Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Leverbiopsie onder echogeleide

Leverbiopsie onder echogeleide

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft in overleg met u een leverbiopsie voor u aangevraagd. Bij een leverbiopsie wordt met een speciale naald een klein stukje leverweefsel weggehaald voor onderzoek. De biopsie vindt plaats op de afdeling Radiologie. Een radioloog of physician assistant voert het onderzoek uit.

Voorbereiding

Voor de biopsie wordt u 1 dag in het ziekenhuis opgenomen. De secretaresse van uw behandelend arts regelt een opname met u.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan dient u hiermee enkele dagen voor het onderzoek te stoppen. Overlegt u dit altijd met uw behandelend arts.

Op de dag van de opname dient u de 2 uren vóór het onderzoek nuchter te blijven. Dat wil zeggen dat u vanaf dat moment niet meer mag eten of drinken. Na de ingreep mag u niet zelf autorijden. Regelt u daarom vervoer naar huis.

Zorg ervoor dat u makkelijk zittende kleding aanheeft of meeneemt, bijvoorbeeld een trainingspak of pyjama.

Het onderzoek

Een medewerker van het ziekenhuis begeleidt u vanaf de verpleegafdeling met een bed naar de afdeling Radiologie. De radioloog of physician assistant bespreekt eerst met u wat er gaat gebeuren.

In de onderzoekskamer gaat u op uw rug op de onderzoekstafel liggen. Uw lever wordt met behulp van echografie in beeld gebracht. Hierbij maakt men gebruik van een zender/ontvanger. U krijgt gel op uw lichaam waarna de radioloog of physician assistant met de zender/ontvanger over uw buik beweegt. Uw lever wordt daardoor zichtbaar op het beeldscherm. De gel kan koud aanvoelen. De echografie is niet pijnlijk.

Vervolgens wordt uw huid gedesinfecteerd. U krijgt een plaatselijke verdoving op de plek waar geprikt wordt. De radioloog of physician assistant drukt de zender/ontvanger op uw huid waar de biopsie plaatsvindt. Om een goed beeld te krijgen, wordt hierbij een niet-vette steriele gel gebruikt. Ook deze gel kan koud aanvoelen.

De radioloog of physician assistant prikt met een speciale naald in uw lever en haalt er een klein stukje weefsel weg. Afhankelijk van hoe het stukje weefsel eruitziet, kan de radioloog of physician assistant beslissen om nog een stukje weefsel weg te nemen. Meestal is het nodig om twee of drie keer te prikken. Het weefsel gaat naar het laboratorium voor verder onderzoek.

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. Na de biopsie wordt er een pleister op uw huid aangebracht. De verpleegkundige brengt u weer terug naar de verpleegafdeling.

Nazorg

Na het onderzoek dient u 4 uur bedrust te houden op uw rug of op uw rechter zij. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, hartslag en het wondje. Na 4 uur mag u in overleg met de verpleegkundige voorzichtig uit bed komen. Direct na het onderzoek mag u weer wat eten en drinken.

Bij een leverbiopsie kunnen complicaties optreden. In dat geval dient u een aantal uren ter observatie in het ziekenhuis blijven.
Mogelijke complicaties: Voor al deze complicaties geldt dat ze zeldzaam zijn. Echter, als een dergelijke complicatie zich voordoet kan verder medisch handelen noodzakelijk zijn.

De behandelend arts beslist wanneer u weer naar huis mag. Meestal is dit aan het einde van de middag. Bij uw ontslag wordt een controleafspraak met u gemaakt. Bij thuiskomst mag u geen zware handelingen verrichten. De volgende dag mag u alles weer doen.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

De uitslag van het onderzoek

De behandelend arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag van het onderzoek. Hij bespreekt de uitslag met u tijdens de controleafspraak.

Bij verhindering

Als u verhinderd bent voor uw afspraak, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van de polikliniek van uw behandelend arts.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van uw behandelend arts. Tijdens uw opname kunt u met uw vragen terecht bij de verpleging, uw behandelend arts, de radioloog of physician assistant.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 1236-apr-24