Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verpleegafdeling B2 Gynaecologie
Gynaecologie

Verpleegafdeling B2 Gynaecologie

Verpleegafdeling B2 Gynaecologie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Welkom
Wij heten u van harte welkom op verpleegafdeling B2. Op deze afdeling verplegen wij patiënten met een gynaecologische aandoening. Daarnaast bieden wij verpleegkundige zorg tijdens en rondom de bevalling aan zwangere vrouwen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Voor hen is een aparte folder gemaakt, zie de folder 'Verpleegafdeling B2 Kraamzorg/Verloskunde'.

Onze werkwijze is erop gericht om u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige te verplegen. Heeft u vragen, dan kunt u bij haar of hem terecht.

Op onze afdeling zijn niet alleen verpleegkundigen werkzaam, maar ook medewerkers gastenservice, secretaressen, laboranten, verloskundigen, fysiotherapeuten, verschillende artsen en natuurlijk de gynaecoloog die u behandelt.

Als u, eventueel samen met uw partner, een gesprek wilt hebben met de gynaecoloog die u behandelt, kunt u dit afspreken via de verpleegkundige.
Een overzicht van alle gynaecologen binnen het Slingeland Ziekenhuis vindt u op gynaecologie.slingeland.nl.

Inlichtingen

De verpleegkundige die de zorg voor u heeft, licht uw naaste familie in over uw toestand of uw behandeling. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met u en met uw toestemming. Het meest prettig is als één persoon namens de hele familie het contact onderhoudt. Dit om te voorkomen dat wij onnodig vaak dezelfde informatie moeten geven.

Pre-operatief spreekuur

Centraal Planbureau
Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur
Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding
Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en indien nodig een telefonische afspraak met de anesthesioloog en de verpleegkundige.


De opname
Eén werkdag voor de geplande opnamedatum, wordt u gebeld door een medewerker van het Centraal Planbureau. U hoort dan of de operatie definitief doorgaat en op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Wat neemt u meeMelden
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u vervolgens op welke verpleegafdeling u wordt verwacht.

De verpleegkundige van de verpleegafdeling ontvangt u en houdt met u een opnamegesprek. Hij of zij legt u de gang van zaken op de afdeling uit, beantwoordt uw vragen en bereidt u voor op uw operatie, behandeling of onderzoek. De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer.

Piercings
Tijdens een operatie is het niet toegestaan om iedere vorm van piercings in te houden. Is dit voor u een probleem dan kunt u bij uw piercingshop speciale operatiepiercings kopen. Deze mag u tijdens de operatie inhouden. Meldt u dit wel aan de verpleegkundige.

Na de operatie
Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier blijft u onder controle van de anesthesioloog tot het moment dat de verdoving is uitgewerkt. Zodra het kan, haalt de verpleegkundige u weer op. Na terugkomst op de afdeling begint u, afhankelijk van de ingreep, weer met drinken en/of eten. De verpleegkundige belt, als dit met u is afgesproken, uw contactpersoon om te vertellen hoe het met u gaat. U mag dan even bezoek ontvangen.

Als u na de ingreep klachten heeft, stel dan de verpleegkundige daarvan op de hoogte. Hij of zij komt regelmatig bij u langs om te kijken of u iets nodig heeft. U kunt medicijnen krijgen tegen eventuele pijn of misselijkheid. Indien nodig controleert de verpleegkundige uw lichaamsfuncties, zoals het meten van uw bloeddruk, uw pijnscore of controle van het wondgebied.

Bezoek
Iedere dag tussen 10.00 en 20.00 uur is bezoek welkom op de afdeling. Houd bij het ontvangen van bezoek rekening met uw eigen rust en de rust van uw kamergenoten.

Te veel bezoek kan vermoeiend voor u zijn en soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten. Er zijn niet meer dan twee bezoekers tegelijkertijd per patiënt toegestaan.

Als het groene 'beletlampje' naast de deur brandt mag het bezoek de kamer niet binnenkomen. Wij vragen het bezoek vriendelijk om even de zaal te verlaten als de arts zijn/haar ronde komt lopen.

Mobiel bellen
U mag uw mobiele telefoon of tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve op het operatiecentrum. Er gelden wel een aantal regels ten aanzien van het gebruik.
  • Gebruik uw mobiele telefoon of tablet niet te dicht in de buurt van medische apparatuur (minimaal anderhalve meter afstand).
  • Houd rekening met uw omgeving, zorg dat anderen geen hinder ondervinden van uw gesprek:
    • (video)bel niet op de speaker-stand. Gebruik eventueel oortjes of een koptelefoon;
    • zet het geluid uit op een meerpersoons patiëntenkamer;
    • respecteer de rust op de afdeling tussen 22.00 en 07.00 uur.
  • Wees voorzichtig met het opladen van de telefoon/tablet. Doe dit niet 's nachts, maar als u wakker bent en leg uw telefoon niet in uw bed.
  • Volg eventuele aanwijzingen van een medewerker op.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Roken

Het gehele ziekenhuisterrein is rookvrij. Dat betekent dat het niet is toegestaan om op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis te roken.

Ontslag
U mag met ontslag als uw behandelend specialist hiervoor toestemming geeft. Bij dagopnames geldt wel dat dit pas kan als u zich hiertoe lichamelijk in staat voelt. Wij laten het moment van ontslag afhangen van uw conditie. Wij adviseren u met klem om niet zelf naar huis te rijden, zorg ervoor dat u gehaald wordt of neem een taxi.

Bij uw vertrek krijgt u:Indien van toepassing krijgt u tevens:Overdracht aan huisarts
Uw behandelend arts informeert uw huisarts. In deze digitale brief stelt hij uw huisarts op de hoogte.

Vragen
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige die u verzorgt. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de verpleegafdeling B2 op telefoonnummer (0314) 32 92 81.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 670-feb-24