Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Radiologie


Herniografie


Algemeen
Het doel van een herniografie onderzoek is om na te gaan of er bij u sprake is van een buikwandbreuk. Bij een herniografie spuit de radioloog contrastvloeistof in uw buik en worden er foto's gemaakt. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie en duurt ongeveer 30 minuten.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Hij/zij overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Voorbereiding
U dient 2 uur voor aanvang van het onderzoek nuchter te blijven.

Het onderzoek
De laborant haalt u op uit de wachtkamer. In een aparte kleedkamer dient u zich uit te kleden, ondergoed kunt u aanhouden. Voor het onderzoek moet u eerst uw blaas legen. U gaat op de onderzoekstafel liggen. De radioloog bepaalt de plaats waar in de buik geprikt wordt. Meestal is dit onder of naast de navel. Nadat jodium op de huid is aangebracht prikt de radioloog waarna hij de contrastvloeistof in de buikholte spuit. De naald wordt verwijderd. Daarna maken we enkele foto's terwijl u ligt en staat.

Nazorg
Na het onderzoek vragen wij u nog 15 minuten op de gang te wachten. Als u zich goed voelt, kunt u daarna naar huis gaan. Wanneer u met de auto komt raden wij u aan niet zelf terug te rijden na het onderzoek.

De uitslag van het onderzoek
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd (uw huisarts of specialist), ontvangt altijd de uitslag.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de radioloog of laborant.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 987-feb 18