Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

SSEP

SSEP

Somato Sensible Evoked Potential

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort komt u voor een SSEP-onderzoek naar de functieafdeling Neurologie. In deze folder leest u wat u van het onderzoek kunt verwachten.

SSEP staat voor Somato Sensibele Evoked Potential. Dit betekent: signaal opgewekt door prikkels gegeven aan gevoelszenuwen. De SSEP is een onderzoek om na te gaan of de zenuwbaan in het ruggenmerg en de hersenen voldoende functioneert. Elektrische prikkels wekken signalen op. Deze signalen kunnen worden gemeten met meetelektroden die op verschillende plaatsen op uw lichaam worden bevestigd (bijv. op uw hoofd).

Voorbereiding
Om de elektroden goed contact te laten maken, is het beter dat uw huid niet te vet is. Daarom kunt u thuis, als voorbereiding op het onderzoek, uw haren wassen en er geen haarschuim, haarlak, gel en dergelijke meer in doen. Gebruik ook geen bodylotion.

De laborant verricht onderzoek aan uw armen en/of benen. Draagt u daarom op de dag van het onderzoek bij voorkeur de volgende kleding:
Als u een panty draagt, dient u deze bij een onderzoek aan uw benen uit te doen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62).

Het onderzoek
Om de elektroden goed contact met de huid te laten maken, schuurt de laborant uw huid plaatselijk licht. Daarna bevestigt de laborant, bij een onderzoek van uw armen, elektroden op uw hoofd, bij uw sleutelbeen en in uw nek. Krijgt u een onderzoek van uw benen, dan bevestigt de laborant elektroden op uw hoofd, op uw rug en in uw knieholtes. Dit is niet pijnlijk. U gaat op een onderzoeksbank liggen en er wordt een stimulator bij uw pols of enkel geplaatst.

De stimulator geeft zachte elektrische prikkels aan een zenuw. U voelt wat korte schokjes, maar dit wordt over het algemeen goed verdragen. U hoeft niets te doen, alleen ontspannen liggen.

De voorbereidingen voor het onderzoek duren tussen de 15 en 30 minuten. Meestal worden 4 zenuwen onderzocht. Elke zenuw neemt tussen de 5 en 20 minuten in beslag. In totaal duurt het onderzoek minimaal 1 uur en maximaal 2 uur.

De uitslag
De uitslag krijgt u van uw behandelend specialist.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de medewerkers van functieafdeling Neurologie. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 38.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 655-jan 22