Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Stressechocardiografie

Stressechocardiografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw cardioloog heeft een stressechocardiografie aangevraagd. Door middel van dit onderzoek kan de cardioloog zuurstoftekort van uw hartspier opsporen. Zuurstoftekort kan ontstaan door een of meerdere vernauwingen in de kransslagaderen. Dit wordt angina pectoris genoemd.

Tijdens een stressechocardiografie krijgt u via een infuus in uw arm het medicijn dobutamine toegediend. Dobutamine jaagt uw hartritme op zodat het lijkt alsof u lichamelijke inspanning levert. Op deze manier kunnen hartklachten, zoals pijn op de borst en hartkloppingen, bewust en gecontroleerd worden uitgelokt.

Afspraak

De secretaresse van uw behandelend arts heeft de afspraak voor u gemaakt.

Bij verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk, als het kan minstens 24 uur van tevoren, naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 95 55. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereiding

Neemt u uw legitimatiebewijs en medicijnenlijst mee naar het ziekenhuis.

U kunt uw medicijnen gewoon innemen, tenzij de cardioloog iets anders met u heeft afgesproken. Ook mag u gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Wij adviseren u na het onderzoek niet zelf naar huis te rijden. Zorgt u er daarom voor dat u door iemand wordt opgehaald bij het ziekenhuis.

Houdt u er rekening mee dat u ongeveer vier uur in het ziekenhuis bent.

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. Vervolgens gaat u naar verpleegafdeling N1. Op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op het onderzoek.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Cardiologie.

Twee hartfunctielaboranten voeren het onderzoek uit. U ligt met ontbloot bovenlijf op de onderzoekstafel. Het infuus met dobutamine wordt aangesloten, maar nog niet aangezet. Vervolgens krijgt u zogenaamde vacuümdoppen en elektrodeplakkers op uw bovenlichaam. De vacuümdoppen zijn aangesloten op het electrocardiogram (ECG). Dit is een apparaat dat u hartactiviteit registreert. De elektrodeplakkers zijn aangesloten op de echomonitor en registreren uw hartritme.

Eén functielaborant maakt de echobeelden, de ander meet geregeld uw bloeddruk en houdt u en de ECG-monitor in de gaten. De laborant beweegt de echomicrofoon met gel over uw borst om echobeelden van u te maken terwijl u rust. De echobeelden worden gemaakt met behulp van ultrageluid. De echomicrofoon verstuurt geluidsgolven en de weefsels in het lichaam kaatsen deze geluidsgolven weer terug als echo's. Vervolgens vangt de echomicrofoon deze echo'sop. Op de echobeelden is vervolgens te zien hoe uw hart reageert op de dobutamine.

Dan zet de laborant het infuus met dobutamine aan. Als uw hartritme toeneemt onder invloed van dobutamine maakt de laborant nogmaals echobeelden. Bij uw maximale hartritme gebeurt dit nogmaals. De laatste beelden maakt de laborant als uw hartritme weer zo goed als normaal is.

Tijdens het onderzoek kunt u uw hart voelen bonzen en een opgejaagd gevoel krijgen. Dit is normaal. Als er ongemakken of klachten zijn, maak deze dan kenbaar aan de functielaboranten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek zelf duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

Als u zich goed voelt en de uitslag van de controles door de functielaborant in orde zijn, koppelt de laborant u los van de monitoren. De functielaborant verwijdert het infuus.

De infuusnaald blijft nog zitten. Hierna wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling voor de nacontrole. De verpleegkundige controleert uw hartritme en uw bloeddruk.

Na ongeveer 1,5 uur hoeft u niet meer gecontroleerd te worden en mag u naar huis.

Uitslag
De cardioloog bespreekt de uitslag met u tijdens een vervolgafspraak. De secretaresse van uw behandelend arts maakt deze vervolgafspraak voor u.

Vragen

Als u vragen hebt over het onderzoek, kunt u deze altijd stellen aan de cardioloog of de functielaborant. Natuurlijk kunt u uw vragen ook telefonisch stellen. Het telefoonnummer van de polikliniek Cardiologie is (0314) 32 95 55. Meer informatie over hartaandoeningen vindt u in de folders van de Nederlandse Hartstichting. Deze folders kunt vragen aan onze medewerkers of bestellen bij de Nederlandse Hartstichting.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1323-jan 24