Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Dermatologie


UVB-behandeling


Algemeen
De arts heeft u lichttherapie voorgeschreven. Het is bekend dat zonlicht een gunstig effect heeft op verschillende huidziekten. Een bepaald deel uit het zonlicht, het ultraviolet-licht (UV), zorgt voor dit effect. U wordt behandeld met ultraviolet-B (UVB).

Voorbereiding
Het is belangrijk dat u de volgende voorzorgsmaatregelen treft:
Waar meldt u zich
De lichttherapie vindt plaats op de polikliniek Dermatologie (Slingeland Ziekenhuis, locatie Gezellenlaan).

Behandeling
Het is belangrijk dat uw hele lichaam met UVB wordt belicht. Daarom is het nodig dat u zich helemaal uitkleedt. Mannen worden aangeraden een string te dragen. U mag wel badslippers aanhouden als u dat prettig vindt, deze dient u zelf mee te nemen. De assistente stelt de belichtingstijd in, deze tijd wordt iedere keer iets verlengd. Uw huid wordt kortdurend met UVB belicht terwijl u in een cabine staat. Het is verstandig uw armen en benen wat te bewegen tijdens de belichting. Hierdoor voorkomt u schaduwvorming op uw huid zodat het licht overal kan komen.

De lichttherapie is drie keer per week. Bij sommige aandoeningen, bijvoorbeeld vitiligo, krijgt u twee keer per week lichttherapie. De totale duur van de behandeling is onder andere afhankelijk van uw huidtype en de aard van de aandoening.

Als de huidafwijkingen tot rust gekomen zijn, beslist de arts meestal om te stoppen met de behandeling. Het beste resultaat van de lichttherapie bereikt u als de behandeling niet wordt onderbroken. De dermatoloog controleert na zes weken het resultaat van de behandeling. Bij vitiligo vindt de controle na tien weken plaats.

Let op:
Tijdens de gehele kuur mag u niet onder de zonnebank en op de dag van de lichtbehandeling mag u niet zonnen.

Bijwerkingen

Zwangerschap en borstvoeding
De behandeling met UVB-licht is niet schadelijk als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Vragen
Heeft u nog vragen over de behandeling, stel deze dan aan de arts of assistente.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 691-feb 20