Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Oogheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Entropion

Een naar binnen gedraaid onderooglid


Algemeen
Uw oogarts heeft bij u een naar binnen gedraaide rand van het onderooglid geconstateerd, ook wel entropion genoemd. In deze folder leest u wat de oorzaak van entropion is en hoe dit te behandelen is.

Klachten
De naar binnen gedraaide haren van het onderooglid krassen langs het hoornvlies, waardoor pijn, irritatie, last van licht en een gevoel van zandkorrels in het oog kunnen ontstaan. Door de krassende haren kan het hoornvlies beschadigd raken, waardoor het zien kan verslechteren.

Oorzaken
Entropion wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de weefsels van het onderooglid, waardoor verslapping van het onderooglid optreedt. In zeldzame gevallen ontstaat entropion door littekenweefsel aan de binnenzijde van het onderooglid.

Behandeling
Als een entropion klachten veroorzaakt, kan de oogarts een entropion verhelpen door te opereren.

Voorbereiding op de operatie
Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld aspirine, ascal, acetylsalicylzuur, acenocoumarol, fenprocoumon of clopidogrel) dient u dit voor de operatie bij uw behandelend oogarts aan te geven. Indien u bij de trombosedienst bekend bent is het belangrijk dat de INR-waarde (de mate van antistolling) binnen de voor u geldende grenswaarden is.

U hoeft voor de operatie niet met de medicatie te stoppen. Het secretariaat van de polikliniek Oogheelkunde meldt uw operatie bij uw trombosedienst.

Operatie
Is het entropion het gevolg van veroudering, dan kan de oogarts dit verhelpen door zowel de horizontale als de verticale slapte van het onderooglid te corrigeren.

Eerst maakt de oogarts een snee in het onderooglid. De horizontale slapte wordt gecorrigeerd door het ooglid in de buitenste ooghoek strakker te zetten. Bij het corrigeren van de verticale slapte, zet de oogarts de spier die het onderooglid naar buiten draait strakker. De operatietechniek kan per oogarts verschillen. Aan het eind van de operatie hecht de oogarts de wond in het onderooglid.

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 45 minuten. Het inspuiten van de verdovingsvloeistof kan gevoelig zijn. Daarna voelt u geen pijn van de ingreep.

Controle
Na zeven tot tien dagen worden de hechtingen op de polikliniek Oogheelkunde verwijderd. Gedurende de eerste week na de operatie moet u twee keer per dag Tobradex-zalf gebruiken. Deze zalf brengt u volgens gebruikt zoals vermeld in de bijsluiter onder in uw oog aan.

Na de operatie
In de eerste week na de operatie komt er afscheiding uit het oog. Dit is ingedroogd wondvocht afkomstig uit de wond in de buitenooghoek. Het is niet iets om u zorgen over te maken. Het wijst niet op een infectie. Voorzichtig deppen met lauw water is voldoende om afscheiding en korstjes te verwijderen.

Vaak blijft de buitenooghoek de eerste weken na de operatie gevoelig. Dit wordt geleidelijk minder.

Na de operatie
In de eerste week na de operatie komt er afscheiding uit het oog. Dit is ingedroogd wondvocht afkomstig uit de wond in de buitenooghoek. Het is niet iets om u zorgen over te maken. Het wijst niet op een infectie. Voorzichtig deppen met lauw water is voldoende om afscheiding en korstjes te verwijderen.

Vaak blijft de buitenooghoek de eerste weken na de operatie gevoelig. Dit wordt geleidelijk minder.

Resultaat
Het is niet altijd mogelijk om een perfect resultaat te krijgen. Bij 2 van de 100 geopereerde patiënten ontstaat een overcorrectie. Dit betekent dat het ooglid na de operatie te ver naar buiten gekanteld staat. Meestal geneest dit binnen 6 weken vanzelf. Mocht dit niet zo zijn, dan heeft een aanvullende operatie vaak alsnog een goed resultaat.

Soms ontwikkelt zich een zwelling in de ooghoek als reactie op de hechtmaterialen. Meestal geneest deze zwelling vanzelf. Als de zwelling niet vanzelf geneest, dan kan de oogarts dit met een kleine ingreep verhelpen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de oogarts deze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht. Telefoonnummer polikliniek Oogheelkunde: (0314) 32 96 14.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1456-jan 20