Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Endoscopische operatie aan de bijholten van de neus


Algemeen
Uw KNO-arts heeft voorgesteld uw klachten te behandelen met een operatie aan de neusbijholten. In deze folder vindt u informatie over de operatie, de voorbereiding en de nazorg.

Wat zijn neusbijholten
Boven en naast de neus bevinden zich holle ruimten in het hoofd, de neusbijholten (zie afbeelding). Deze neusbijholten staan in directe verbinding met de neusholte. Voorbeelden van de neusbijholten zijn de voorhoofdsholten en kaakholten. De twee voorhoofdsholten liggen boven de ogen en de twee kaakholten bevinden zich achter de wangen. Minder bekend maar zeker zo belangrijk zijn de holten in het zeefbeen.

De zeefbeenholten bestaan uit vele kleine holten en bevinden zich aan beide kanten van de neus, naast de oogkas. De kaakholten en de voorhoofdsholten staan via dit zeefbeen in verbinding met de neus. Daarnaast kennen we de wiggebeensholte. Deze ligt ver achter bovenin de neus (deze holte staat niet op de afbeelding).

Wanneer is een operatie aan de neusbijholten nodig
De belangrijkste reden voor een operatie aan de neusbijholten is een chronische ontsteking. Een chronische ontsteking is een ontsteking aan de neusbijholten die niet geneest ondanks intensieve therapie met bijvoorbeeld medicijnen of spoelingen. Een dergelijke chronische ontsteking kan gepaard gaan met de vorming van poliepen. Dit zijn goedaardige gezwellen op een steeltje.

De ontsteking kan op zichzelf staan, maar er kunnen ook meerdere bijholten tegelijk ontstoken zijn. Vooral in het geval van een chronische ontsteking van de zeefbeenholten kunnen ook de kaakholten en zelfs de voorhoofdsholten ontstoken raken. De zeefbeenholten hebben een centrale positie. De operatieve behandeling van deze holten speelt daarom een belangrijke rol bij een operatie aan de neusbijholten.Wat is een endoscopische operatie

Bij de operatie maakt uw KNO-arts gebruik van een endoscoop. Dit is een dun buisje met een uitgebreid stelsel van lenzen, waarmee de KNO-arts nauwkeurig de binnenkant van uw neus bestudeert. De endoscoop maakt het mogelijk om tijdens de operatie goed te zien waar de ontsteking zit. De KNO-arts brengt de endoscoop in via de neusopening. Terwijl de arts door de endoscoop kijkt, kan hij met speciale instrumentjes de ontstoken neusbijholten van een ruimere verbinding met de neus voorzien. Doordat de neusbijholtenoperatie via de neusholte plaatsvindt ontstaan er geen uitwendige littekens.

Pre-operatief spreekuur
Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een verpleegkundige. Dit noemen we het pre-operatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie (bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje). Ook bespreekt de anesthesioloog met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen. De verpleegkundige geeft uitleg over de opname en uw verblijf in het ziekenhuis. Ook legt de verpleegkundige uit wat u voor de operatie wel en niet mag eten en drinken.

Voorafgaand aan het pre-operatief spreekuur heeft u een afspraak op het medicatiespreekuur. Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Bovengenoemde afspraken worden gemaakt op het Centraal Planbureau.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder 'Anesthesie', verkrijgbaar bij het Bureau Patiëntenvoorlichting en te printen via de website www.slingeland.nl.

Nagelverzorging
Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up
Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

Wat kunt u na de operatie verwachten

U mag de eerste paar dagen na de operatie uw neus niet snuiten, ophalen van de neus mag wel.

Gedurende de eerste dagen na de operatie kan er een beetje bloed of wat bloederig slijm uit uw neus komen. Soms komen er oude bloedresten uit uw neus. Dit stopt meestal vanzelf.

Het is heel belangrijk om uw neus schoon te houden. Dit doet u door te spoelen met zout water. Neem hiervoor een glas lauw water waarin u een afgestreken theelepel zout oplost. Uw arts vertelt u hoe u het beste kunt spoelen. Door het spoelen wordt het slijmvlies in de neusholten weer 'rustig'.

Richtlijnen voor de eerste twee weken thuis
Om ervoor te zorgen dat uw neus goed geneest, zijn de onderstaande richtlijnen van belang.

Voorkomen van druk in de neus
Voorkom dat er druk ontstaat in de neus. Dit kunt u doen door:Voorkomen van bloeding in de neus
Door warmte ontstaat verwijding van de bloedvaten waardoor een bloeding in de neus kan optreden. U kunt dit voorkomen door:Pijnbestrijding
De verwachting is dat u geen pijn meer heeft als u thuis bent. Als u wel pijn heeft, kunt u tot 4 x daags 2 tabletten paracetamol à 500 mg innemen.

Werken en sporten
Te verwachten valt dat u 1 week na de ingreep weer kunt werken. Met sporten moet u wachten tot 2 weken na de ingreep.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 558-mei 21