeveer twee weken na de ingreep heeft u een afspraak bij uw uroloog. De datum en het tijdstip van deze afspraak heeft u geruime tijd voor de ingreep van de secretaresse te horen gekregen.

Om te controleren of alle stukjes steen zijn verwijderd, wordt een röntgenfoto gemaakt. Als de röntgenfoto er goed uitziet, verwijdert de uroloog meestal tijdens deze afspraak het slangetje dat in de urineleider is achtergelaten. Dit gebeurt met een kijkonderzoek (scopie). Voor meer informatie over de scopie kunt u de folder 'Cystoscopie' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op de polikliniek Urologie en te raadplegen via website www.slingeland.nl.

Risico's en complicaties

Ureteroscopieën worden regelmatig uitgevoerd door de uroloog. Ondanks de ervarenheid en deskundigheid van uw uroloog, is het mogelijk dat er een complicatie optreedt. Mogelijke complicaties:

Beschadiging urineleider

Als de urineleider vernauwd of gekronkeld is, kan het tijdens de operatie lastig zijn de ureteroscoop in te brengen. Soms ontstaat hierdoor een gaatje in de wand van de urineleider (perforatie). Als dat zo is, wordt de ingreep meestal gestopt. Vaak is dan een 'open operatie' nodig. Dit betekent dat de uroloog via een snee in de huid alsnog de niersteen verwijdert. De beschadiging aan de urineleider herstelt meestal vanzelf. Slechts in enkele gevallen is een operatie noodzakelijk om de beschadiging te herstellen.

Urineweginfectie

Soms ontstaat na een ureteroscopie een urineweginfectie. Om dit te voorkomen kunt u tijdens en na de ingreep antibiotica krijgen. De uroloog beoordeelt of u antibiotica nodig heeft.
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Tot slot

De informatie in deze folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw uroloog. Realiseert u zich dat het precieze verloop van de behandeling per persoon kan verschillen.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk de polikliniek Urologie. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen. Met u maken wij een nieuwe afspraak.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? De uroloog of verpleegkundige bespreekt ze graag met u tijdens één van uw afspraken. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u uw vragen ook telefonisch stellen. De polikliniek Urologie is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 32 95 72.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.

Deze tekst is grotendeels overgenomen van de ZW-cd, editie november 2009.


Foldernummer: 1617-apr 24