Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Urologie


Uroflowmetrie


Algemeen
Binnenkort krijgt u een uroflowmetrie. Bij dit onderzoek plast u in een speciaal toilet. Hierin bevindt zich een meetapparaat dat de kracht van uw straal en de hoeveelheid die u uitplast, berekent.


Afbeelding: het toilet waarop u plast.


Voorbereiding
U dient voor dit onderzoek een volle blaas te hebben. Onder een 'volle' blaas verstaan wij: die blaasvulling en die aandrang om te plassen, waarmee u normaal gesproken thuis ook naar het toilet gaat. Voor dit onderzoek is het namelijk nodig dat u een plas kunt doen. Drink daarom ruim voor het onderzoek voldoende en probeer de plas enkele uren op te houden.

Belangrijk
Bent u bang dat het ophouden van de plas niet lukt, meldt u zich dan ongeveer 1 uur voor het onderzoek bij de secretaresse op de polikliniek Urologie. U kunt dan in de wachtruimte water drinken en u melden wanneer u moet plassen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Urologie in het Slingeland Ziekenhuis (route 100).

Het onderzoek
Een medewerker brengt u naar het speciaal toilet. Hier plast u op de manier zoals u dat thuis ook gewend bent (zittend/staand). Er blijft niemand bij u terwijl u plast. Nadat u heeft geplast, meldt u zich weer bij de baliemedewerker. Vervolgens maakt de verpleegkundige een echo van uw onderbuik om te kijken of u helemaal heeft uitgeplast.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de polikliniek of neem telefonisch contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 989-apr 21