Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Radiologie

Defecografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw behandelend arts heeft, in overleg met u, een röntgenonderzoek van de dikke darm aangevraagd waarbij gekeken wordt hoe de ontlasting wordt uitgescheiden. Een radioloog of physician assistant voert het onderzoek uit. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie (eerste etage, route 62) en duurt ongeveer 30 minuten.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Hij/zij overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Voorbereiding
U komt 1 uur van te voren om een beker maagpap te drinken (vulling voor de dunne darm).

Het onderzoek
De laborant haalt u op uit de wachtkamer. In een aparte kleedkamer dient u uw onderlichaam te ontkleden. Tijdens het onderzoek kunt u een shirt of hemd zonder knopen aanhouden. In de onderzoekkamer gaat u op de onderzoektafel liggen. U draait zich op uw linkerzij waarna de laborant een slangetje in uw anus inbrengt. Via dit slangetje wordt een dikke bariumpap ingebracht in het laatste gedeelte van de dikke darm. Op deze manier kan de stoelgang zo goed mogelijk worden nagebootst. U gaat daarna op een klein toilet zitten. De radioloog of physician assistant maakt dan opnames van de dikke darm in rust, tijdens aanspannen/persen en wanneer u tot slot alle bariumpap eruit perst. Zo legt de radioloog of physician assistant vast hoe diverse organen ten opzichte van elkaar en de omgeving bewegen.

Nazorg
Na het onderzoek kan er wat witte bariumpap meekomen met de ontlasting. De ontlasting kan de eerste dagen na het onderzoek nog wit zijn. Dat komt door de bariumpap die u hebt gedronken. Verder merkt u niets meer van het onderzoek of het contrastmiddel. Na het onderzoek moet u zeker vier extra glazen vocht drinken. Dit om verstoppingen in de dikke darm te voorkomen.

De uitslag van het onderzoek
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd (uw huisarts of specialist), ontvangt altijd de uitslag.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de radioloog, laborant of physician assistant.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 986-jan 22