Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Duizeligheidscentrum

Duizeligheidscentrum

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar het Duizeligheidscentrum van het Slingeland Ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over het Duizeligheidscentrum, de onderzoeken die u krijgt en welke voorbereidingen u daarvoor dient te treffen.

Het Duizeligheidscentrum
In het Duizeligheidscentrum werken verschillende zorgverleners met kennis van duizeligheid samen. Het team bestaat uit een:Door deze samenwerking is het meestal mogelijk op één dag de oorzaak van uw duizeligheid te vinden. Het kan voorkomen dat u op een andere dag terug dient te komen voor eventuele aanvullende onderzoeken.

Een bezoek aan het Duizeligheidscentrum neemt een halve dag in beslag. De afspraken worden ingepland op maandagochtend en donderdagochtend.

Voorbereiding
Om de onderzoeken goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u thuis de volgende voorbereidingen treft:Melden
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de locatie die vermeld staat in uw opnamebrief. In het tijdschema onderaan uw opnamebrief staat aangegeven welk onderzoek als eerste plaatsvindt.

Afspraken
Om de oorzaak van uw duizeligheid te achterhalen, heeft u de volgende afspraken/onderzoeken:Gehooronderzoek
Het gehooronderzoek vindt plaats op de polikliniek KNO. Een KNO-assistent voert het onderzoek uit. De assistent laat u tonen horen van verschillende hoogtes en sterktes. U wordt verzocht op een knopje te drukken als u een toon hoort. U doet dit ook bij heel zachte tonen. Met deze test kunnen wij de grens tussen het horen en niet horen bij u vaststellen. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Video Nystagmo Gram (VNG)
Dit onderzoek vindt plaats op de functieafdeling Neurologie. Een Video Nystagmo Gram is een onderzoek naar het functioneren van het evenwichtsstelsel. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1. Het volgreactie onderzoek:
U krijgt een vrij grote bril op. Hierin zitten camera's die uw oogbewegingen registreren. U neemt plaats op een stoel voor een scherm. Op het scherm beweegt een balletje. Wij vragen u het balletje te volgen met uw ogen.

2. Het calorisch onderzoek:
U gaat op een onderzoeksbank liggen in een half verduisterde kamer. Bij het calorisch onderzoek worden de evenwichtsorganen afzonderlijk gemeten. De laborant spoelt uw oor met warm of koud water. Sommige mensen ervaren dit als onprettig. U krijgt het gevoel alsof u ronddraait. Dit gevoel verdwijnt na enkele minuten weer vanzelf. Ook kunt u zich duizelig en/of misselijk voelen tijdens het onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Bloeddruktest (Orthostatische Hypotensietest)
Een verpleegkundige van de functieafdeling MDL (route 52) voert dit onderzoek uit op de afdeling. Tijdens dit onderzoek registreren wij veranderingen in uw bloeddruk. U ligt op een bed. De verpleegkundige meet een aantal keer uw bloeddruk aan één arm. Vervolgens wordt u gevraagd op te staan. De verpleegkundige meet nu gedurende enkele minuten, 1 keer per minuut uw bloeddruk aan één arm. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Enkele onderzoeken door de neuroloog
De neuroloog bespreekt uw klachten met u en doet lichamelijk onderzoek. Bij het lichamelijke onderzoek wordt u meestal verzocht u gedeeltelijk uit te kleden. Vervolgens worden testen gedaan om uw evenwicht, balans, kracht en gevoelswaarneming te beoordelen.

Uitslag
De KNO-arts en de neuroloog bespreken de uitslag van bovenstaande onderzoeken nog dezelfde dag met u. Dit gesprek vindt plaats op de polikliniek KNO.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur contact opnemen met het Duizeligheidscentrum op telefoonnummer (0314) 32 90 12.

Mailen kan ook: secretariaat.kno@slingeland.nl t.a.v. Duizeligheidscentrum.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1563-aug 21