Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Blaasspoelingen na een operatie

Blaasspoelingen na een operatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Waarom blaasspoelingen

U bent geopereerd omdat u blaastumoren had. Bij meer dan de helft van de patiënten komen de tumoren terug. Daarom is het verwijderen van de blaastumoren vaak niet voldoende. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk de kans op terugkeer van de tumoren te verkleinen. Er zijn meerdere medicijnen die we voor blaasspoelingen gebruiken. De uroloog beslist welk medicijn voor u het beste is en hoeveel blaasspoelingen u nodig heeft.

Voorbereiding

Eén tot twee weken na de operatie vindt de eerste blaasspoeling plaats op verpleegafdeling F1.

In de week van de eerste spoeling krijgt u op de polikliniek Urologie van de oncologieverpleegkundige uitleg over het spoelschema en eventuele bijwerkingen.

Voor elke volgende blaasspoeling is het belangrijk dat u aangeeft of u last heeft van bijwerkingen. Meer informatie vindt u onder het kopje 'Bijwerkingen'. U kunt hier tijdens kantoortijden contact over opnemen met de polikliniek Urologie.

Wanneer de uroloog vermoedt dat u een infectie heeft, doet hij een test. Als uit de test blijkt dat u een infectie heeft, stelt de uroloog de blaasspoeling uit. Wanneer u zelf vermoedt dat u een infectie heeft, neemt u dan tijdens werkdagen contact op met de medewerkers van de polikliniek Urologie op telefoonnummer (0314) 32 95 72.

Belangrijk

Drink vier uren voor de blaasspoeling zo weinig mogelijk.

Waar meldt u zich

De blaasspoeling vindt plaats op verpleegafdeling F1 (eerste verdieping). U kunt zich melden bij de baliemedewerker van de verpleegafdeling.

De blaasspoeling

Om uw blaas te kunnen spoelen, brengt de verpleegkundige een katheter via de plasbuis in uw blaas in. Dit kan gevoelig zijn, maar de meeste mensen verdragen dit goed. De urine in uw blaas loopt weg via de katheter. Vervolgens brengt de verpleegkundige de spoelvloeistof via de katheter in uw blaas. Daarna verwijdert de verpleegkundige de katheter. Het is de bedoeling dat u probeert om de vloeistof twee uur lang in uw blaas te houden. Na de blaasspoeling kunt u naar huis.

Blaasvloeistof wegspoelen


Naar het toilet

Na twee uur mag u de spoelvloeistof op het toilet uitplassen. Voorkom dat de urine (met spoelvloeistof) in contact komt met uw huid. Gebeurt dit toch, spoel uw huid dan goed af met water. Mannen moeten zittend plassen.

Chloor toevoegen

Indien uw blaas met een (afgezwakte) bacterie is gespoeld, moet u chloor aan uw urine toevoegen voordat u het toilet doorspoelt. Of dit voor u van toepassing is, vertelt de oncologieverpleegkundige u vooraf.

Nazorg

Eenmaal thuis is het verstandig om 2 uur na de blaasspoeling voldoende te drinken. U spoelt dan zo snel mogelijk de vloeistof uit uw blaas.

Toilet

U dient de urine 48 uur lang als 'besmet' te behandelen. Gedurende die 48 uur adviseren wij u thuis zittend te plassen en het toilet 2 keer achter elkaar met gesloten deksel door te spoelen. Maakt u het toilet iedere dag schoon. Indien u meerdere toiletten in huis heeft, is het raadzaam om gedurende 48 uur een van de toiletten voor uzelf te houden. Huisgenoten of bezoek gebruiken dan het andere toilet in huis.

Urine morsen

Als u urine op kleding of ondergoed morst, dan kan dit gewoon in de was. Wel eerst het spoelprogramma aanzetten.

Verder hoeft u geen extra hygiënemaatregelen te nemen. Wel is het belangrijk na het toiletbezoek uw handen goed te wassen en de normale dagelijkse hygiëne toe te passen.

Vrijen

Het is af te raden om op de dag van de spoeling en de dag erna geslachtsgemeenschap te hebben. Indien u de spoeling met afgezwakte bacterie krijgt, raden wij u aan om een week geen onbeschermde seks te hebben. Gebruikt u dan een condoom.

Bijwerkingen

De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen zonder problemen. Als u toch last krijgt van bijwerkingen, beperken deze zich meestal tot klachten van de blaas. Voorbeelden hiervan zijn veelvuldige aandrang om te plassen, een pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en plasbuis, bloed of weefseldeeltjes bij de urine, en moeite met het ophouden van de urine. Deze verschijnselen zijn vrijwel altijd verdwenen op de dag na de spoeling, ongeveer na 24 tot 36 uur. Verdwijnen deze klachten niet, dan kan uw uroloog medicijnen voorschrijven.

Door voldoende te drinken, heeft u mogelijk minder last van een pijnlijk of branderig gevoel bij het plassen.

Soms kunt u van een blaasspoeling ook algemene ziekteverschijnselen krijgen zoals koorts, koude rillingen, spierpijn en een grieperig gevoel. Neemt u bij deze klachten contact op met de polikliniek Urologie. De polikliniek is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende uroloog via (0314) 32 99 11. Voordat u belt, adviseren wij u om uw temperatuur te meten.

Krijgt u last van uw huid, met name jeuk aan handen of voeten? Meld dit dan tijdens kantooruren aan de polikliniek Urologie. Het kan zijn dat u allergisch bent voor een van de bestanddelen van de spoelvloeistof. In dat geval zal de uroloog uw behandeling aanpassen.

Controle

Om het effect van de spoelingen te beoordelen, kijkt uw uroloog in het eerste jaar na de verwijdering van de tumoren regelmatig in uw blaas. Dat gebeurt door middel van een cystoscopie. Dat is een controle van uw blaas en plasbuis via een kleine holle buis met een lampje en klein cameraatje (zie ook de folder 'Cystoscopie'). Zo nodig neemt de uroloog ook urine af voor onderzoek. Eventueel maken we röntgenfoto's van uw nieren.

Zijn de tumoren na één jaar controle niet teruggekomen, dan is de kans groter dat u tumorvrij blijft. Tumoren kunnen echter na jaren weer terugkomen. De uroloog bespreekt met u hoeveel maanden of jaren de controle van uw blaas doorgaat.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Urologie. Zij is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer (0314) 32 95 72. U kunt uw vragen ook stellen bij uw volgende bezoek aan het ziekenhuis.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 428-mrt-24