Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Spoedeisende Hulp

Gebruik van pijnstillers

Gebruik van pijnstillers

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft een bezoek gebracht aan de Spoedeisende Hulp. Na uw behandeling kunt u nog pijn hebben. Pijn is erg vervelend en daarnaast niet goed voor uw herstel. Uw arts heeft daarom pijnstillers voorgeschreven. In deze folder leest u wat pijnstillers zijn. Ook leggen wij uit hoe u deze pijnstillers het beste kunt gebruiken om de pijn te verminderen of te voorkomen.

Innemen van voorgeschreven pijnstillers
Veel mensen nemen pas een pijnstiller als ze (te) veel last hebben van pijn. Lange tijd werd mensen ook aangeraden om pijnstillers op die manier te gebruiken. Tegenwoordig wordt daar anders over gedacht. Artsen gaan er nu van uit dat u pijnstillers beter kunt innemen vóórdat u pijn heeft.

Pijnstillers in combinatie met andere medicijnen
Soms is één soort pijnstiller voldoende. Om voldoende effect te bereiken, kan het nodig zijn een combinatie van pijnstillers te gebruiken. Als de arts een combinatie van pijnstillers voorschrijft, kunt u ervan uitgaan dat deze medicijnen samen gebruikt kunnen worden. Soms kunnen ze elkaars werking versterken. Bij medicijnen die de apotheek verstrekt, controleert de apotheker of u deze veilig kunt innemen in combinatie met uw andere medicijnen. Wij raden u aan wel zelf altijd de bijsluiter van uw medicijnen te lezen.

Werking en tips voor gebruik
In onderstaand overzicht vindt u uitleg over de werking van de verschillende pijnstillers en hoe deze gebruikt kunnen worden:

Paracetamol
Paracetamol is het meest gebruikte medicijn in de pijnbestrijding. Het is een zeer effectieve pijnstiller en kent weinig bijwerkingen. Bij overdosering is er wel een risico op leverschade. Paracetamol werkt ook koortsverlagend.

Diclofenac, ibuprofen en naproxen
Diclofenac, ibuprofen en naproxen zijn de zogenaamde NSAID’s (non-steroïdale anti-inflammatoire drugs). Deze medicijnen werken pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. In combinatie met paracetamol geven NSAID’s een sterkere pijnstilling dan zonder. Deze medicijnen geven vaker bijwerkingen en mogen dus niet door iedereen worden ingenomen.

Meld het daarom bij uw arts als u bekend bent me:

Bij bovenstaande problemen wordt het gebruik van NSAID’s afgeraden. Het is mogelijk dat door het gebruik van de NSAID’s de aandoening verergert.

Het gebruik van NSAID’s wordt ook afgeraden als u:
Omeprazol
Omeprazol is een maagbeschermer. Deze pijnstiller wordt soms ter voorkoming van maagklachten voorgeschreven en moet gedurende het gebruik van de NSAID ingenomen worden.

Oxycodon

Oxycodon is een morfineachtig medicijn (sterke pijnstiller) dat slaperigheid kan veroorzaken. U dient hiermee rekening te houden bij deelname aan het verkeer, het nemen van belangrijke beslissingen en bij het bedienen van gevaarlijke apparatuur.

Oxycodon kan daarnaast de volgende bijwerkingen geven:
Vooral mensen die al moeilijk lopen of regelmatig vallen moeten extra alert zijn op deze bijwerkingen.

Movicolon

Movicolon is een laxeermiddel. Dit medicijn wordt vaak bij het gebruik van Oxycodon voorgeschreven om obstipatie te voorkomen.

Afbouwen pijnstilling
Neem de pijnstilling de eerste 2 tot 3 dagen in zoals de arts heeft aangegeven. Daarna kunt u de pijnstillers blijven gebruiken zolang u pijnklachten heeft. Zodra de pijn afneemt, kunt u beginnen met het afbouwen van de pijnstilling.

Begin eerst met het afbouwen van de ibuprofen, diclofenac, naproxen of oxycodon. Blijf gedurende het afbouwen van deze medicijnen wel 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol gebruiken.

Gebruikt u geen ibuprofen, diclofenac, naproxen of oxycodon meer? Dan kunt u de paracetamol afbouwen.

Uw medicijnen
De hieronder aangekruiste pijnstillers zijn voor u van toepassing. Bij veel of langdurige pijn hebben de pijnstillers het meeste effect als u deze dagelijks op vaste tijden inneemt. Dit zorgt ervoor dat er altijd een gelijke hoeveelheid van het medicijn in uw lichaam aanwezig is.

Let op:
Voor kinderen gelden andere maximumdoseringen, afhankelijk van hun gewicht. Leest u hiervoor de bijsluiter van het medicijn. Bij jonge kinderen kunt u het beste druppels of zetpillen gebruiken

Vragen
Heeft u nog vragen over de pijnstillers die uw arts heeft voorgeschreven, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost.

Voorgeschreven pijnstillersFoldernummer: 1375-mrt-24