Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Cardiologie

24-uurs elektrocardiogram (holter)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De arts heeft, in overleg met u, een 24-uurs elektrocardiogram (ECG) aangevraagd. Uw hartslag wordt gedurende 24 uur (of 48 uur of 72 uur) opgenomen met een holter recorder tijdens uw normale dagelijkse activiteiten. Het geeft een beeld van uw hartritme in rust en tijdens inspanning. De arts kan daarna bepalen of u behandeld dient te worden.

Bij verhindering
Als u op de afgesproken datum verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk, als het kan minstens 24 uur van tevoren, naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 95 55. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereiding

Waar meldt u zich
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de secretaresse van de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58). De secretaresse vertelt u in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen. Een doktersassistent haalt u hier op.

Het aansluiten van de holter recorder
Een doktersassistent van de functieafdeling Cardiologie voert het onderzoek uit. Met ontbloot bovenlichaam neemt u plaats op een stoel. De doktersassistent ontvet uw huid plaatselijk met alcohol en schuurt de huid licht op. Dit is nodig voor een goede registratie. Bij mannen verwijdert de doktersassistent soms plaatselijk wat borsthaar.

Daarna plakt de doktersassistent plakkers met elektroden bij u op de borst. De elektroden geven steeds signalen van uw hartritme door aan de holter recorder. U draagt de recorder een dag en een nacht.

Nadat de holter recorder is bevestigd, kunt u weer naar huis of naar uw werk. U draagt de holter recorder in een tasje om uw middel of nek. Dit tasje krijgt u op de polikliniek. Met de holter recorder kunt u uw normale dagelijkse werkzaamheden blijven doen.

Holterdagboek
U krijgt een dagboekje mee waarin u uw bezigheden van de dag noteert. Ook eventuele klachten kunt u hierin opschrijven. In het dagboek leest u meer hierover.

Belangrijk
Bijwerkingen
Wanneer u de plakkers verwijdert, kunnen plakresten op uw lichaam achterblijven. Dit kunt u het beste verwijderen met olie, bijvoorbeeld slaolie of babyolie. Het kan zijn dat de huid op de plek van de plakkers rood is. Deze rode vlekken kunt u insmeren met vette crème, bijvoorbeeld vaseline.

Afkoppelen van de holter recorder
De volgende dag kunt u de holter recorder zelf afdoen:Inleveren van de holter recorder
U brengt de holter recorder tussen 08.00 en 08.15 uur terug naar de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58). Zorgt u ervoor dat u op tijd bent, want de holter recorder is weer nodig voor een volgende patiënt. Als u de holter recorder in het weekend terugbrengt, kan dat de hele dag bij de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis.

Uitslag
De cardioloog die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de resultaten. U krijgt de uitslag van het onderzoek te horen tijdens een vervolgafspraak met uw cardioloog, tenzij uw cardioloog anders met u heeft afgesproken.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de medewerkers van de polikliniek Cardiologie. De polikliniek Cardiologie is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 55.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 451-nov 22