Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Urologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Blaasspoelingen bij infecties of pijn in de blaas


Algemeen
In overleg met uw uroloog hebt u besloten dat u blaasspoelingen laat verrichten. In deze folder vindt u meer informatie over de blaasspoelingen.

Waarom blaasspoelingen
De uroloog heeft blaasspoelingen voorgesteld omdat u steeds infecties of pijn heeft aan uw blaas. U krijgt deze blaasspoelingen om de beschermlaag van uw blaas te herstellen. Dit vermindert de pijnklachten in uw onderbuik, blaas en urineleider.

Voorbereiding
U hoeft geen voorbereidingen te treffen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich bij de baliemedewerker van de polikliniek Urologie (begane grond, route 100). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

De blaasspoeling
Voorafgaand aan de blaasspoeling vraagt de verpleegkundige u om te plassen. De verpleegkundige brengt u naar de onderzoekkamer. Daar neemt u plaats op de onderzoekbank. Vervolgens laat u de kleding van het onderlichaam iets zakken. De kleding van uw bovenlichaam mag u aanhouden.

De verpleegkundige brengt een katheter via de plasbuis in uw blaas. Dit kan gevoelig zijn. De eventueel achtergebleven urine in uw blaas, loopt weg via de katheter. Vervolgens brengt de verpleegkundige de blaasspoelvloeistof via de katheter in uw blaas. Daarna wordt uw katheter verwijderd.

Nadat uw katheter is verwijderd, mag u naar huis. Het is de bedoeling dat u probeert om de vloeistof minimaal een half uur in uw blaas te houden, liever nog langer.

Hoeveel blaasspoelingen
U krijgt de blaasspoeling eenmaal per week gedurende vier weken. Na deze vier weken krijgt u eens in de maand een blaasspoeling. Na 3 maanden heeft u een afspraak met de uroloog. De uroloog bespreekt met u of het nodig is met de blaasspoeling door te gaan. Als dit het geval is, spreekt de uroloog met u af hoe vaak en hoelang u hiermee doorgaat.

Soms wordt afgeweken van het zojuist beschreven schema. In dat geval krijgt u van de uroloog een schema dat is aangepast op uw situatie.

Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend bij deze blaasspoelingen.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van polikliniek Urologie. Zij is op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen bij uw bezoek aan het ziekenhuis.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1396-feb 22