Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Oogheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Nastaarbehandeling


Algemeen
Uw oogarts heeft nastaar bij u geconstateerd. In deze folder leest u wat nastaar is en welke behandelingen mogelijk zijn.

Wat is nastaar
In het oog zit de lens achter de iris. Om de lens zit een heel dun lenskapsel, ook wel lenszakje genoemd (zie tekening).Als de lens troebel wordt, noemen we dat staar of cataract. Bij een staaroperatie haalt de oogarts de lens uit het lenskapsel, door kleine openingen aan de rand van het hoornvlies en in het midden van het voorste lenskapsel te maken. In het lenskapsel plaatst de oogarts een kunstlens.

Het dunne lenskapsel kan maanden of jaren na een staaroperatie minder helder worden. Er zitten dan troebele plekjes op het lenskapsel. U merkt dit doordat uw gezichtsvermogen ten opzichte van de periode vlak na de staaroperatie wat achteruit gaat. Deze troebeling heet nastaar. Dit is geen uitzondering. Nastaar komt bij meer dan de helft van de staaroperatiepatie?nten voor.

Voorbereiding

Autorijden
Wij adviseren u een begeleider mee te nemen naar uw afspraak. Door de oogdruppels en het felle licht van de onderzoekslamp, ziet het behandelde oog nog enkele uren na de behandeling wazig. Het is daarom niet verstandig om auto te rijden na de laserbehandeling. De oogdruppels zijn na enkele uren uitgewerkt. Bij zonnig weer is het prettiger een zonnebril te dragen na de laserbehandeling.

Medicijnen en oogdruppels
Op de dag van de behandeling kunt u uw eigen medicijnen en oogdruppels gewoon gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de druppels die een vernauwing van de pupil geven, zoals pilocarpine en isoptocarpine. Deze worden nog maar uiterst zelden gebruikt.

Behandeling
De behandeling van nastaar vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde. U krijgt voorafgaand aan de behandeling druppels in uw oog om de pupil te verwijden en soms om het hoornvlies te verdoven. Na een half uur zijn de druppels goed ingewerkt. Soms zet de oogarts een contactlensje op uw oog. U zet uw kin op een kinsteun en plaatst uw hoofd tegen een hoofdband. Het is belangrijk dat u goed stil zit. Het lenskapsel is zo dun dat bij elke kleine beweging van het hoofd of de ogen de diepte-instelling van de laser veranderd moet worden. Met de laser kan de oogarts zonder in het oog te snijden een kleine heldere opening maken in het vertroebelde lenskapsel. Uw gezichtsscherpte zal dan binnen enkele dagen of weken verbeteren.

De behandeling duurt meestal 5 à 10 minuten. Van de laserbehandeling voelt u niets. Wel wordt uw oog zodanig verblind dat u direct na de behandeling weinig tot niets ziet met het behandelde oog.

Na twee uur is het zicht meestal weer net als voor de laserbehandeling, en vaak al beter.

Mogelijk schrijft de oogarts druppels voor om na de laserbehandeling voor korte duur te gebruiken.

Complicaties
Bij elke behandeling is er kans op complicaties, dus ook bij de nastaarbehandeling. Er bestaat een kleine kans op netvliesloslating (minder dan 1%) en op een verhoogde oogdruk (eveneens minder dan 1%). Wanneer u direct na de behandeling een aantal kleine zwarte 'meebewegende vlekjes' ziet, hoort dat meestal bij de behandeling. Dit zijn de restjes van het lenskapsel.

Nemen de vlekken toe, ziet u lichtflitsen of is het alsof u tegen een gordijn aankijkt? Dan kan het zijn dat er iets mis is met uw netvlies. Neemt u in dat geval contact op met de polikliniek Oogheelkunde (0314) 32 96 14. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11.

Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de oogarts deze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht. Telefoonnummer polikliniek Oogheelkunde: (0314) 32 96 14.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1459-dec 20