Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Verpleegafdeling A2
Vaatchirurgie
Chirurgie
Keel-, neus- en oorheelkunde
Orthopedie
Plastische Chirurgie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Verpleegafdeling A2

Chirurgische specialismen


Welkom
Wij heten u welkom op verpleegafdeling A2. Wij doen ons best uw verblijf zo prettig mogelijk te maken en u de zorg te geven die u nodig heeft. Heeft u vragen, stel ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige. Wij helpen u graag.

Specialisten
Aan verpleegafdeling A2 zijn artsen van verschillende specialismen verbonden:

Vaatchirurgie: Orthopedie:Traumatologie:Plastische chirurgie:Keel-, neus- en oorheelkunde:Op de afdeling zijn ook arts-assistenten en een verpleegkundig specialist werkzaam. Een arts-assistent is een volledig bevoegd arts en werkt nauw samen met de specialisten. Een verpleegkundig specialist voert naast verpleegkundige taken ook medische taken uit onder supervisie van een specialist.

Verder kunnen andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatiearts, maatschappelijk werkers, diëtisten of andere specialisten betrokken zijn bij uw behandeling.

Hoe komt u op verpleegafdeling A2
Bij binnenkomst in de hal van het ziekenhuis gaat u linksaf. U loopt langs het restaurant tot u bij de liften en de trap komt. U gaat naar de tweede verdieping. Als u uit de lift komt gaat u rechtsaf, met de trap linksaf. De gang aan uw rechterhand is verpleegafdeling A2.

Leerunit
Op verpleegafdeling A2 is een leerunit geopend voor verpleegkundigen in opleiding. Op deze leerunit worden stagiaires van de opleiding Verpleegkunde opgeleid tot verpleegkundige. Het is mogelijk dat u wordt verpleegd door deze stagiaires. U herkent de stagiaires aan hun blauwe jasjes. Ervaren verpleegkundigen begeleiden de stagiaires. De verpleegkundigen bewaken de kwaliteit van de zorg en blijven eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg. De verpleegkundigen leggen handelingen uit aan de stagiaires, bijvoorbeeld hoe een infuus wordt verwisseld. De handeling zelf kan daardoor iets langer duren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Inlichtingen
De verpleegkundige zal uw naaste familie, in overleg met u, over uw toestand of behandeling inlichten. Het prettigst is dat één persoon namens de familie contact met ons heeft. Wij noemen dit de eerste contactpersoon. Deze contactpersoon kan dan de andere familieleden inlichten. U, of uw contactpersoon, kan ook een afspraak maken met de arts die u behandelt. Voor inlichtingen kan uw contactpersoon ook bellen naar de verpleegkundige op de afdeling, liefst vóór 07.15 uur of tussen 11.00 en 12.00 uur, telefoonnummer (0314) 32 93 62. Wij geven geen inlichtingen aan anderen over uw ziekte in verband met uw privacy.

Patiënteninformatie
In de gang vindt u informatie over diverse aandoeningen. De arts geeft mondelinge toelichting over de medicijnen die hij voorschrijft. Als u daarnaast nog schriftelijke ondersteunende informatie over uw medicijnen wilt, dan kunt u dit aan de verpleegkundige vragen. In deze informatie staat de werking, de bijwerking, de gebruiksaanwijzing en overige informatie gemeld. U kunt via de verpleegkundige ook een afspraak maken met de apothekersassistent of apotheker van het ziekenhuis als u vragen heeft over medicijnen.

Eenpersoonskamer
Verpleegafdeling A2 heeft een beperkt aantal éénpersoonskamers. Het kan voorkomen dat u tijdens uw verblijf verhuist naar een andere kamer omdat een andere patiënt dringender een eenpersoonskamer nodig heeft. We vragen hiervoor uw begrip.

Oproepsysteem
Als u hulp nodig heeft van een verpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruik maken van het oproepsysteem. U heeft hiervoor een afstandsbediening naast uw bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een verpleegkundige, bijvoorbeeld als u pijn heeft of naar het toilet moet. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als u iets wilt eten of drinken of uitleg wenst over de televisie.

De medewerkers Gastenservice zijn dagelijks tot 20.00 uur aanwezig.

Helpen bij verzorging
Wij bieden uw familie of naasten de mogelijkheid om te helpen bij uw zorg. Bijvoorbeeld hulp bij het eten of haren wassen. Daarnaast is het soms mogelijk samen buiten te wandelen. De verpleegkundigen geven u hier graag informatie over.

Bezoektijden
De bezoektijden van verpleegafdeling A2 zijn:

Dagelijks:
 • 13.30 - 14.15 uur
 • 19.00 - 20.00 uur
Alleen in overleg met de verpleegkundige is het mogelijk op afwijkende tijden op bezoek te komen.

Bezoek

Te veel bezoek kan vermoeiend voor u zijn en soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten. Er zijn niet meer dan twee bezoekers per patiënt toegestaan.

Wanneer een groen lampje bij de kamerdeur brandt, is de verpleegkundige bezig op de kamer. Wij vragen bezoekers dan even op de gang te wachten.

Tijdens het bezoekuur gaan de werkzaamheden op de afdeling door. Hierdoor kan het voorkomen dat we het bezoek af en toe vragen de kamer even te verlaten.

Tijdens het bezoekuur kunt u gebruik maken van de zitjes op de afdeling. In overleg met de verpleegkundige kunt u ook naar het bezoekersrestaurant op de begane grond.

Toiletten voor bezoekers bevinden zich in de centrale hal beneden in het ziekenhuis.

Bloemen
Bezoekers kunnen zelf de bloemen verzorgen. In de spoelruimte staan vazen. Neem liever geen grote bossen bloemen mee in verband met ruimtegebrek op de kamers. Planten zijn om hygiënische redenen niet toegestaan.

Koelkast
Op iedere patiëntenkamer is een koelkast aanwezig. Vergeet niet uw naam op uw eigen spullen te zetten. Patiënten en bezoekers mogen geen voedingsmiddelen meenemen naar het ziekenhuis die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Denkt u hierbij aan rauwe vleesproducten, eieren, salades, schaaldieren en zuivelproducten. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen aan de medewerker Gastenservice van de verpleegafdeling.

Mobiel bellen
U mag uw mobiele telefoon of tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve op het operatiecentrum. Er gelden wel een aantal regels ten aanzien van het gebruik.
 • Gebruik uw mobiele telefoon of tablet niet te dicht in de buurt van medische apparatuur (minimaal anderhalve meter afstand).
 • Houd rekening met uw omgeving, zorg dat anderen geen hinder ondervinden van uw gesprek:
  • (video)bel niet op de speaker-stand. Gebruik eventueel oortjes of een koptelefoon;
  • zet het geluid uit op een meerpersoons patiëntenkamer;
  • respecteer de rust op de afdeling tussen 22.00 en 07.00 uur.
 • Wees voorzichtig met het opladen van de telefoon/tablet. Doe dit niet 's nachts, maar als u wakker bent en leg uw telefoon niet in uw bed.
 • Volg eventuele aanwijzingen van een medewerker op.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Roken

Het gehele ziekenhuisterrein is rookvrij. Dat betekent dat het niet is toegestaan om op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis te roken.

Weer naar huis
In de folder 'Weer naar huis' kunt u meer lezen over uw vertrek uit het ziekenhuis. Deze folder krijgt u als u naar huis gaat. U kunt de folder ook printen van onze website www.slingeland.nl.

Nazorg
Tijdens uw opname in het ziekenhuis is met u besproken of u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig heeft. Meer informatie over zorg na een ziekenhuisopname, vindt u in de folders 'Zorg aan huis na een ziekenhuisopname', 'Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisverblijf' en 'Wat regelt u zelf na een ziekenhuisopname'. Deze folders zijn aanwezig op de verpleegafdeling.

Vragen
Heeft u nog vragen over uw verblijf in het ziekenhuis, stelt u deze dan aan uw verpleegkundige.

Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 560-feb 22