Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oncologie

Ondersteunende zorg bij kanker

Ondersteunende zorg bij kanker

Bij wie kunt u terecht?

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk en emotioneel krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid, woede, verdriet en onmacht zijn emoties die kunnen voorkomen. U komt voor allerlei situaties te staan waar u misschien niet eerder mee te maken heeft gehad. Misschien kunt u hier, eventueel met steun van uw naasten, goed mee omgaan, maar mogelijk heeft u behoefte aan professionele hulp.

Om hierover in gesprek te gaan kan de verpleegkundige u uitnodigen om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kan inzicht geven in de behoefte aan psychosociale zorg en welke zorgverlener daar het best bij past.

In het Slingeland Ziekenhuis werken verschillende zorgverleners die u hulp kunnen bieden: verpleegkundigen, medisch maatschappelijk werkenden, (klinisch) psychologen, de geestelijk verzorger en de diëtist.

In deze folder lichten wij toe wat deze zorgverleners voor u kunnen betekenen.

(Oncologie)verpleegkundige
De verpleegkundige kan u en uw naasten informatie geven over uw ziekte en behandeling, als aanvulling en verduidelijking op de informatie die u van de specialist heeft gekregen. De verpleegkundige werkt nauw samen met de specialist.

U kunt bij de verpleegkundige terecht:
U kunt altijd bij de verpleegkundige terecht als u vragen heeft. Ook zijn er diverse verpleegkundige spreekuren waar u met uw vragen terechtkunt. Mogelijk heeft u al telefoonnummers ontvangen van deze spreekuren. Zo niet, dan kunt u bellen naar het oncologisch verpleegkundig spreekuur dagbehandeling op telefoonnummer (0314) 32 97 34. Dit nummer kunt u bellen op werkdagen tussen 08.30 en 09.00 uur. Zo nodig verwijst de medewerker u door naar de juiste hulpverlener.

Diëtist
Door de ziekte en/of de behandeling kunt u problemen hebben met eten. U kunt bijvoorbeeld ongewenst gewicht verliezen of juist aankomen in gewicht.

U kunt bij de diëtist terecht met:
Afspraak maken
U kunt bij uw behandelend specialist of bij de (oncologie)verpleegkundige een verwijzing vragen voor de diëtist. De verpleegkundige of de secretaresse kan een afspraak voor u maken. Vaak kan dit gecombineerd worden met een ander bezoek aan het ziekenhuis.

Aanvullende informatie
Meer informatie over voeding bij kanker vindt u ook op de website www.voedingenkankerinfo.nl

Fysiotherapeut
Voor problemen die te maken hebben met houding en beweging kunt u terecht bij de fysiotherapeut. Hierbij kunt u denken aan vermoeidheid of een slechte conditie. De fysiotherapeut kan u helpen bij het bepalen van uw grenzen. Ook voor het opbouwen van conditie kunt u bij de fysiotherapeut terecht. Hij/zij zal u begeleiden bij het bewegen (oefenen en trainen). Hoe de fysiotherapie behandeling er voor u precies uit zal zien, hangt af van uw doel en mogelijkheden.

Afspraak maken
Voor begeleiding door de fysiotherapeut heeft u een verwijzing nodig van de specialist die u behandeld. U kunt dit met de specialist bespreken. Als u een verwijzing heeft, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0314) 32 93 83.

Medisch maatschappelijk werker
Ziekte kan ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw omgeving. Een medisch maatschappelijk werker is deskundig in het behandelen van (normale) spannings- en stressklachten die te maken hebben met de ziekte, de behandeling, de opname en/of het ontslag uit het ziekenhuis. Het doel van deze behandeling is het verminderen van of leren omgaan met deze stress en het behouden of vergroten van uw zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

De medisch maatschappelijk werker kan:Naast gesprekken met u, kunnen er ook gesprekken plaatsvinden met mensen uit uw naaste omgeving.

Afspraak maken
Als u in contact wilt komen met een medisch maatschappelijk werker, kunt u dit bespreken met uw specialist of verpleegkundige. Zij kunnen u een verwijzing geven. De medisch maatschappelijk werker neemt vervolgens contact met u op.

Psycholoog
De psycholoog begeleidt en behandelt mensen met psychische klachten bij of na kanker. Hierbij kan het gaan om:
Deze klachten kunnen grote gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Ook kunnen ze het herstel en de acceptatie in de weg staan. De psycholoog kan u hierbij ondersteunen door middel van begeleidende gesprekken of een passende behandeling. Eventueel verwijst de psycholoog u naar een hulpverlener buiten het Slingeland Ziekenhuis.

Afspraak maken
Als u in contact wilt komen met de psycholoog kunt u dit bespreken met uw specialist of verpleegkundige. Zij kunnen u verwijzen naar de psycholoog. Daarna krijgt u een telefonische of schriftelijke uitnodiging voor een eerste gesprek.

Geestelijk verzorger
Geconfronteerd worden met kanker heeft gevolgen voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk en emotioneel krijgt u veel te verwerken, maar ook komen er vaak vragen op over het leven zoals:In een vertrouwelijk gesprek met de geestelijk verzorger kunt u dit soort vragen bespreken en samen zoeken naar persoonlijke bronnen van moed, kracht en wijsheid. Ook kan zij u helpen uw gedachten te ordenen en te verhelderen als u voor moeilijke keuzes komt te staan. De geestelijk verzorgers van het Slingeland Ziekenhuis sluiten aan bij uw eigen levensbeschouwelijke of gelovige overtuiging en zijn bekend met rituelen.

Afspraak maken
Iedere patiënt van het ziekenhuis en zijn of haar familie kan terecht bij de geestelijk verzorgers. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig. De geestelijk verzorgers zijn bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 91 81 of (0314) 32 91 82. Het kan zijn dat u het antwoordapparaat hoort. Als u uw naam, telefoonnummer en eventueel de afdeling en kamer waar u verblijft inspreekt, neemt een van de geestelijk verzorgers contact met u op.

Als u het prettig vindt, kan de (oncologie)verpleegkundige het eerste contact met een geestelijk verzorger voor u leggen.

Palliatieve en ondersteunende zorg
Palliatieve zorg is de zorg en ondersteuning die wij u en uw naaste(n) bieden als u een ongeneeslijke en/of levensbedreigende aandoening heeft. Hierbij richten we ons op het terugdringen of afremmen van de aandoening en op het behandelen van klachten die optreden als gevolg van de ziekte of door de behandeling daarvan. De kwaliteit van uw leven staat daarbij voorop.
Het palliatieve en ondersteunende team:
Afspraak maken
Voor begeleiding door het palliatieve en ondersteunende team heeft u een verwijzing nodig van de medisch specialist of verpleegkundige die u behandeld. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan contact op via telefoonnummer (0314) 32 94 56.

Seksuoloog

Als de diagnose kanker is gesteld, is seksualiteit vaak niet het eerste waar u aan denkt. Bij kanker kan er veel veranderen in uw leven, ook op het gebied van seksualiteit. Zowel voor u als uw partner kan dit heel ingrijpend zijn. Veel mensen vinden het lastig om dit toch wel speciale en intieme onderwerp bij de specialist of verpleegkundige ter sprake te brengen. Toch kunt u problemen of vragen hebben op seksueel gebied.

Voorbeelden van vragen of problemen waarmee u bij de seksuoloog terecht kunt:
De seksuoloog kan u informatie en advies geven hoe u met deze problemen kunt omgaan.

Afspraak maken
Als u behoefte heeft aan een gesprek met de seksuoloog, dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige of uw specialist. Zij kunnen u doorverwijzen. Het kan ook zijn dat de specialist aan u voorstelt om naar de seksuoloog te gaan.

Vergoeding
U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of een afspraak met de betreffende zorgverlener wordt vergoed.

Andere zorgverleners en organisaties
Op www.oncologienetwerkenachterhoek.nl of www.verwijsgidskanker.nl vindt u zorgverleners en organisaties, die aanvullende behandeling en begeleiding bieden aan patiënten met kanker. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist, yogadocent of inloophuis.

Ook is er het Oude IJsselhuis, een centrum voor mensen die leven met en na kanker. Er is ruimte voor een gesprek of ontspannende activiteiten. Meer informatie vindt u op www.hetoudeijsselhuis.nl.


Foldernummer: 1517-apr 23