Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Pterygium

Pterygium

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De arts heeft bij u een pterygium (ook wel vleugeltje genoemd) geconstateerd en heeft met u de behandeling besproken. In deze folder kunt u de informatie nalezen.

Pterygium
Pterygium is een plooi die over het hoornvlies groeit. Deze plooi groeit vanuit de ooghoek over het hoornvlies. De plooi krijgt daarbij de vorm van een langwerpig driehoekig vleugeltje.


Afbeelding: voorbeeld van een pterygium

Een pterygium kan ervoor zorgen dat u minder goed ziet. Bovendien geeft het vaak klachten zoals roodheid, branderigheid en tranen. Medicijnen verminderen alleen de irritatie.

Bij klachten is een operatie nodig om het pterygium te verwijderen.

Oorzaak
De oorzaak ervan is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt regelmatige blootstelling aan zonlicht, hitte, droogte en stof een rol. In zonnige landen komt het namelijk meer voor.

Voorbereiding op de operatie
De avond voor de operatie brengt u de voorgeschreven zalf aan. Een reepje zalf van een centimeter is voldoende.

Wij adviseren u dringend een begeleider mee te nemen die u na de operatie naar huis kan begeleiden. Na de operatie kunt u niet zelf autorijden. U krijgt namelijk een plastic kapje op het geopereerde oog, waardoor u diepte en afstanden tijdelijk niet kunt inschatten.

De operatie
De operatie vindt plaats op het Operatief Dagcentrum (ODC) (tweede etage, route 74). De operatie duurt 30 tot 45 minuten. Na de operatie kunt u weer naar huis.

U krijgt een plaatselijke verdoving door middel van een injectie naast het oog. Tijdens de operatie verwijdert de oogarts de plooi en maakt het hoornvliesoppervlak dat eronder ligt weer vlak.

Bij een klein pterygium gebruikt de arts één of twee hechtingen om het gezonde bindvlies weer aan elkaar te hechten. Bij een groter pterygium ontstaat een open plek door het weghalen van de plooi. De oogarts hecht op de open plek een nieuw lapje slijmvlies. De arts gebruikt hiervoor het slijmvlies van hetzelfde oog. De oogarts zet het lapje vast met hechtingen. De hechtingen lossen binnen drie tot vier weken op.

Aan het einde van de operatie krijgt u een oogverband op het geopereerde oog. Dit verband kunt u de dag na de operatie verwijderen.

Na de operatie
Het is normaal dat het verband de eerste dag wat bloederig vocht bevat. Ook de dagen na de operatie kunnen roodgekleurde tranen uit het oog komen. Het oog is de eerste week pijnlijk en gevoelig voor licht. De oogleden kunnen een aantal dagen gezwollen zijn. Het slijmvlies van het oog is in de ooghoek gezwollen en lijkt op een blaasje. De roodheid in het oog als gevolg van de operatie verdwijnt meestal pas na vier tot zes weken.

U kunt in overleg met uw arts drie- tot viermaal daags paracetamol (500 mg) tegen de pijn gebruiken.

Bijwerking
Bij ernstige vormen van pterygium kan na de operatie een blijvende onregelmatigheid van het hoornvliesoppervlak optreden. Dit betekent dat uw zicht ook na de operatie wazig blijft. Soms is dit te corrigeren met een bril of lenzen.

Nazorg
Voor een goede genezing is het van belang dat u zich houdt aan het volgende: Controle
De eerste controle vindt twee à drie weken na de operatie plaats. Als de hechtingen irritatie veroorzaken, neemt u dan contact op met de oogarts. De oogarts kan besluiten de hechtingen (deels) te verwijderen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de oogarts deze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht. Telefoonnummer polikliniek Oogheelkunde: (0314) 32 96 14.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1425-nov22