Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Laserbehandeling bij scheurtjes in het netvlies

Laserbehandeling bij scheurtjes in het netvlies

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw oogarts heeft bij u scheurtjes in het netvlies geconstateerd. In deze folder leest u hoe dit is ontstaan en hoe dit met laser te behandelen is.

Het netvlies
Aan de binnenkant van de oogbol, ligt het netvlies.

Scheurtje in het netvlies
Het glasvocht zit vast aan het netvlies. Bij het ouder worden verandert de samenstelling van het glasvocht. Hierdoor trekt het glasvocht zich geleidelijk terug van het netvlies. Het netvlies is een heel dun en teer laagje. Bij het loskomen van het glasvocht kan er op een zwakke plek een gaatje of een scheur in het netvlies ontstaan. Er kan dan water vanuit het glasvocht onder het netvlies lekken, waardoor het netvlies loslaat. Wordt dit tijdig ontdekt en is er nog geen glasvocht onder het netvlies gelekt, dan is het gaatje mogelijk 'vast te lassen' met behulp van de laser. Een netvliesloslating is dan te voorkomen.

Laser
Een laser is een speciale lamp die een dunne, felle en zuivere straal uitzendt. Via een microscoop (de spleetlamp) richt de oogarts de laserstraal in het oog om een brandplekje te maken of weefsel te snijden. Een laserbehandeling heeft voordelen ten opzichte van een operatie. Bij een operatie is er infectiegevaar en bij de laserbehandeling niet. Door de uiterst dunne lichtstraal is het mogelijk bij een laserbehandeling nauwkeuriger te werken dan bij een operatie. Laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radioactiviteit.

Voorbereiding
U hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. De laserbehandeling vindt poliklinisch plaats. U hoeft dus niet te worden opgenomen in het ziekenhuis. Een half uur voorafgaand aan de laserbehandeling wordt uw oog gedruppeld om uw pupil wijd te maken.

Belangrijk
U mag direct na de behandeling naar huis. Door de behandeling kunt u minder goed zien. Om deze reden mag u niet zelf autorijden. Wij raden u aan een begeleider mee te nemen die u na de behandeling naar huis kan begeleiden, ook als u met het openbaar vervoer of taxi komt.

De behandeling
De oogarts verdooft uw oog met een druppel. Bij de behandeling plaatst de oogarts een glazen lens op het hoornvlies. De oogarts richt de laserstralen door deze lens heen op de te behandelen afwijking. Afhankelijk van de duur en het soort behandeling, kunt u pijn voelen. Meestal verloopt de behandeling pijnloos. De lichtflitsen van de laserstraal kunnen onaangenaam voelen. De laserbehandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Belangrijk
Om de kans op complicaties te verkleinen, is het belangrijk dat u de instructies van uw oogarts goed opvolgt. Zo is het van belang dat u tijdens de behandeling stil blijft zitten en niet beweegt. Als u daartoe niet in staat bent, overleg dit dan van te voren met uw oogarts.

Risico's
De laserbehandeling is bijna niet schadelijk, maar niet helemaal vrij van risico. Er kan bijvoorbeeld, ook jaren later nog, een netvliesloslating optreden. Daarom wordt de laserbehandeling alleen gedaan als er een duidelijke reden voor is.

Na de behandeling
Direct na de behandeling ziet u waarschijnlijk minder scherp en dubbel. Dit komt door de lichtflitsen en de oogdruppels. U krijgt een oogverband met oogzalf op uw oog geplakt, om uw oog rust te geven. In geval van pijn na de behandeling kunt u een pijnstiller (bijvoorbeeld paracetamol) nemen en het oog sluiten.

Controle
Direct na de behandeling krijgt u een afspraak mee voor controle.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de oogarts deze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht. Telefoonnummer polikliniek Oogheelkunde: (0314) 32 96 14.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 1418-nov22