Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische Chirurgie

Borstverkleining

Borstverkleining

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Zware of slappe borsten kunnen zowel psychisch als lichamelijk een last zijn. Vrouwen die een borstverkleinende operatie laten uitvoeren, doen dit meestal vanwege lichamelijke klachten.

Door het gewicht van de borsten kan pijn in de schouders, de rug en de hals ontstaan. De borsten kunnen gevoelig of zelfs pijnlijk zijn. Zware borsten zitten bovendien in de weg bij een groot aantal sporten en veel vrouwen hebben problemen bij het vinden van passende kleding. Ook bij smetten van de huid onder de borsten kan een verkleinende operatie een oplossing zijn.

In het algemeen worden borstverkleinende operaties niet uitgevoerd voordat iemand 18 jaar is. Voor die leeftijd kunnen borsten namelijk nog groeien.

Als u te zwaar bent is het verstandig voor een borstverkleinende operatie af te vallen om een beter resultaat te krijgen. Wanneer u dit na de operatie doet, zullen de borsten mogelijk wat verslappen. Als u op het streefgewicht bent gekomen, maakt u een afspraak met de plastisch chirurg. De operatie kan dan zonder onnodige risico's worden uitgevoerd, met een goede kans op een mooi resultaat.

Voorbereiding

Pre-operatief spreekuur
Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een verpleegkundige. Dit noemen we het pre-operatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie (bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje). Ook bespreekt de anesthesioloog met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen. De verpleegkundige geeft uitleg over de opname en uw verblijf in het ziekenhuis. Ook legt de verpleegkundige uit wat u voor de operatie wel en niet mag eten en drinken.

Voorafgaand aan het pre-operatief spreekuur heeft u een afspraak op het medicatiespreekuur. Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Bovengenoemde afspraken worden gemaakt op het Centraal Planbureau.

Stoppen met roken

Nicotine vergroot de kans op problemen bij de genezing van de wond. Uw arts raadt u daarom aan om enkele weken voor de operatie volledig te stoppen met roken en dit na de operatie enkele weken vol te houden.

Bloedverdunnende medicijnen
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Acenocoumerol, APC, Ascal, Aspro Bruis, Clopidogrel, Kinderaspirine, Marcoumar, Sinaspril), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid
Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, voedingsstoffen, jodium, pleisters, latex of andere stoffen.

Scheren oksels
Bij u vindt een operatie plaats in een lichaamsgebied waar mogelijk haar groeit. Door te ontharen kunt u kleine wondjes in de huid krijgen. Hierdoor ontstaan sneller infecties tijdens of na een operatie. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vragen wij u minimaal een week voor de operatie niet meer zelf het operatiegebied te ontharen.

De chirurg bepaalt of het nodig is om te ontharen. Als dit het geval is, gebeurt dit direct voor de operatie in het ziekenhuis.

Nagelverzorging
Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up
Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

Opname
Eén werkdag voor de geplande opnamedatum, wordt u gebeld door een medewerker van het Centraal Planbureau. U hoort dan of de operatie definitief doorgaat en op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Voor een borstverkleinende operatie wordt u twee tot drie dagen opgenomen in het ziekenhuis. Wij raden u aan om pyjama's met een voorsluiting mee te nemen. De operatiewond kan dan gemakkelijk worden verzorgd. Ook dient u bij opname twee bh's met opeenvolgende gewenste cupmaat mee te nemen, bijvoorbeeld een C-cup en een D-cup. Tip: als u de prijskaartjes aan de bh's laat zitten, kunt u bh die niet past nog ruilen voor een bh met de juiste cupmaat.

Op de dag van opname tekent de plastische chirurg het operatiepatroon op uw borsten.

De operatie
Een borstverkleining duurt gemiddeld één tot drie uur en vindt plaats onder algehele verdoving. Er bestaan diverse operatietechnieken voor een borstverkleining. Bij de meest gebruikte techniek wordt de borst verkleind door aan de onderkant huid, vet en klierweefsel te verwijderen. Zo ontstaat het eerste litteken.

Om een natuurlijke borstvorm te krijgen wordt een 'figuurnaad' aangelegd, van de tepel recht naar beneden naar het eerste litteken. Vervolgens wordt de tepel verplaatst en soms wordt de tepelhof verkleind. Uiteindelijk ontstaat een ankervormig litteken. Bij sommige technieken is er alleen een litteken rondom de tepelhof of in combinatie met een verticaal litteken. Uw plastisch chirurg zal u voor de operatie informeren over de mogelijke techniek, gebaseerd op uw specifieke situatie.

Mogelijkheden en verwachtingen
De meeste vrouwen zijn tevreden over de resultaten van een borstverkleining. Er kunnen echter geen garanties worden gegeven voor een goed resultaat. Het uiteindelijke resultaat kan soms wat tegenvallen door ongelijkheid van de borsten of door verminderde gevoeligheid van de tepels. Ook kunnen de littekens minder fraai worden, meestal als gevolg van het huidtype of een wond die niet goed geneest. Heel soms is een tweede operatie nodig om een optimaal resultaat te bereiken.

De plastisch chirurg houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen voor wat betreft de vorm, grootte en stevigheid. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn deze wensen voor 100% te realiseren. Houd er rekening mee dat door de sterke spanning die na de operatie in de weefsels optreedt, het uiteindelijke model anders wordt dan vlak na de correctie.

Verder dient men zich te realiseren dat bij een borstverkleinende operatie géén correctie wordt verricht van het overtollige weefsel onder de oksels (eventueel doorlopend naar de rug). Verslapping die eenmaal begonnen is, gaat ook na deze operatie door. Uw borsten kunnen op den duur dus weer verslappen. Als uw gewicht toeneemt, door zwangerschap of pilgebruik kunnen uw borsten ook weer zwaarder worden.

De plastisch chirurg kan u geen bepaalde cupmaat van de bh garanderen na de operatie. In de meeste gevallen wordt de cupmaat enkele maten kleiner. De cupmaat van de bh is na de operatie kleiner geworden, maar de omvang is niet veranderd: 75E wordt dus bijvoorbeeld 75C.

Na operaties waarbij ook het klierweefsel onder de tepel wordt verwijderd, is borstvoeding meestal niet meer mogelijk.

Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft na een borstverkleining goed uitvoerbaar.

In de regel wordt het verwijderde weefsel voor onderzoek opgestuurd naar de patholoog-anatoom om eventuele afwijkingen in het verwijderde klierweefsel op te sporen. Mocht dit bijzonderheden opleveren, dan hoort u dat van uw plastisch chirurg. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de uitslag van het onderzoek bekend is.

Na een borstverkleining
Na een borstverkleinende operatie zijn uw borsten voorzien van pleisters en stevig ingepakt in een steungevend verband. In het wondgebied blijft per borst meestal een drain (dun slangetje) achter, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Deze zorgen ervoor dat het wondvocht wordt afgevoerd. De drains blijven enkele dagen zitten. Als er nog maar weinig wondvocht wordt aangemaakt, worden ze verwijderd.

De eerste 24 uur na de operatie heeft u mogelijk wat pijn, daarna kunnen de borsten strak en gespannen aanvoelen. Dit gevoel verdwijnt geleidelijk.

Na enkele dagen mag u het ziekenhuis verlaten. U krijgt dan een afspraak mee voor controle op het spreekuur, ongeveer twee weken later. Tijdens dit bezoek aan de polikliniek worden zo nodig de hechtingen verwijderd. Na de operatie ontstaat een sterke spanning in de weefsels. Het duurt soms wel vier tot acht maanden voordat de borsten hun definitieve vorm hebben.

Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Hoe meer rust u de operatiewond geeft, hoe mooier het litteken geneest. Na ongeveer drie weken kunt u de meeste dagelijkse werkzaamheden weer zelf verrichten. Massage met een siliconencrème kan de littekens sneller soepel maken. U krijgt deze crème mee naar huis na uw controleafspraak op de polikliniek.

Risico's en complicaties
Zoals bij iedere operatie kunnen er complicaties optreden, zoals een trombosebeen, infectie, nabloeding, bloeduitstorting, weefselversterf en een gevoelloze huid. Verder zijn er de normale risico's van een narcose. Deze risico's zijn niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesioloog bespreekt dit met u.

Om de kans op trombose te verkleinen, is het belangrijk dat u na de operatie regelmatig in beweging bent. Moet u in bed blijven? Zit dan zoveel mogelijk rechtop en beweeg uw tenen en voeten op en neer.

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vergoeding
Een borstverkleinende operatie wordt over het algemeen alleen vergoed wanneer u minimaal een D-cup heeft, uw gewicht stabiel is en u een gezonde Body Mass Index (BMI) heeft, of wanneer de borsten uitgesproken ongelijk van grootte zijn. De definitieve beslissing hierover wordt door de medisch adviseur van de zorgverzekeraar genomen. Het kan zijn dat deze adviseur u oproept voor zijn spreekuur. Mogelijk vergoedt uw zorgverzekeraar de operatie niet. De kosten van de operatie dient u dan zelf te betalen. Op uw verzoek krijgt u van de plastisch chirurg een opgave van de kosten.

Indien een aanvullende operatie gewenst of noodzakelijk is, dan zal dit extra kosten met zich meebrengen die u zelf dient te betalen of door uw verzekering vergoed moeten worden.

Vragen
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het secretariaat van de polikliniek Plastische Chirurgie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 44. Natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen tijdens uw afspraak met de plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Verantwoording tekst
Het onderwerp borstoperaties bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.

De teksten zijn gebaseerd op:
Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 862-jul 21