Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Oogheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Recidiverende erosie


Algemeen
Bij u is de diagnose 'recidiverende erosie' gesteld. Dit is een beschadiging van het hoornvlies.

Hoornvlies
Het hoornvlies (cornea) is het glasheldere voorste deel van het oog. Het ligt vóór de iris, het deel dat de kleur van het oog bepaalt. Door het hoornvlies komt het licht het oog binnen. Het buitenste deel van het hoornvlies is bedekt door een dun laagje 'huid' (epitheel). Bij een recidiverende erosie is het epitheel beschadigd.


Afbeelding: hoornvlies

Klachten
Een recidiverende erosie is vaak erg pijnlijk, vooral wanneer u met uw ogen knippert. U hebt ook veel last van tranen en kunt slecht licht verdragen. De klachten treden vaak op gedurende de nacht of bij het openen van de ogen als u 's ochtends wakker wordt. Het is mogelijk dat u tijdelijk minder ziet. Meestal nemen de klachten binnen enkele uren af.

Oorzaken
Er zijn twee oorzaken voor deze aandoening:Behandeling
Er zijn een aantal behandelingsmogelijkheden:Zo nodig verwijst de arts u door naar een gespecialiseerd oogziekenhuis.

Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de oogarts deze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht. Telefoonnummer polikliniek Oogheelkunde: (0314) 32 96 14.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1417-aug 18