Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Polikliniek Carpale-tunnel-syndroom

Polikliniek Carpale-tunnel-syndroom

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U bent verwezen naar de polikliniek Carpale-tunnel-syndroom omdat u klachten heeft die passen bij het Carpale-tunnel-syndroom (CTS). Bij het CTS is een zenuw in de pols bekneld geraakt. In deze folder vindt u meer informatie over het CTS. Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest voor uw bezoek aan de polikliniek.

Het Carpale-tunnel-syndroom

CTS komt bij vrouwen veel vaker voor dan bij mannen. CTS kent verscheidene oorzaken en komt regelmatig voor in de zwangerschap of aan het begin van de overgang. Daarnaast lijden mensen met suikerziekte, een te langzaam werkende schildklier en reumatoïde artritis vaak aan CTS.

De klachten bij CTS kunnen nogal verschillen. Zo kunt u last hebben van:
Veel mensen hebben 's nachts meer last van de klachten dan overdag. 's Nachts worden ze wakker van de klachten. Over het algemeen verergeren de klachten als de hand gebruikt wordt. Sommige mensen hebben juist meer last als ze hun hand niet gebruiken. Verergering van de klachten treedt doorgaans vooral op bij fietsen, autorijden en/of handwerken.

Hoewel de klachten meestal aan één hand beginnen, krijgt een groot deel van de mensen uiteindelijk last van beide handen.

Het bezoek aan de polikliniek Carpale-tunnel-syndroom

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek krijgt u in één ochtend een onderzoek, de uitslag daarvan en zo mogelijk al een behandeling of de voorbereiding hierop. Het bezoek verloopt als volgt:

EMG-onderzoek

Allereerst krijgt u een EMG-onderzoek, ook wel elektromyogram geheten. Bij het EMG meet de laborant van de functieafdeling Neurologie de werking van uw zenuwen door de zenuwen te prikkelen. Dit voelt aan als korte schokjes waarbij een of meerdere spieren vanzelf gaan bewegen. Dit prikkelen wordt over het algemeen goed verdragen. Het doel van het onderzoek is om vast te kunnen stellen of en in welke mate de middelste handzenuw bekneld zit. De temperatuur van uw hand/arm kan de uitkomsten van dit onderzoek beïnvloeden. Voorafgaand aan het onderzoek houdt u daarom op de afdeling uw arm/armen 10 minuten in een bak warm water. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Zenuwechografie

Het zou kunnen dat er ook een foto gemaakt moet worden van de zenuw in uw pols. Dit wordt gedaan door een zenuwechografie. Het doel van het onderzoek is bepalen of de zenuw is gezwollen.

De laborant verricht het onderzoek met geluidsgolven, zoals bij alle andere echo-onderzoeken. Om het onderzoek makkelijker te maken, wordt er een koude gel op uw pols aangebracht. Een zenuwechografie is niet pijnlijk.

Beoordeling klachtenpatroon en uitslag EMG-onderzoek door neuroloog of verpleegkundig specialist

De neuroloog of verpleegkundig specialist verricht neurologisch onderzoek bij u. Daarnaast beoordeelt hij de resultaten van het EMG-onderzoek. De neuroloog of verpleegkundig specialist bespreekt het klachtenpatroon en zijn bevindingen met u.

Keuze behandeling

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de behandeling van het Carpale-tunnel-syndroom. De neuroloog of verpleegkundig specialist bespreekt met u welke behandeling in uw geval het beste is.

De verschillende behandelingen

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor het Carpale-tunnel-syndroom:

Afwachten

In dit geval wordt er geen behandeling gestart. De neuroloog of verpleegkundig specialist wil afwachten hoe de klachten zich ontwikkelen. Bij een kwart van de patiënten treedt spontaan herstel op en gaan de klachten vanzelf over. Eventueel worden afspraken gemaakt voor een vervolgbezoek.

Spalk

Als de neuroloog of verpleegkundig specialist u een spalk aanraadt, kunt u hiervoor terecht op de gipskamer of bij de secretaresse van de polikliniek. U krijgt de voorgefabriceerde spalk meestal direct mee naar huis. Deze spalk dient u zes weken 's avonds en 's nachts te dragen. De kosten van deze spalk of spalken worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Injectie met Depomedrol®

Als u behandeld wordt door middel van een injectie, wordt er meestal een nieuwe afspraak gemaakt. De neuroloog of verpleegkundig specialist dient een injectie met Depomedrol® toe in de pols. Dit vermindert de zwelling in de pols zodat de zenuwbeknelling afneemt. Het bestaat uit een combinatie van lidocaïne (verdovend middel) en een corticosteroïd (ontstekingsremmer).

Na de injectie kan uw hand enige uren verdoofd en tintelend aanvoelen. Dit komt door de lidocaïne. Ook kunt u eerst wat meer pijn krijgen in uw hand. Daarnaast kan de injectie een bloeduitstorting veroorzaken. Deze klachten verdwijnen over het algemeen snel. Pas na enkele dagen mag u verbetering verwachten. Na drie tot zes weken beoordelen wij het uiteindelijke effect. Het effect van de injectie is vaak slechts tijdelijk. De klachten kunnen na enkele maanden tot een jaar terugkomen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer drie op de vier patiënten baat heeft bij één injectie. Soms is een tweede injectie nodig. Een klein percentage heeft er geen baat bij. In dat geval is een operatieve behandeling nodig.

Als beide handen tegelijk geïnjecteerd worden, raden wij u af om na de behandeling zelf met de auto naar huis te rijden.

Operatieve behandeling

Bij ernstige klachten en bij beperkingen in het dagelijks functioneren, gaat de voorkeur uit naar een operatieve behandeling van het CTS. Bij de operatie heft de chirurg of plastisch chirurg de beknelling van de zenuw op door de dwarse polsband (het dak van de tunnel) door te snijden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de beknelde zenuw.

Een chirurg of plastisch chirurg voert de operatie uit. U kunt aangeven door wie u geopereerd wilt worden. In de folders over 'Carpale-tunnel-syndroom' van chirurgie en plastische chirurgie leest u over de operatieve behandeling van het CTS en de werkwijze van beide specialismen. Deze folders zijn te raadplegen op www.slingeland.nl. Wij raden u aan deze folders door te lezen zodat u weet door wie u geopereerd wilt worden. Heeft u geen voorkeur, dan kijkt de secretaresse bij welke behandelaar u terecht kunt voor de operatie.

U krijgt nog dezelfde dag een gesprek met de chirurg of de plastisch chirurg. Hij bespreekt met u wat de operatie inhoudt. De operatie kan, indien u dat wenst, binnen drie weken plaatsvinden. In sommige gevallen is er meer tijd nodig voor de voorbereiding op de operatie.

Vergelijken van behandelingen met de consultkaart

Op de consultkaart Carpaal Tunnel Syndroom worden de verschillende behandelingen met elkaar vergeleken. Deze kaart kunt u vinden op www.thuisarts.nl. Als u op 'consultkaart zoeken' klikt, verschijnt er een overzicht van allerlei aandoeningen. Kies de consultkaart Carpaal Tunnel Syndroom en u ziet per behandeling de voor- en nadelen op een rij.

Tot slot

Alle medewerkers en specialisten zetten zich in om u gedurende deze ochtend zo snel mogelijk te helpen. Houdt u er echter rekening mee dat u enkele uren in het ziekenhuis bent. Tussen de afspraken door zit soms wat tijd. Hoewel we ons uiterste best doen om alles in één ziekenhuisbezoek te regelen, lukt het in sommige gevallen niet om alles in één dag te doen. In dat geval vragen wij u de volgende dag terug te komen.

Locaties van de afspraken:

Afspraak Waar Route
EMG-onderzoek Functieafdeling Neurologie,
1e verdieping
62
Gesprek met de
neuroloog of
verpleegkundig specialist
Polikliniek Neurologie,
begane grond


38
Indien van toepassing:
Gesprek met de chirurg Polikliniek Traumatologie,
souterrain
14
Gesprek met de plastisch chirurg Polikliniek Plastische Chirurgie,
souterrain
28
Anesthesioloog Pre-operatief spreekuur,
souterrain
82
Bloedonderzoek Laboratorium Afname,
begane grond
48
Röntgenonderzoek Radiologie,
1e verdieping
62
ECG-onderzoek Polikliniek Cardiologie,
1e verdieping
58

Vragen

Heeft u nog vragen, stelt u deze dan gerust bij uw bezoek aan de polikliniek Carpale-tunnel-syndroom of neemt u telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 1224-nov-23