Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Fietstest

Fietstest

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De cardioloog heeft, in overleg met u, een fietstest aangevraagd. Een fietstest wordt ook wel eens inspanningstest, inspannings-ECG of ergometrie genoemd. Tijdens de fietstest wordt gekeken welke invloed lichamelijke inspanning heeft op uw hart.

Redenen van deze fietstest kunnen zijn:

Afspraak

De secretaresse van uw behandelend arts heeft de afspraak voor u gemaakt.

Bij verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk, als het kan minstens 24 uur van tevoren, naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 95 55. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereiding

Trek ruime kleding aan waarin u goed kunt bewegen. U kunt sportkleren meenemen, maar dat is niet noodzakelijk. Omdat de fietstest inspannend is, kunt u na de test slap en trillerig zijn. Daarom adviseren wij u, met name als u wat ouder bent, iemand mee te nemen naar het ziekenhuis, die u na de test weer naar huis kan brengen. Neemt u liever geen kinderen onder de 12 jaar mee naar de fietstest. Neemt u uw medicijnenlijst en legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis.

U kunt uw medicijnen gewoon innemen, tenzij de cardioloog iets anders met u heeft afgesproken. Ook mag u gewoon eten en drinken voor de fietstest.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. De functielaborant haalt u hier op.

Het onderzoek

De fietstest vindt plaats op een speciale fiets, een soort hometrainer. Een hartfunctielaborant begeleidt u bij de fietstest. U wordt gevraagd uw bovenkleding uit te trekken. Vrouwen kunnen de bh aanhouden. Op uw bovenlijf plakt de hartfunctielaborant elektroden. Deze elektroden zijn aangesloten op een elektrocardiogrammonitor. Op de monitor volgt de laborant uw hartactiviteit. Gedurende de fietstest wordt ook uw bloeddruk gemeten.

U fietst ongeveer tien minuten. Vanaf het begin van het onderzoek fietst u in het aangegeven tempo. De weerstand wordt geleidelijk opgevoerd, dus het trappen wordt steeds zwaarder. U probeert het fietsen zo lang mogelijk vol te houden, dan is de betrouwbaarheid van de test namelijk het grootst. Als de inspanning te zwaar wordt en u het vereiste traptempo niet meer kunt volhouden, wordt de test beëindigd. Krijgt u last van pijn op de borst, kortademigheid of andere klachten, meld dit dan aan de hartfunctielaborant.

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. Na de test kunt u zich wassen bij een wastafel of douchen. Een handdoek, washandje en zeep zijn aanwezig.

Het is niet toegestaan dat naasten aanwezig zijn tijdens het fietsen. Dit kan de uitslag van de fietstest namelijk beïnvloeden.

Fietstest na een ziekenhuisopname

Is er een fietstest afgesproken naar aanleiding van een recente ziekenhuisopname, dan krijgt u een aangepaste fietstest. Hierbij hoeft u niet te fietsen tot maximale inspanning. Dit noemen we een sub-maximale fietstest.

Uitslag
De cardioloog bespreekt de uitslag met u tijdens een vervolgafspraak. De secretaresse van uw behandelend arts maakt deze vervolgafspraak voor u.

Vragen

Als u vragen hebt over het onderzoek, dan kunt u deze altijd stellen aan de arts of hartfunctielaborant. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij de medewerkers van de polikliniek Cardiologie terecht. Het telefoonnummer is (0314) 32 95 55.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1324-feb 24