Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Blaasspoelingen bij infecties of pijn in de blaas

Blaasspoelingen bij infecties of pijn in de blaas

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met uw uroloog hebt u besloten dat u blaasspoelingen laat verrichten. In deze folder vindt u meer informatie over de blaasspoelingen.

Waarom blaasspoelingen

De uroloog heeft blaasspoelingen voorgesteld omdat u steeds infecties of pijn heeft aan uw blaas. U krijgt deze blaasspoelingen om de beschermlaag van uw blaas te herstellen. Dit vermindert de pijnklachten in uw onderbuik, blaas en urineleider.

Voorbereiding

U hoeft geen voorbereidingen te treffen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich bij de baliemedewerker van de polikliniek Urologie (begane grond, route 100). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

De blaasspoeling

Voorafgaand aan de blaasspoeling vraagt de verpleegkundige u om te plassen. De verpleegkundige brengt u naar de onderzoekkamer. Daar neemt u plaats op de onderzoekbank. Vervolgens laat u de kleding van het onderlichaam iets zakken. De kleding van uw bovenlichaam mag u aanhouden.

De verpleegkundige brengt een katheter via de plasbuis in uw blaas. Dit kan gevoelig zijn. De eventueel achtergebleven urine in uw blaas, loopt weg via de katheter. Vervolgens brengt de verpleegkundige de blaasspoelvloeistof via de katheter in uw blaas. Daarna wordt uw katheter verwijderd.

Nadat uw katheter is verwijderd, mag u naar huis. Het is de bedoeling dat u probeert om de vloeistof minimaal een half uur in uw blaas te houden, liever nog langer.

Hoeveel blaasspoelingen

U krijgt de blaasspoeling eenmaal per week gedurende vier weken. Na deze vier weken krijgt u eens in de maand een blaasspoeling. Na 3 maanden heeft u een afspraak met de uroloog. De uroloog bespreekt met u of het nodig is met de blaasspoeling door te gaan. Als dit het geval is, spreekt de uroloog met u af hoe vaak en hoelang u hiermee doorgaat.

Soms wordt afgeweken van het zojuist beschreven schema. In dat geval krijgt u van de uroloog een schema dat is aangepast op uw situatie.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend bij deze blaasspoelingen.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van polikliniek Urologie. Zij is op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen bij uw bezoek aan het ziekenhuis.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1396-apr 24