Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Urologie
Verpleegafdeling F2


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Katheter verwijderen


Algemeen
U bent geopereerd of heeft problemen gehad met plassen. U heeft toen een blaaskatheter (een katheter via de plasbuis) gekregen. Deze blaaskatheter wordt binnenkort verwijderd. In deze folder leest u hier meer over. Uw blaaskatheter wordt verwijderd in het ziekenhuis, bij uw huisarts of bij u thuis door een zorgmedewerker van de thuiszorg. De middag na het verwijderen van de blaaskatheter, komt u naar de polikliniek Urologie in het ziekenhuis. Er wordt dan onderzocht of het plassen spontaan op gang komt en of u de blaas voldoende leegplast.

In deze folder leest u meer informatie over het onderzoek in het ziekenhuis na het verwijderen van de katheter.

Voorbereiding op het onderzoek
De blaaskatheter wordt in de ochtend verwijderd. Het is belangrijk dat u daarna goed gaat drinken. De blaas moet zich kunnen vullen. Als u aandrang tot plassen krijgt, gaat u naar het toilet. Probeer ontspannen uit te plassen. Neem er de tijd voor.

Onderzoek

U komt op het afgesproken tijdstip naar de polikliniek Urologie. Probeer met een gevulde blaas naar de afspraak te komen. Op de polikliniek plast u een keer op een speciaal toilet. Dit speciale toilet bevat meetapparatuur (flowmeter), die de kracht van uw straal en de hoeveelheid die u uitplast berekent. Een verpleegkundige maakt daarna een echo van uw blaas om te kijken hoeveel urine is achtergebleven.

Soms wordt bovenstaand onderzoek nog een keer herhaald. U drinkt dan weer veel, plast nogmaals op het speciale toilet en de verpleegkundige maakt opnieuw een echo. Daarna wordt bepaald of u zonder katheter naar huis kan.

Opnieuw katheter inbrengen
Als er te veel urine achterblijft in uw blaas, is het nodig dat de verpleegkundige opnieuw een katheter inbrengt. U gaat dan weer naar huis met een katheter. De uroloog of verpleegkundige bespreekt met u wanneer u weer terugkomt op de polikliniek om opnieuw te kijken of u zonder katheter kunt. De secretaresse maakt deze afspraak voor u.

Na een blaas- of prostaatoperatie
Als u een blaas- of prostaatoperatie heeft gehad, heeft u na het verwijderen van de katheter een gesprek met de uroloog. Tijdens dit gesprek krijgt u de uitslag van het weefselonderzoek en wordt een eventueel vervolgtraject van uw behandeling besproken.

Na een blaas- of prostaatoperatie kan het zijn dat u ongewild urine verliest (incontinentie) als de katheter is verwijderd. U kunt dan continentiemateriaal meekrijgen. Verder krijgt u tips en adviezen hoe u het plassen weer onder controle kunt krijgen. Als u vragen heeft over continentiemateriaal, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Urologie, telefoonnummer (0314) 32 95 72.

Weer naar huis
De eerste dagen na het verwijderen van de katheter, kan het plassen nog een schrijnend gevoel geven. Om deze klachten te verminderen, adviseren wij u veel te drinken (ruim 2 liter per dag). Blijven deze klachten, neemt u dan contact op met een medewerker van de polikliniek Urologie.

Tips en adviezen
Wij adviseren u het volgende:


Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie. De polikliniek is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1371-nov 21