Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Laserbehandeling van glaucoom

Laserbehandeling van glaucoom

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Glaucoom is een oogziekte waarbij de oogzenuw beschadigt. Meestal komt dat doordat de druk in het oog te hoog is. Zonder behandeling kunt u door glaucoom slechtziend of blind worden.

In het oog wordt vocht aangemaakt voor de voeding van het hoornvlies en de lens. Dit vocht noemt men kamerwater (niet te verwarren met het traanvocht). Het kamerwater verlaat het oog ongemerkt via afvoerkanaaltjes. Deze afvoerkanaaltjes bevinden zich op de grens van het oogwit en het gekleurde deel van het oog, de iris. De afvoerkanaaltjes noemt men trabekelsysteem.


Afbeelding: afvoer kamerwater

Als het trabekelsysteem minder goed functioneert, kan het kamerwater niet goed weg en neemt de druk binnen het oog toe. De oogzenuw kan daar niet tegen. Na verloop van tijd raakt deze beschadigd. U merkt dit doordat er stukken uit uw gezichtsveld verdwijnen. Later gaat u ook minder scherp zien. Glaucoom is niet te genezen. Het kan alleen worden geremd of gestopt. Hiervoor is het nodig de oogdruk blijvend te verlagen. Wanneer oogdruppels daar niet of onvoldoende in slagen, kunt u een laserbehandeling overwegen.

Met behulp van laserlicht, een dunne lichtstraal van één kleur, is het mogelijk om de afvoer van kamerwater te vergroten. De laserbehandeling heeft dus als doel de oogdruk te verlagen en daarmee het gezichtsveld en het zicht te behouden; niet om die te verbeteren.

Voorbereiding

Op de dag van de behandeling gebruikt u uw oogdrukverlagende druppels en eventuele tabletten.

Belangrijk

Wij raden u dringend u aan om met een begeleider naar het ziekenhuis te komen. Na de behandeling ziet u tijdelijk minder goed. Om deze reden mag u niet zelf autorijden. Neemt u ook een begeleider mee als u met het openbaar vervoer of de taxi reist.

Voor de behandeling meldt u zich bij de baliemedewerker van de polikliniek Oogheelkunde.

Ter voorbereiding op de behandeling krijgt u van de assistente oogdruppels en soms een pijnstiller. Deze moeten ongeveer 15 minuten inwerken. De laserbehandeling zelf duurt slechts enkele minuten en is zo goed als pijnloos.

Tijdens de behandeling

Om de kans op complicaties te verkleinen, is het zeer belangrijk da t u de instructies van uw oogarts goed opvolgt. Zo is het heel belangrijk dat u tijdens de behandeling stil blijft zitten en niet beweegt. Als u daartoe niet in staat bent, overleg dit dan van te voren met uw oogarts.

Behandeling 1: Laser-iridotomie

U zit op een stoel met uw kin in een kinsteun. Uw voorhoofd rust tegen een hoofdsteun. De arts plaatst een contactlens op uw oog. Via deze contactlens maakt de oogarts met behulp van laserlicht een klein gaatje in de iris. Dit kan, bij mensen die daarvoor aanleg hebben, een aanval van hoge oogdruk (acuut glaucoom) voorkómen. De behandeling gebeurt meestal aan beide ogen en hoeft slechts zelden te worden herhaald. U bent in totaal ongeveer 1 uur in het ziekenhuis.

Behandeling 2: Iris-basiscoagulatie

U zit op een stoel met uw kin in een kinsteun. Uw voorhoofd rust tegen een hoofdsteun. De oogarts plaatst een contactlens op uw oog. Via deze contactlens maakt de oogarts met behulp van laserlicht ongeveer 20 kleine schroeiplekjes op de rand van de iris. Dit zorgt voor een afvlakking van de iris. Hierdoor komt het afvoersysteem van het oog weer vrij en kan het overtollig kamerwater weer weg. U bent in totaal ongeveer 1 uur in het ziekenhuis.

Behandeling 3: Selectieve-Laser-Trabeculoplastiek (SLT)

U zit op een stoel met uw kin in een kinsteun. Uw voorhoofd rust tegen een hoofdsteun. De oogarts plaatst een contactlens op uw oog. Via deze contactlens maakt de oogarts 50 laserhaarden. Het doel is om de pigmentcellen die het trabekelsysteem verstoppen, te vernietigen. Het kamerwater kan dan weer makkelijker de oogbol verlaten. De behandeling is veilig, maar niet altijd effectief. Het effect van de behandeling is meestal tijdelijk (tot enige jaren). Aangezien de behandeling niet schadelijk is, ook niet voor omliggend weefsel, kan het veilig worden herhaald. Helaas werkt deze behandeling niet bij iedereen.

Een uur na de behandeling meet de assistent uw oogdruk omdat de oogdruk na de behandeling kan stijgen. Blijkt uw oogdruk inderdaad te hoog dan krijgt u op dat moment extra oogdrukverlagende druppels of tabletten. Pas wanneer uw oogdruk weer voldoende is gedaald, kunt u naar huis. U bent in totaal ongeveer 2 uur in het ziekenhuis. U hoeft zich thuis verder niet te ontzien.

Oogdruppelen en het gebruik van zalf

De oogarts schrijft u soms druppels en/of een zalf voor om thuis te gebruiken. Dit voorkomt infectie en vermindert de kans op een ontsteking. Het is belangrijk dat u de druppels of zalf volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze aan de oogarts stellen tijdens het spreekuur. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht. Ons telefoonnummer is (0314) 32 96 14.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 339-feb 24