Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Blaasonderzoek (mictie-cystogram)

Blaasonderzoek (mictie-cystogram)

Bij volwassenen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met de behandelend arts krijgt u een onderzoek van de blaas, ook wel mictie-cystogram genoemd. Een mictie-cystogram bestaat uit het maken van een serie röntgenfoto's van de blaas voor, tijdens en na het plassen.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding en het verloop van het onderzoek. Dit zijn slechts richtlijnen. De behandelend arts, radioloog of physician assistant kan hiervan afwijken.

Röntgenstraling

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is de stralingsdosis geminimaliseerd. Overigens staat iedereen bloot aan straling vanuit de kosmos en directe omgeving. Van alle straling die een mens gedurende zijn leven kan oplopen, is het aandeel afkomstig van medische toepassingen beperkt. Dat neemt niet weg dat iedere toepassing zorgvuldig moet worden afgewogen en altijd beschermende maatregelen worden genomen om geen onnodige risico's te lopen.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Deze overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Voorbereiding

U hoeft voor dit onderzoek geen voorbereidingen te treffen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Voor het onderzoek

Voor het onderzoek krijgt u een blaaskatheter. Dit slangetje wordt in de plasbuis ingebracht door een verpleegkundige op de polikliniek Urologie (begane grond, route 100). Hierbij wordt een glijmiddel gebruikt. Het inbrengen van het slangetje geeft een vreemd gevoel, maar is niet pijnlijk. Soms wordt er urine opgevangen voor onderzoek.

Onderzoek

De laborant brengt via de blaaskatheter een heldere contrastvloeistof in. Daarna maakt de radioloog of physician assistant de röntgenfoto's. Als de blaas vol is, verwijdert de laborant de katheter. Vervolgens worden foto's gemaakt van de blaas en de plasbuis terwijl u plast. U plast in een urinaal of er worden opvangdoekjes gebruikt. Na het plassen maakt de radioloog of physician assistant opnieuw foto's van uw blaas.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u indien nodig gebruik maken van het toilet om verder uit te plassen. Verder hoeft u geen maatregelen te treffen.

De uitslag
De radioloog of physician assistant beoordeelt het onderzoek en geeft de bevindingen door aan de behandelend arts. Deze stelt u van de resultaten op de hoogte bij een volgend bezoek.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de behandelend arts, radioloog, physician assistant of aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 1395-feb 24