Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Oogheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Keratoconus

Afwijking van de vorm van het hoornvlies


Algemeen
Uw oogarts heeft bij u een afwijking van de vorm van het hoornvlies geconstateerd, ook wel keracotonus genoemd. In deze folder leest u wat keratoconus is en welke behandelingen mogelijk zijn.

Wat is keratoconus
Het hoornvlies bevindt zich aan de voorkant van het oog. Bij keracotonus is het hoornvlies niet mooi bolvormig maar er ontstaat een kegelvorm. De bovenkant van het hoornvlies is iets naar onderen uitgezakt.


Afbeelding: keratoconus


De oorzaak is een afwijkende structuur van het hoornvliesweefsel, waardoor het zijn stevigheid verliest. Keratoconus ontstaat veelal na de puberteit. Bij minder dan 10% van de patiënten is de afwijking erfelijk.

Behandeling
Bij een beginnende keratoconus kunt u met een bril of zachte contactlenzen nog scherp zien. Naarmate het hoornvlies van vorm verandert, kunt u met een bril of zachte contactlenzen niet meer voldoende zien. U hebt dan harde contactlenzen nodig. Er zijn verschillende soorten harde contactlenzen. Meestal wordt gekozen voor keratoconuslenzen. Deze hebben ongeveer dezelfde diameter als het hoornvlies. Soms gebruikt men grote lenzen of het zogenoemde piggy-backsysteem waarbij een harde lens boven op een zachte lens geplaatst wordt.

Toekomstverwachting
Mogelijk kunt u uw hele leven met harde contactlenzen blijven zien. Als de keratoconus verder toeneemt, valt de harde lens mogelijk uit uw oog. U kunt dan geen harde contactlenzen meer dragen. In dat geval verwijst de oogarts u door naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Hoornvliestransplantatie is dan een behandelmogelijkheid.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de oogarts deze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht. Telefoonnummer polikliniek Oogheelkunde: (0314) 32 96 14.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1422-aug 18