Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Radiologie

Blaasonderzoek (mictie-cystogram)

Bij volwassenen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
In overleg met de behandelend arts hebt u besloten tot een onderzoek van de blaas, ook wel mictie-cystogram genoemd. Een mictie-cystogram bestaat uit het maken van een serie röntgenfoto's van de blaas voor, tijdens en na het plassen.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding en het verloop van het onderzoek. Dit zijn slechts richtlijnen, de behandelend arts, radioloog of physician assistant kan hiervan afwijken.

Röntgenstraling
Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is de stralingsdosis geminimaliseerd. Overigens staat iedereen bloot aan straling vanuit de kosmos en directe omgeving. Van alle straling die een mens gedurende zijn leven kan oplopen, is het aandeel afkomstig van medische toepassingen beperkt. Dat neemt niet weg dat iedere toepassing zorgvuldig moet worden afgewogen en altijd beschermende maatregelen worden genomen om geen onnodige risico's te lopen.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Deze overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Voorbereiding
U hoeft voor dit onderzoek geen voorbereidingen te treffen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Onderzoek
De radioloog of röntgenlaborant brengt een blaaskatheter (slangetje) in de plasbuis. Hierbij wordt een glijmiddel gebruikt. Het inbrengen van het slangetje geeft een vreemd gevoel maar is niet pijnlijk. Soms wordt er urine opgevangen voor onderzoek. De radioloog of physician assistant brengt via de katheter een heldere contrastvloeistof in. Daarna maakt de radioloog of physician assistant de röntgenfoto's. Als de blaas vol is, verwijdert de radioloog of physician assistant de katheter. Vervolgens worden foto's gemaakt van de blaas en de plasbuis terwijl u plast. U plast in een urinaal of er worden opvangdoekjes gebruikt. Na het plassen maakt de radioloog of physician assistant opnieuw foto's van uw blaas.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u indien nodig gebruik maken van het toilet om verder uit te plassen. Verder hoeft u geen maatregelen te treffen.

De uitslag
De radioloog of physician assistant beoordeelt het onderzoek en geeft de bevindingen door aan de behandelend arts. Deze stelt u van de resultaten op de hoogte bij een volgend bezoek.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de behandelend arts, radioloog of aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1395-jan 22