Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Urologie
Verpleegafdeling F2


Katheter verwijderen


Algemeen
U bent geopereerd of heeft problemen gehad met plassen. U heeft toen een urethrale katheter (een katheter via de plasbuis) gekregen.

Op ................................................ om ....................uur, heeft u een afspraak op verpleegafdeling F2 om te kijken of uw katheter definitief verwijderd kan worden.

In deze folder leest u welke voorbereidingen u dient te treffen en wat u kunt verwachten tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis.

Voorbereiding
Neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis:Opname
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. Een gastvrouw brengt u naar de verpleegafdeling.

U wordt een dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat houdt in dat u 's ochtends wordt opgenomen en aan het eind van de dag weer naar huis gaat. Hoe laat u precies naar huis kunt, is afhankelijk van hoe snel u naar het toilet moet en of u de test één of twee keer doet.

Onderzoek
Op de verpleegafdeling verwijdert een verpleegkundige uw katheter. Dit is niet pijnlijk maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. Vervolgens drinkt u veel zodat uw blaas vol raakt. Daarna plast u tweemaal op een normaal toilet. Nadat u voor de tweede keer geplast heeft, maakt de verpleegkundige een echo van de blaas om te kijken hoeveel urine er is achtergebleven.

's Middags plast u een keer op een speciaal toilet op de polikliniek Urologie. Dit speciale toilet bevat meetapparatuur (flowmeter), die de kracht van uw straal en de hoeveelheid die u uitplast berekent. Een verpleegkundige maakt daarna nogmaals een echo van uw blaas om te kijken hoeveel urine er is achtergebleven.

Soms wordt bovenstaande test nog een keer herhaald. U drinkt dan weer veel, plast nogmaals op het speciale toilet en de verpleegkundige maakt opnieuw een echo. Daarna wordt bepaald of u zonder katheter naar huis kan.

Opnieuw katheter inbrengen
Als er te veel urine achterblijft in uw blaas, is het nodig dat de verpleegkundige opnieuw een katheter inbrengt. U gaat dan weer naar huis met een katheter. De uroloog of verpleegkundige bespreekt met u wanneer u weer terugkomt op de polikliniek om opnieuw te kijken of u zonder katheter kunt. De secretaresse maakt deze afspraak voor u.

Na een blaas- of prostaatoperatie
Als u een blaas- of prostaatoperatie heeft gehad, heeft u na het verwijderen van de katheter een gesprek met de uroloog. Tijdens dit gesprek krijgt u de uitslag van het weefselonderzoek en wordt een eventueel vervolgtraject van uw behandeling besproken.

Na een blaas- of prostaatoperatie kan het zijn dat u ongewild urine verliest (incontinentie) als de katheter is verwijderd. U kunt dan continentiemateriaal meekrijgen. Verder krijgt u tips en adviezen hoe u het plassen weer onder controle kunt krijgen. Als u vragen heeft over continentiemateriaal, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Urologie, telefoonnummer (0314) 32 95 72.

Weer naar huis
De eerste dagen na het verwijderen van de katheter, kan het plassen nog een schrijnend gevoel geven. Om deze klachten te verminderen, adviseren wij u veel te drinken (ruim 2 liter per dag). Blijven deze klachten, neemt u dan contact op met een medewerker van de polikliniek Urologie.

Tips en adviezen
Wij adviseren u het volgende:Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie. De polikliniek is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 1371-sep 20