Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Dialyse-afdeling


Polikliniek Predialyse


Algemeen
Uw behandelend nefroloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Predialyse, omdat uw nierfunctie vermindert. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek Predialyse.

De polikliniek Predialyse
Op de polikliniek Predialyse krijgt u informatie over de mogelijkheden van nierfunctievervangende therapie, de voorbereiding hierop en de gevolgen voor het dagelijks leven. Ook hoort u over de mogelijkheid om er samen met uw nefroloog voor te kiezen om geen nierfunctievervangende therapie te starten. U kiest dan voor een conservatieve behandeling.

De medewerkers van de polikliniek geven u advies en bieden u steun en begeleiding bij het maken van keuzes. Het is belangrijk dat uw resterende nierfunctie zo lang mogelijk stabiel blijft. Dit gebeurt meestal met medicijnen, een dieet en leefstijladvies.

Medewerkers
Op de polikliniek Predialyse werken een nefroloog, een verpleegkundig specialist, een dialyseverpleegkundige, een diëtist, een medisch maatschappelijk werker en een secretaresse. U ziet de nefroloog of verpleegkundig specialist en de dialyseverpleegkundige regelmatig. Met de diëtist en de medisch maatschappelijk werker krijgt u tijdens de periode van predialyse minimaal één afspraak.

Nefroloog
De nefroloog bepaalt samen met u uw behandeling.

Verpleegkundig specialist predialyse
De verpleegkundig specialist predialyse is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in nierziekten en dialyse. Zij is bevoegd om bepaalde medische handelingen uit te voeren en werkt onder supervisie van de internist-nefroloog.

Dialyseverpleegkundige
De dialyseverpleegkundige geeft voorlichting en begeleidt u tijdens de predialyse fase. Heeft u daarnaast behoefte aan een gesprek met de diëtist of maatschappelijk werker, bespreekt u dit dan met de dialyseverpleegkundige. Deze verpleegkundige regelt dan een afspraak voor u.

Diëtist
U kunt bij de diëtist terecht als u meer informatie wilt over voeding en alles wat daarmee te maken heeft. U krijgt minimaal één afspraak bij de diëtist, meestal aansluitend op één van uw bezoeken aan de polikliniek Predialyse.

Medisch maatschappelijk werker
Voor vragen over het omgaan met een chronische nierziekte in het dagelijks leven, financiën en bij eventuele psychische problemen kunt u terecht bij de medisch maatschappelijk werker. De medisch maatschappelijk werker komt bij u thuis langs voor een kennismakingsgesprek.

Secretaresse

De secretaresse maakt alle (controle)afspraken en regelt onderzoeken voor u.

Uw bezoek aan de polikliniek Predialyse
Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek Predialyse heeft u eerst een afspraak met de nefroloog. De nefroloog bekijkt hoe het op dat moment met uw nierfunctie is. Aansluitend ziet u de dialyseverpleegkundige. Deze verpleegkundige legt aan u uit wat u en uw naasten kunnen verwachten van de bezoeken aan de polikliniek Predialyse.

In totaal duurt dit eerste bezoek ongeveer 1 uur.

Neemt u tijdens dit bezoek uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. Tijdens dit gesprek vragen wij ook naar uw e-mailadres.

Groepsvoorlichting
Aanvullend op uw reguliere afspraken op de polikliniek Predialyse, krijgt u groepsvoorlichting. Deze voorlichting bestaat uit drie bijeenkomsten, waarvan er twee 's avonds plaatsvinden en één 's middags. Tijdens de voorlichting krijgt u informatie over nierfunctievervangende behandelingen. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken op het moment dat behandeling voor u nodig is. Als u in aanmerking komt voor een transplantatie wordt u uitgenodigd voor een extra informatiebijeenkomst.

Uw partner en/of andere familieleden zijn ook van harte welkom bij de voorlichting. In sommige gevallen is individuele voorlichting mogelijk.

Waar meldt u zich
De polikliniek Predialyse bevindt zich op de dialyse-afdeling (tweede etage, route 72). Meldt u zich bij de secretaresse.

Bij verhindering
Als u verhinderd bent voor uw afspraak, bel dan zo snel mogelijk naar de dialyse-afdeling. De medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur, via telefoonnummer (0314) 32 93 00.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen tijdens uw afspraak met de nefroloog of dialyseverpleegkundige. Ook kunt u tijdens kantooruren bellen naar de dialyse-afdeling, via het telefoonnummer (0314) 32 93 00. Voor dringende vragen is de dialyse-afdeling 24 uur per dag via dit nummer bereikbaar.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 1605-feb 18