Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Cardiologie

Echocardiografie

Echo van het hart

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw behandelend arts heeft een echocardiografie aangevraagd. Door middel van dit onderzoek ziet de cardioloog of er sprake is van een hartafwijking. Tijdens een echocardiografie maakt een functielaborant met behulp van ultrageluid, afbeeldingen van de pompfunctie van het hart, de hartkleppen en de andere onderdelen van het hart. Ook bekijkt de laborant de richting en de snelheid van de bloedstromen in het hart en de bloedvaten.

Afspraak
De secretaresse van uw behandelend arts heeft de afspraak voor u gemaakt.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk, als het kan minstens 24 uur van tevoren, naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 95 55. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereiding
Neemt u uw medicijnenlijst en legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis. Een echocardiografie is niet schadelijk of belastend, dus het is niet nodig om nazorg of begeleiding te regelen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. De functielaborant haalt u hier op.

Het onderzoek wordt op de afgesproken tijd uitgevoerd. Bij uitzondering kan de wachttijd tot maximaal een kwartier oplopen.

Het onderzoek
Een functielaborant voert het onderzoek uit. Het onderzoek wordt op de onderzoekstafel verricht. U ligt met ontbloot bovenlijf op uw linkerzij op de onderzoekstafel. U krijgt een handdoek om uw bovenlijf te bedekken. Als u niet op de onderzoekstafel kunt komen liggen, kan het onderzoek in bed of rolstoel worden uitgevoerd.

Om uw hartritme te registreren, brengt de functielaborant elektrodeplakkers aan op uw bovenlichaam. De laborant beweegt met de echomicrofoon met gel op verschillende plaatsen over uw borst en uw buik. U hoort een pulserend geluid: dat is het versterkte geluid van uw hart en uw bloedstroom. De echomicrofoon verstuurt geluidsgolven en de weefsels in het lichaam kaatsen deze geluidsgolven weer terug als echo's. De echomicrofoon vangt de echo's op en stuurt deze naar een monitor waarop de echobeelden zichtbaar zijn.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt maximaal 30 minuten.

Uitslag
De cardioloog bespreekt de uitslag met u tijdens een vervolgafspraak. De secretaresse van uw behandelend arts maakt deze vervolgafspraak voor u.

Vragen
Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u deze altijd stellen aan de cardioloog of de functielaborant. Zij beantwoorden uw vragen graag. Natuurlijk kunt u uw vragen ook telefonisch stellen. Het telefoonnummer van de polikliniek Cardiologie is (0314) 32 95 55. Meer informatie over hartaandoeningen vindt u in de folders van de Nederlandse Hartstichting. Deze folders kunt vragen aan onze medewerkers of bestellen bij de Nederlandse Hartstichting.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1322-aug 20