Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Oogheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Oogzenuwontsteking


Algemeen
Uw oogarts heeft bij u een oogzenuwontsteking geconstateerd. In deze folder leest u wat een oogzenuwontsteking is en welke behandeling mogelijk is.

De oogzenuw
De oogzenuw is de zenuw van het zien. Het brengt de beelden die we zien, gecodeerd als elektrische prikkels, van onze ogen naar de hersenen. De oogzenuw is als een elektriciteitskabel en bestaat uit ongeveer 1,2 miljoen afzonderlijke dunne draadjes (zenuwvezels). Elk van deze vezels brengt een deel van de informatie naar de hersenen. Als enkele of alle zenuwvezels aangetast zijn, zien we wazig.

Oogzenuwontsteking
Bij een ontsteking van de oogzenuw raakt de zenuw gezwollen en rood. Daarnaast werken de zenuwvezels niet goed meer. Is de ontsteking mild, dan kan het gezichtsvermogen bijna normaal zijn. Als er veel vezels aangetast zijn, zien we slecht. De zenuw van één of beide ogen kan aangedaan zijn. De medische term voor een ontsteking van de oogzenuw is neuritis optica.

Oorzaken
Meestal is er geen duidelijke oorzaak van de oogzenuwontsteking te ontdekken. Een slecht werkende afweer kan een rol spelen. Soms veroorzaken ziektes een ontsteking van de oogzenuw. Sommige mensen, vooral kinderen, ontwikkelen een oogzenuwontsteking na een virusinfectie zoals de bof, mazelen of na een gewone verkoudheid. Bij een klein aantal patiënten is de oogzenuwontsteking een teken van een neurologische aandoening, waardoor ook zenuwen op andere plaatsen in het lichaam aangetast kan worden.

Klachten
Een oogzenuwontsteking ontstaat meestal plotseling, waarbij er wazig zicht is in één of beide ogen. Het lijkt alsof het licht minder fel is. De kleuren zijn anders. Er kan wat pijn rond de oogkas bestaan, vaak als de ogen bewogen worden. Het gezichtsvermogen kan verslechteren in de loop van één of twee weken. Klachten kunnen ook verergeren na een heet bad of douche en na inspanning.

Onderzoek
Een zorgvuldige beschrijving van de klachten helpt de oogarts om de juiste diagnose te stellen. Er vindt uitgebreid oogheelkundig onderzoek plaats:Zijn er aanwijzingen voor een neurologische aandoening, dan verwijst de oogarts u door naar de neuroloog.

Behandeling
Er is geen vaststaande behandeling voor een oogzenuwontsteking. De oogarts kan corticosteroïden (ontstekingsremmers) voorschrijven. Dit zijn medicijnen die de ontsteking remmen waardoor er sneller herstel plaatsvindt. Corticosteroïden worden niet standaard voorgeschreven, in verband met mogelijke bijwerkingen.

Gelukkig herstellen de meeste oogzenuwontstekingen vanzelf, maar het herstel duurt vaak maanden. Er is niet altijd volledig herstel. Soms komt de scherpte helemaal terug maar zijn de kleuren anders. Bij anderen blijven delen van het gezichtsveld onscherp.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de oogarts deze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht. Telefoonnummer polikliniek Oogheelkunde: (0314) 32 96 14.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1423-aug 18