Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische Chirurgie

Carpale-tunnel-syndroom

Carpale-tunnel-syndroom

Operatie door de plastisch (hand)chirurg

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Inleiding

De neuroloog heeft vastgesteld dat u het carpale-tunnel-syndroom (CTS) heeft en heeft een operatie voorgesteld. De operatie heeft tot doel om de beknelde middelste armzenuw in uw pols meer ruimte te geven. U kunt kiezen om geopereerd te worden door de plastisch chirurg, die gespecialiseerd is in het opereren van handen.

De plastisch chirurgen zijn hierin extra opgeleid. Handoperaties worden door de plastisch chirurg altijd uitgevoerd onder microscopische vergroting.

In deze folder vindt u meer informatie over de operatie. De plastisch chirurg bespreekt de informatie uit deze folder met u.Voorbereiding


Gesprek met plastisch chirurg

Op de dag dat de neuroloog heeft geconstateerd dat u het carpale-tunnel-syndroom heeft, kunt u aansluitend terecht bij de plastisch chirurg voor een gesprek. Hij bespreekt met u wat de operatie inhoudt. De operatie is veilig en betrouwbaar en wordt door de plastisch chirurg meerdere malen per week uitgevoerd.

Soort verdoving

De operatie kan plaatsvinden onder plaatselijke verdoving, regionale verdoving (blokverdoving via de hals of schouder) of algehele verdoving (narcose). Als u zich onder regionale of algehele verdoving wilt laten opereren, is het nodig u een dag op te nemen op een verpleegafdeling. Ook gaat u dan ter voorbereiding naar het Centraal Planbureau en het pre-operatief spreekuur van de anesthesiologen. De operatie vindt plaats op de grote operatiekamer.

Als u kiest voor plaatselijke verdoving, dan kunt u meestal direct na de operatie weer naar huis. U hoeft dan van tevoren niet naar het Centraal Planbureau en het pre-operatief spreekuur. De operatie vindt plaats op de operatiekamer op de polikliniek Plastische Chirurgie.

Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Uw voorbereidingen op de operatie


Overgevoeligheid

Laat het ons weten als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, jodium, pleisters of andere stoffen.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kunt u deze voor de operatie doorgaans gewoon blijven gebruiken. De plastisch chirurg bespreekt dit met u.

Make-up/sieraden

Om medische en hygiënische redenen vragen wij u om op de dag van de operatie geen make-up en nagellak te gebruiken en uw handen niet in te vetten met zalf, crème of lotion. Het desinfecterende middel werkt dan niet goed, dit verhoogt de kans op een infectie. Ook mag u tijdens de operatie geen sieraden en haarspelden dragen. Wij adviseren u om uw sieraden thuis te laten.

Schone handen

Zorgt u ervoor dat u op de dag van de operatie uw handen zorgvuldig gewassen heeft en dat uw nagels schoon zijn.

De operatie

Tijdens de operatie krijgt u een bloeddrukband om uw bovenarm. Door deze band op te pompen, stroomt er tijdelijk geen bloed meer door uw arm. Daardoor heeft de plastisch chirurg tijdens de operatie goed zicht op het te opereren gebied. Ook draagt de plastisch chirurg altijd een microscoopbril om goed onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende soorten weefsels. Dit is vooral belangrijk als de operatie extra zorgvuldig moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als u reuma heeft of vanwege een terugkerend (recidief) carpale-tunnel-syndroom. Het risico op complicaties en het terugkeren van het carpale-tunnel-syndroom is hierdoor kleiner.
Afbeelding 1: overzicht van zenuwen en pezen in de pols
(bron: Primal Pictures Ltd, Interactive hand 2nd edition)


De plastisch chirurg maakt een sneetje van ongeveer 2 cm in uw handpalm en snijdt de dwarse polsband door. De zenuw blijft daarbij intact. De plastisch chirurg bekijkt de buigpezen van de vingers en maakt deze indien nodig schoon. Zo ontstaat er meer ruimte. Eventueel bevrijdt de plastisch chirurg de zenuw uit de omliggende zenuwschede. Vervolgens hecht de plastisch chirurg de wond en krijgt u een drukverband om uw pols.

Afbeelding 2: dwarsdoorsnede van de pols
(bron: Katz and Simmons, The New England Journal of Medicine 2002)


Mogelijk heeft u naast het carpale-tunnel-syndroom last van zenuwbeklemmingen elders in uw hand, bijvoorbeeld een beklemming van de zenuw van uw pink of ringvinger, of een beknelde zenuw ter hoogte van uw elleboog. De plastisch chirurg kan dit tijdens dezelfde operatie verhelpen.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer 20 minuten.

Weer naar huis

Nadat uw arts u heeft gezien, mag u nog dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. De kans bestaat dat u zich nog niet helemaal fit voelt. Daarom kunt u beter niet op eigen gelegenheid naar huis gaan. U kunt zich het beste op laten halen of per taxi naar huis gaan.

Wij informeren uw huisarts over de uitgevoerde behandeling. De verpleegkundige heeft voor u al een afspraak gemaakt voor controle op de polikliniek Plastische Chirurgie.

Herstel

Om uw hand zo snel mogelijk weer goed te kunnen gebruiken en voor een goede genezing van uw wond, adviseren wij u het volgende:
Na twee tot drie weken worden de hechtingen verwijderd. Dit gebeurt tijdens de controle op de polikliniek Plastische Chirurgie.

Het duurt ongeveer vier weken voordat u volledig hersteld bent. De pijn als gevolg van de operatie neemt meestal snel af. Het litteken is na een aantal weken vaak nauwelijks meer zichtbaar. Uw handpalm (het littekengebied) kan nog enkele weken of maanden gevoelig zijn. De tintelingen nemen snel af. Het terugkeren van het gevoel in uw hand kan soms maanden duren, afhankelijk van de ernst van de aandoening voor de operatie. Het kan ook lange tijd duren voordat de kracht in uw hand en pols weer normaal is. In een zeldzaam geval kan het carpale-tunnel-syndroom na enige tijd weer terugkeren.

Wanneer u weer mag gaan werken, hangt af van uw werkzaamheden (huishoudelijke-, kantoorwerkzaamheden etc.). Dit kunt u bespreken met uw behandelend arts.

Complicaties

Ondanks zeer zorgvuldig handelen van de plastisch chirurg, kan er toch een complicatie optreden. Complicaties bij een operatie aan het carpale-tunnel-syndroom komen echter zeer zelden voor en doorgaans verloopt het herstel zonder problemen.

Mogelijke complicaties zijn nabloedingen en infecties. Soms raakt een klein zenuwtakje dat naar een aantal spiertjes in de duimmuis loopt, beschadigd. Meestal merkt u dit niet, soms kunt u uw duim wat moeilijker bewegen. Bij een operatie of verwonding aan de hand, kan dystrofie ontstaan. Dystrofie is een extreme reactie van het lichaam op een (kleine) verwonding. Dystrofie komt zelden voor. In zeldzame gevallen blijkt dat de klachten door de operatie niet (voldoende) zijn verdwenen en is opnieuw een operatie nodig.

Houdt u ernstige pijnklachten met zwelling, blijft de wond bloeden of verkleurt uw hand, neemt u dan direct contact op met uw plastisch chirurg.

Bereikbaarheid

Tijdens kantooruren belt u de polikliniek Plastische Chirurgie op telefoonnummer (0314) 32 99 44. Buiten kantooruren belt u de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (0314) 32 95 37.

Vragen

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, neemt u dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Plastische Chirurgie of stelt u uw vragen tijdens uw afspraak bij de plastisch chirurg. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 99 44.

De plastisch chirurgen van het Slingeland Ziekenhuis zijn toegelaten tot de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH). Zie ook: www.handchirurgie.nl

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 1374-feb 24