Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

EMG, spieronderzoek

EMG, spieronderzoek

Elektromyografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort komt u voor een EMG-onderzoek naar de functieafdeling Neurologie. In deze folder leest u wat een EMG-onderzoek inhoudt. Het geeft u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek.

Het EMG-onderzoek
EMG is een afkorting voor electromyografie en betekent letterlijk het weergeven van elektrische activiteit van de spieren. EMG is een verzamelnaam voor verschillende onderzoeken. Voor u is het spieronderzoek met behulp van een naaldelektrode van toepassing. Tijdens dit onderzoek wordt de activiteit van de spieren gemeten.

Voorbereiding
De neuroloog verricht onderzoek aan uw armen en/of benen. Draagt u op de dag van het onderzoek bij voorkeur de volgende kleding:Als u een panty draagt, dient u deze bij onderzoek aan de benen uit te doen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62).

Spieronderzoek
Bij een spieronderzoek meet de neuroloog met behulp van een fijne naald de elektrische activiteit in de spier. Deze naald is veel dunner dan een injectienaald. Het insteken van de naald voelt ongeveer zoals een speldenprik.

Kleinere spieren zijn vaak wel gevoeliger dan grotere spieren. Ook geldt dat het inprikken in een ontspannen spier minder pijnlijk is dan in een aangespannen spier. Als de naald eenmaal in de spier zit, voelt u deze nauwelijks meer.

De elektrische activiteit van de spier kunt u via een luidspreker horen. Omdat de neuroloog de meting zowel in een ontspannen als in een aangespannen spier verricht, zult u tijdens het onderzoek een aantal bewegingen moeten maken. Als u de spier moet aanspannen, kunt u aan het geluid horen dat er meer activiteit is.

De neuroloog onderzoekt één of meerdere spieren. Dit is afhankelijk van wat de specialist die u behandelt, onderzocht wil hebben.

Duur onderzoek
De duur van het onderzoek is ongeveer 20 minuten.

De uitslag

De uitslag krijgt u via de specialist die u behandelt.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de medewerkers van functieafdeling Neurologie. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 38.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1518-jun 23