Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Psychosociaal Loket

Medisch maatschappelijk werker

Medisch maatschappelijk werker

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent door uw hoofdbehandelaar verwezen naar een medisch maatschappelijk werker. In deze folder kunt u lezen hoe de medisch maatschappelijk werker van het Slingeland Ziekenhuis werkt en wat u kunt verwachten.

Medisch maatschappelijk werk
Ziekte kan ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw omgeving. Een medisch maatschappelijk werker is deskundig in het behandelen van (normale) spanning en stressklachten die te maken hebben met de ziekte, de behandeling, de opname en/of het ontslag uit het ziekenhuis.

De medisch maatschappelijk werker begeleidt patiënten en naasten bij het omgaan met de ziekte en de behandeling. Ook kan hij/zij u helpen bij het vinden van een nieuwe balans in uw leven. Indien nodig bemiddelt de medisch maatschappelijk werker in het ziekenhuis, bij derden of bij andere instanties.

De medisch maatschappelijk werkers zijn beschikbaar voor de volgende groep patiënten:In andere gevallen kunnen patiënten als zij weer thuis zijn, zelf contact opnemen met een maatschappelijk werker in de buurt.

Medisch maatschappelijk werkers:
De medisch maatschappelijk werkers in het Slingeland Ziekenhuis zijn:Afspraak maken
Uw hoofdbehandelaar schakelt de medisch maatschappelijk werker in. De medisch maatschappelijk werker belt u vervolgens zo spoedig mogelijk om een afspraak met u te maken.

Waar meldt u zich
De vakgroep medisch maatschappelijk werk vindt u als u het parkeerterrein aan de Kruisbergseweg op komt, direct aan uw rechterhand op de begane grond (zij-ingang G). Hier kunt u ook parkeren. De afdeling staat tevens op borden aangegeven. U kunt zich vervolgens melden bij de secretaresse.


Afbeelding: plattegrond


Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1360-jul 22