Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Contrast-echocardiografie

Contrast-echocardiografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw cardioloog heeft een contrastecho aangevraagd. Door middel van dit onderzoek kan de cardioloog bepaalde afwijkingen in het hart opsporen, die met de gebruikelijke echo van het hart niet te vinden zijn. Meestal is het doel van het onderzoek om te controleren of er een gaatje in het harttussenschot zit.

Er kunnen ook andere redenen zijn om dit onderzoek te doen.

Afspraak

In overleg met u heeft de secretaresse van uw behandelend arts de afspraak voor u gemaakt.

Bij verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk, als het kan minstens 24 uur van tevoren, naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 95 55. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereiding

Neemt u uw medicijnenlijst en legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis. Neemt u liever geen kinderen onder de 12 jaar mee naar het onderzoek.

Een contrastecho is niet schadelijk of belastend, dus het is niet nodig om nazorg of begeleiding te regelen. Er bestaat geen gevaar op een allergische reactie.

U kunt uw medicijnen gewoon innemen, tenzij de cardioloog iets anders met u heeft afgesproken. Ook mag u gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. De functielaborant haalt u hier op.

Het onderzoek wordt op de afgesproken tijd uitgevoerd. Bij uitzondering kan de wachttijd tot maximaal een kwartier oplopen.

Het onderzoek

Twee functielaboranten voeren het onderzoek uit.

U ligt met ontbloot bovenlijf op de onderzoekstafel. De functielaborant legt een handdoek over uw bovenlijf en brengt een infuusnaald in de ader van uw arm. U krijgt elektrodeplakkers op uw bovenlichaam. De elektrodeplakkers zijn aangesloten op de echomonitor en registreren uw hartritme.

Eén functielaborant maakt de echobeelden, de ander spuit het 'contrast' via het infuus in uw arm in. Dit 'contrast' bestaat uit een zoutwateroplossing. Het 'contrast' wordt dan via de infuusnaald in uw ader teruggespoten. De laborant beweegt de echomicrofoon met gel over uw borst om echobeelden van u te maken terwijl u rust. De echobeelden worden gemaakt met behulp van ultrageluid. De echomicrofoon verstuurt geluidsgolven en de weefsels in het lichaam kaatsen deze geluidsgolven weer terug als echo's. Vervolgens vangt de echomicrofoon deze echo'sop. Op de echobeelden is het 'contrast' in uw hart te zien en zijn eventuele afwijkingen zichtbaar.

Als er ongemakken of klachten zijn, maak deze dan kenbaar aan de functielaboranten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na het onderzoek

De functielaborant koppelt u los van de monitor, verwijdert de infuusnaald en verbindt zo nodig de insteekplek. Als u bloedverdunners gebruikt, is er een verhoogde kans op een nabloeding bij de insteekplek. Er is verder geen nazorg nodig.

Uitslag
De cardioloog bespreekt de uitslag met u tijdens een vervolgafspraak. De secretaresse van uw behandelend arts maakt deze vervolgafspraak voor u.

Vragen

Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u deze altijd stellen aan de cardioloog of de functielaborant. Natuurlijk kunt u uw vragen ook telefonisch stellen. Het telefoonnummer van de polikliniek Cardiologie is (0314) 32 95 55. Meer informatie over hartaandoeningen vindt u in de folders van de Nederlandse Hartstichting. Deze folders kunt u opvragen bij onze medewerkers of lezen/bestellen op de website van de Nederlandse Hartstichting, www.hartstichting.nl.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1521-jan 24