Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische Chirurgie

Borstverkleining

Borstverkleining

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Zware of slappe borsten kunnen zowel psychisch als lichamelijk een last zijn. Vrouwen die een borstverkleinende operatie laten uitvoeren, doen dit meestal vanwege lichamelijke klachten.

Door het gewicht van de borsten kan pijn in de schouders, de rug en de hals ontstaan. De borsten kunnen gevoelig of zelfs pijnlijk zijn. Zware borsten zitten bovendien in de weg bij een groot aantal sporten en veel vrouwen hebben problemen bij het vinden van passende kleding. Ook bij smetten van de huid onder de borsten kan een verkleinende operatie een oplossing zijn.

In het algemeen worden borstverkleinende operaties niet uitgevoerd voordat iemand 18 jaar is. Voor die leeftijd kunnen borsten namelijk nog groeien.

Als u te zwaar bent is het verstandig voor een borstverkleinende operatie af te vallen om een beter resultaat te krijgen. Wanneer u dit na de operatie doet, zullen de borsten mogelijk wat verslappen. Als u op het streefgewicht bent gekomen, maakt u een afspraak met de plastisch chirurg. De operatie kan dan zonder onnodige risico's worden uitgevoerd, met een goede kans op een mooi resultaat.

Voorbereiding

Ter voorbereiding vindt er altijd een intake plaats met de verpleegkundige op de polikliniek.

Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Stoppen met roken

Nicotine vergroot de kans op problemen bij de genezing van de wond. Uw arts raadt u daarom aan om enkele weken voor de operatie volledig te stoppen met roken en dit na de operatie enkele weken vol te houden.

Bloedverdunners

Wanneer u bloedverdunners gebruikt (bijvoorbeeld Acenocoumerol, Acetylsalicylzuur, Clopidogrel, Kinderaspirine, Fenprocoumon), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid

Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, voedingsstoffen, jodium, pleisters, latex of andere stoffen.

Scheren oksels

Bij u vindt een operatie plaats in een lichaamsgebied waar mogelijk haar groeit. Door te ontharen kunt u kleine wondjes in de huid krijgen. Hierdoor ontstaan sneller infecties tijdens of na een operatie. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vragen wij u minimaal een week voor de operatie niet meer zelf het operatiegebied te ontharen.

De chirurg bepaalt of het nodig is om te ontharen. Als dit het geval is, gebeurt dit direct voor de operatie in het ziekenhuis.

Nagelverzorging, sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

Opname

Eén werkdag voor de geplande opnamedatum, wordt u gebeld door een medewerker van het Centraal Planbureau. U hoort dan of de operatie definitief doorgaat en op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Voor een borstverkleinende operatie wordt u twee tot drie dagen opgenomen in het ziekenhuis. Wij raden u aan om pyjama's met een voorsluiting mee te nemen. De operatiewond kan dan gemakkelijk worden verzorgd. Ook dient u bij opname twee bh's met opeenvolgende gewenste cupmaat mee te nemen, bijvoorbeeld een C-cup en een D-cup. Tip: als u de prijskaartjes aan de bh's laat zitten, kunt u bh die niet past nog ruilen voor een bh met de juiste cupmaat.

Op de dag van opname tekent de plastische chirurg het operatiepatroon op uw borsten.

De operatie

Een borstverkleining duurt gemiddeld één tot drie uur en vindt plaats onder algehele verdoving. Er bestaan diverse operatietechnieken voor een borstverkleining. Bij de meest gebruikte techniek wordt de borst verkleind door aan de onderkant huid, vet en klierweefsel te verwijderen. Zo ontstaat het eerste litteken.

Om een natuurlijke borstvorm te krijgen wordt een 'figuurnaad' aangelegd, van de tepel recht naar beneden naar het eerste litteken. Vervolgens wordt de tepel verplaatst en soms wordt de tepelhof verkleind. Uiteindelijk ontstaat een ankervormig litteken. Bij sommige technieken is er alleen een litteken rondom de tepelhof of in combinatie met een verticaal litteken. Uw plastisch chirurg zal u voor de operatie informeren over de mogelijke techniek, gebaseerd op uw specifieke situatie.

Mogelijkheden en verwachtingen

De meeste vrouwen zijn tevreden over de resultaten van een borstverkleining. Er kunnen echter geen garanties worden gegeven voor een goed resultaat. Het uiteindelijke resultaat kan soms wat tegenvallen door ongelijkheid van de borsten of door verminderde gevoeligheid van de tepels. Ook kunnen de littekens minder fraai worden, meestal als gevolg van het huidtype of een wond die niet goed geneest. Heel soms is een tweede operatie nodig om een optimaal resultaat te bereiken.

De plastisch chirurg houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen voor wat betreft de vorm, grootte en stevigheid. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn deze wensen voor 100% te realiseren. Houd er rekening mee dat door de sterke spanning die na de operatie in de weefsels optreedt, het uiteindelijke model anders wordt dan vlak na de correctie.

Verder dient men zich te realiseren dat bij een borstverkleinende operatie géén correctie wordt verricht van het overtollige weefsel onder de oksels (eventueel doorlopend naar de rug). Verslapping die eenmaal begonnen is, gaat ook na deze operatie door. Uw borsten kunnen op den duur dus weer verslappen. Als uw gewicht toeneemt, door zwangerschap of pilgebruik kunnen uw borsten ook weer zwaarder worden.

De plastisch chirurg kan u geen bepaalde cupmaat van de bh garanderen na de operatie. In de meeste gevallen wordt de cupmaat enkele maten kleiner. De cupmaat van de bh is na de operatie kleiner geworden, maar de omvang is niet veranderd: 75E wordt dus bijvoorbeeld 75C.

Na operaties waarbij ook het klierweefsel onder de tepel wordt verwijderd, is borstvoeding meestal niet meer mogelijk.

Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft na een borstverkleining goed uitvoerbaar.

In de regel wordt het verwijderde weefsel voor onderzoek opgestuurd naar de patholoog-anatoom om eventuele afwijkingen in het verwijderde klierweefsel op te sporen. Mocht dit bijzonderheden opleveren, dan hoort u dat van uw plastisch chirurg. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de uitslag van het onderzoek bekend is.

Na een borstverkleining

Na een borstverkleinende operatie zijn uw borsten voorzien van pleisters en stevig ingepakt in een steungevend verband. In het wondgebied blijft per borst meestal een drain (dun slangetje) achter, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Deze zorgen ervoor dat het wondvocht wordt afgevoerd. De drains blijven enkele dagen zitten. Als er nog maar weinig wondvocht wordt aangemaakt, worden ze verwijderd.

De eerste 24 uur na de operatie heeft u mogelijk wat pijn, daarna kunnen de borsten strak en gespannen aanvoelen. Dit gevoel verdwijnt geleidelijk.

De dag van de operatie of de dag erna mag u naar huis. U krijgt dan een afspraak mee voor controle op het spreekuur, ongeveer twee weken later. Tijdens dit bezoek aan de polikliniek worden zo nodig de hechtingen verwijderd. Na de operatie ontstaat een sterke spanning in de weefsels. Het duurt soms wel vier tot acht maanden voordat de borsten hun definitieve vorm hebben.

Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Hoe meer rust u de operatiewond geeft, hoe mooier het litteken geneest. Na ongeveer drie weken kunt u de meeste dagelijkse werkzaamheden weer zelf verrichten. Massage met een siliconencrème kan de littekens sneller soepel maken. U krijgt deze crème mee naar huis na uw controleafspraak op de polikliniek.

Risico's en complicaties

Zoals bij iedere operatie kunnen er complicaties optreden, zoals een trombosebeen, infectie, nabloeding, bloeduitstorting, weefselversterf en een gevoelloze huid. Verder zijn er de normale risico's van een narcose. Deze risico's zijn niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesioloog bespreekt dit met u.

Om de kans op trombose te verkleinen, is het belangrijk dat u na de operatie regelmatig in beweging bent. Moet u in bed blijven? Zit dan zoveel mogelijk rechtop en beweeg uw tenen en voeten op en neer.

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vergoeding

Een borstverkleinende operatie wordt over het algemeen alleen vergoed wanneer u minimaal een D-cup heeft, uw gewicht stabiel is en u een gezonde Body Mass Index (BMI) heeft, of wanneer de borsten uitgesproken ongelijk van grootte zijn. De definitieve beslissing hierover wordt door de medisch adviseur van de zorgverzekeraar genomen. Het kan zijn dat deze adviseur u oproept voor zijn spreekuur. Mogelijk vergoedt uw zorgverzekeraar de operatie niet. De kosten van de operatie dient u dan zelf te betalen. Op uw verzoek krijgt u van de plastisch chirurg een opgave van de kosten.

Indien een aanvullende operatie gewenst of noodzakelijk is, dan zal dit extra kosten met zich meebrengen die u zelf dient te betalen of door uw verzekering vergoed moeten worden.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het secretariaat van de polikliniek Plastische Chirurgie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 44. Natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen tijdens uw afspraak met de plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Verantwoording tekst

Het onderwerp borstoperaties bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.

De teksten zijn gebaseerd op:

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 862-apr 24