Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Endoscopische operatie aan de bijholten van de neus

Endoscopische operatie aan de bijholten van de neus

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw KNO-arts heeft voorgesteld uw klachten te behandelen met een operatie aan de neusbijholten. In deze folder vindt u informatie over de operatie, de voorbereiding en de nazorg.

Wat zijn neusbijholten

Boven en naast de neus bevinden zich holle ruimten in het hoofd, de neusbijholten (zie afbeelding). Deze neusbijholten staan in directe verbinding met de neusholte. Voorbeelden van de neusbijholten zijn de voorhoofdsholten en kaakholten. De twee voorhoofdsholten liggen boven de ogen en de twee kaakholten bevinden zich achter de wangen. Minder bekend maar zeker zo belangrijk zijn de holten in het zeefbeen.

De zeefbeenholten bestaan uit vele kleine holten en bevinden zich aan beide kanten van de neus, naast de oogkas. De kaakholten en de voorhoofdsholten staan via dit zeefbeen in verbinding met de neus. Daarnaast kennen we de wiggebeensholte. Deze ligt ver achter bovenin de neus (deze holte staat niet op de afbeelding).

Wanneer is een operatie aan de neusbijholten nodig

De belangrijkste reden voor een operatie aan de neusbijholten is een chronische ontsteking. Een chronische ontsteking is een ontsteking aan de neusbijholten die niet geneest ondanks intensieve therapie met bijvoorbeeld medicijnen of spoelingen. Een dergelijke chronische ontsteking kan gepaard gaan met de vorming van poliepen. Dit zijn goedaardige gezwellen op een steeltje.

De ontsteking kan op zichzelf staan, maar er kunnen ook meerdere bijholten tegelijk ontstoken zijn. Vooral in het geval van een chronische ontsteking van de zeefbeenholten kunnen ook de kaakholten en zelfs de voorhoofdsholten ontstoken raken. De zeefbeenholten hebben een centrale positie. De operatieve behandeling van deze holten speelt daarom een belangrijke rol bij een operatie aan de neusbijholten.Wat is een endoscopische operatie

Bij de operatie maakt uw KNO-arts gebruik van een endoscoop. Dit is een dun buisje met een uitgebreid stelsel van lenzen, waarmee de KNO-arts nauwkeurig de binnenkant van uw neus bestudeert. De endoscoop maakt het mogelijk om tijdens de operatie goed te zien waar de ontsteking zit. De KNO-arts brengt de endoscoop in via de neusopening. Terwijl de arts door de endoscoop kijkt, kan hij met speciale instrumentjes de ontstoken neusbijholten van een ruimere verbinding met de neus voorzien. Doordat de neusbijholtenoperatie via de neusholte plaatsvindt ontstaan er geen uitwendige littekens.

Voorbereiding op operatie


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Nagelverzorging

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.


Wat kunt u na de operatie verwachten

U mag de eerste paar dagen na de operatie uw neus niet snuiten, ophalen van de neus mag wel.

Gedurende de eerste dagen na de operatie kan er een beetje bloed of wat bloederig slijm uit uw neus komen. Soms komen er oude bloedresten uit uw neus. Dit stopt meestal vanzelf.

Het is heel belangrijk om uw neus schoon te houden. Dit doet u door te spoelen met zout water. Neem hiervoor een glas lauw water waarin u een afgestreken theelepel zout oplost. Uw arts vertelt u hoe u het beste kunt spoelen. Door het spoelen wordt het slijmvlies in de neusholten weer 'rustig'.

Richtlijnen voor de eerste twee weken thuis

Om ervoor te zorgen dat uw neus goed geneest, zijn de onderstaande richtlijnen van belang.

Voorkomen van druk in de neus

Voorkom dat er druk ontstaat in de neus. Dit kunt u doen door:

Voorkomen van bloeding in de neus

Door warmte ontstaat verwijding van de bloedvaten waardoor een bloeding in de neus kan optreden. U kunt dit voorkomen door:

Pijnbestrijding

De verwachting is dat u geen pijn meer heeft als u thuis bent. Als u wel pijn heeft, kunt u tot 4 x daags 2 tabletten paracetamol à 500 mg innemen.

Werken en sporten

Te verwachten valt dat u 1 week na de ingreep weer kunt werken. Met sporten moet u wachten tot 2 weken na de ingreep.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 558-dec 23