Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Duizeligheidscentrum

Duizeligheidscentrum

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar het Duizeligheidscentrum van het Slingeland Ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over het Duizeligheidscentrum, de onderzoeken die u krijgt en welke voorbereidingen u daarvoor dient te treffen.

Het Duizeligheidscentrum

In het Duizeligheidscentrum werken verschillende zorgverleners met kennis van duizeligheid samen. Het team bestaat uit een:Door deze samenwerking is het meestal mogelijk op één dag de oorzaak van uw duizeligheid te vinden. Het kan voorkomen dat u op een andere dag terug dient te komen voor eventuele aanvullende onderzoeken.

Een bezoek aan het Duizeligheidscentrum neemt een halve dag in beslag. De afspraken worden ingepland op maandagochtend en donderdagochtend.

Voorbereiding

Om de onderzoeken goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u thuis de volgende voorbereidingen treft:

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de locatie die vermeld staat in uw opnamebrief. In het tijdschema onderaan uw opnamebrief staat aangegeven welk onderzoek als eerste plaatsvindt.

Afspraken

Om de oorzaak van uw duizeligheid te achterhalen, heeft u de volgende afspraken/onderzoeken:

Gehooronderzoek

Het gehooronderzoek vindt plaats op de polikliniek KNO. Een KNO-assistent voert het onderzoek uit. De assistent laat u tonen horen van verschillende hoogtes en sterktes. U wordt verzocht op een knopje te drukken als u een toon hoort. U doet dit ook bij heel zachte tonen. Met deze test kunnen wij de grens tussen het horen en niet horen bij u vaststellen. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Video Nystagmo Gram (VNG)

Dit onderzoek vindt plaats op de functieafdeling Neurologie. Een Video Nystagmo Gram is een onderzoek naar het functioneren van het evenwichtsstelsel. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1. Het volgreactie onderzoek:

U krijgt een vrij grote bril op. Hierin zitten camera's die uw oogbewegingen registreren. U neemt plaats op een stoel voor een scherm. Op het scherm beweegt een balletje. Wij vragen u het balletje te volgen met uw ogen.

2. Het calorisch onderzoek:

U gaat op een onderzoeksbank liggen in een half verduisterde kamer. Bij het calorisch onderzoek worden de evenwichtsorganen afzonderlijk gemeten. De laborant spoelt uw oor met warm of koud water. Sommige mensen ervaren dit als onprettig. U krijgt het gevoel alsof u ronddraait. Dit gevoel verdwijnt na enkele minuten weer vanzelf. Ook kunt u zich duizelig en/of misselijk voelen tijdens het onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Bloeddruktest (Orthostatische Hypotensietest)

Een verpleegkundige van de functieafdeling MDL (route 52) voert dit onderzoek uit op de afdeling. Tijdens dit onderzoek registreren wij veranderingen in uw bloeddruk. U ligt op een bed. De verpleegkundige meet een aantal keer uw bloeddruk aan één arm. Vervolgens wordt u gevraagd op te staan. De verpleegkundige meet nu gedurende enkele minuten, 1 keer per minuut uw bloeddruk aan één arm. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Enkele onderzoeken door de neuroloog

De neuroloog bespreekt uw klachten met u en doet lichamelijk onderzoek. Bij het lichamelijke onderzoek wordt u meestal verzocht u gedeeltelijk uit te kleden. Vervolgens worden testen gedaan om uw evenwicht, balans, kracht en gevoelswaarneming te beoordelen.

Uitslag

De KNO-arts en de neuroloog bespreken de uitslag van bovenstaande onderzoeken nog dezelfde dag met u. Dit gesprek vindt plaats op de polikliniek KNO.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur contact opnemen met het Duizeligheidscentrum op telefoonnummer (0314) 32 90 12.

Mailen kan ook: secretariaat.kno@slingeland.nl t.a.v. Duizeligheidscentrum.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1563-dec 23